Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
ZR 90-160 VSD+ 3D setup

Adsorptionstorkar

Komplett sortiment av adsorptionstorkar med två torn och roterande trumtorkar för alla industriella tillämpningar

Kontakta vår expert

Skyddar system och processer

Adsorptionstorkar ger optimal energieffektivitet och extremt låga daggpunkter

Ett brett spektrum av industriella tillämpningar

Komplett sortiment av adsorptionstorkar för olika branscher och tillämpningar med daggpunkter ned till -70 °C

Skydda tillverkningen

Elektronikon, vårt patenterade styrsystem för styrning och övervakning, säkerställer optimal produktivitet och effektivitet på din anläggning

Hur fungerar en adsorptionstork?

Arbetsprincip för adsorptionstork med två torn

Adsorptionstorkar används för applikationer som kräver en tryckdaggpunkt under 0 °C. De regenerativa adsorptionstorkarna består av två tryckkärl. Båda kärlen är fyllda med torkmedel. Ett av kärlen avlägsnar fukt från tryckluften.

Fuktig luft passerar direkt genom torkmedelsbädden som adsorberar fukten. När kärlet är mättat med fukt kommer kopplingsventilen istället leda luften till det andra kärlet. När luften torkas i det andra kärlet regenereras det första kärlet. Det här är en cyklisk process.


Torkmedlet har begränsad kapacitet att adsorbera fukt innan det måste torkas ut eller regenereras. För att åstadkomma detta sänks trycket i det torn som innehåller mättat torkmedel så att det ackumulerade vattnet extraheras.
Hur det går till beror på typen av tork.

 

  • Kallregenererade torkar använder tryckluft för att regenerera torkmedlet.
  • Fläktregenererade torkar använder en kombination av varm luft från en extern fläkt och (minimalt med) tryckluft
  • Fläktregenererade torkar zero purge använder endast varm luft från en extern fläkt
  • Kompressionsvärmetorkar använder endast värme från kompressionen
  • Värmeregenererande torkar använder en kombination av varm luft från en elvärmare och (minimalt med) tryckluft

 

Typer av torkmedel

Beroende typen av teknik och kravet på tryckdaggpunkt finns det alltid ett bästa val av torkmedel, ibland används en kombination av olika torkmedel i våra torkar. På så vis kan vi garantera efterfrågade PDP-nivåer och maximera torkmedlets livslängd.

Funktionsprincip för roterande trumtork

strukturerad roterande trumtork med torkmedel

strukturerad roterande trumtork med torkmedel

Den roterande trumtorken använder även adsorptionsteknik. Torkmedlet levereras inte i granulär form. I stället är det sammanfogat med ett bindningsmedel till en vaxkakestruktur. De främsta fördelarna är:

  • Ingen erosion av torkmedelskulor
  • Inget läckage av kulor 

Eftersom den här unika tekniken använder kompressionsvärme krävs ingen extra energi. Den roterande trumman är indelad i sektioner. I allmänhet används 3/4 av trumman för adsorption medan 1/4 används för regenerering. Det är en kontinuerlig process som inte kräver några kopplingsventiler eftersom trumman hela tiden roterar.

Komplett sortiment med adsorptionslufttorkar