Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energy Storage Systems
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
ZR 90-160 VSD+ 3D setup

Adsorptionstorkar

Komplett sortiment av adsorptionstorkar med två torn och roterande trumtorkar för alla industriella tillämpningar

Kontakta vår expert

Skyddar system och processer

Roterande trumtorkar ger optimal energieffektivitet, medan tvåtornstorkar tillhandahåller extremt låga daggpunkter.

Ett brett spektrum av industriella tillämpningar

Komplett sortiment av adsorptionstorkar för flera olika industrier och tillämpningar med tryckdaggpunkter från −20 till −70 °C

Skydda tillverkningen

Vårt patenterade Elektronikon-system för styrning och övervakning ger dina adsorptionstorkar kontinuerlig omsorg och säkerställer optimal produktivitet och effektivitet på din anläggning

Sortiment av adsorptionstorkar

Komplett sortiment av adsorptionstorkar och roterande trumtorkar för alla dina industriella tillämpningar. Optimal produktivitet, effektivitet och skydd.

Hur en adsorptionstork fungerar

Våt luft passerar direkt genom torkmedlet, som adsorberar fukten. Torkmedlet har begränsad kapacitet att adsorbera fukt innan det måste torkas ut eller regenereras. För detta ändamål sänks trycket i det torn som innehåller mättat torkmedel så att det ackumulerade vattnet extraheras.
Hur det går till beror på typen av adsorptionstork:

  • Kallregenererade torkar använder endast tryckluft för avluftning.
  • Fläktregenererade torkar använder en kombination av luft från en extern fläkt, värme och minimalt med tryckluft.
  • Värmekompressionstorkar använder värme från kompressionen