Senaste nyheter och kundberättelser

Från Atlas Copco Specialty Rental

Belastning

1 jun 2022

Atlas Copco Specialty Rental Italien hjälper Sapienza University i Rom med att utforma aeronautiska framtidslösningar. Vår tryckluftslösning levererar luft i det här banbrytande experimentet med ett fjärrsystem för satellituppskjutning.

space test visual

13 sep 2021

Kraftverk Olja och gas, prospektering och produktion Ånga Tillverkning Olja och gas, raffinering och distribution Olja och gas, förvaring och transport

Concept Lab: ”Plug and steam”-lösning på 8 ton/h. Den första ångpannan tillverkad med expertisen från Atlas Copco Specialty Rental! 8T-enheten har samma flexibilitet som mindre enheter och kapacitet som räcker till storskaliga behov. En verkligt smid...

Steam boiler

15 jun 2021

Tillverkning Ånga

Klustereffekten i den tätbefolkade regionen Ruhr i Tyskland gör att företag som vår kund kan dra nytta av alla typer av synergier. Närheten till kraftverk möjliggör till exempel tillförsel av effektiv kraft och ånga direkt till kemikalietillverkarens...

Large Specialty Steam setup

3 maj 2021

Ånga Olja och gas, prospektering och produktion Olja och gas, förvaring och transport Olja och gas, raffinering och distribution Kraftverk Tillverkning Gruvdrift och borrning

Företaget utvecklar, hyr och säljer anpassade industriella pannanläggningar som är skräddarsydda för plug-and-play-installation. Eco Steam and Heating Solutions har europeiska kunder, främst inom den allmänna industrin, såsom livsmedel och dryck, kem...

ECO Ketelservice Team 2016

1 jul 2020

Tillverkning Kväve

Innan utrustning kan tas ut till havs och till de hårda förhållanden som råder i offshore-tillämpningar måste den noggrant testas. Tillsammans med vår kund Remazel Engineering S.p.A. utförde vi ett test av lagringssystemen på en FPSO-enhet med kväve.

N2 - Rental

18 jun 2020

Tillverkning

När vi säger Italien säger du ... Pasta! Nej. Pizza! Nej. Olivolja! JA! En av de största producenterna av olivolja i Italien behövde extra oljefri luft för att säkerställa att produktionen skulle fortsätta att gå smidigt under ett schemalagt underhål...

Complete oil-free air setup

11 mar 2020

Kraftverk Olja och gas, prospektering och produktion Effekt Nöjen Gruvdrift och borrning Tillverkning Olja och gas, raffinering och distribution Olja och gas, förvaring och transport

Det tar tid att starta en traditionell reservgenerator. Den första enheten måste uppnå nominell hastighet och spänning. När nästa generator blir klar måste den enheten i sin tur synkroniseras med den tidigare anslutna generatorn för att förhindra ore...

Multi-generator setup ready for simultaneous startup. - Rental

Senaste nyheter och kundberättelser

explainer icon