Trycktestning av LNG-installation med oljefri luft i Belgien

30 apr 2020

Den helt nya LNG-förvaringstanken och avkokningsgaskompressorerna i Fluxys LNG-terminalen i Zeebrygges hamn i Belgien behövde testas ordentligt innan de togs i drift för att säkerställa installationens säkerhet, tillförlitlighet och läckagetäthet.

Fluxys har haft infrastruktur för lagring och återförgasning av flytande naturgas (LNG) sedan 1987 och är en av huvudåtkomstpunkterna för LNG-försörjning i nordvästra Europa. Fluxys LNG-terminal är konstruerad för avlastning av LNG från fartyg, förvaring av LNG och återförgasning av LNG. Det finns fyra stora bufferttankar med en total kapacitet på 380 000 m³ och installationer för att återförgasa LNG och skicka ut upp till 9 miljarder kubikmeter gas per år. LNG kan antingen återförgasas och skickas till Fluxys högtrycksrörnät eller lastas på LNG-fartyg eller -släpvagnar. Anläggningens driftkapacitet har utökats med en femte lagringstank med en volym på 180 000 m³ och fyra stora avkokningsgaskompressorer, inklusive alla tillhörande rörledningar och anläggningar. Utökningen gör det möjligt att lasta om upp till 107 LNG-fartyg per år. 

Klarar installationen trycket?

Helt nya, uppdaterade eller reparerade tryckinnehållande system inom olje- och gasindustrin måste trycktestas. Man kan säga att det är den slutliga kontrollen av hela installationen innan den kan tas i drift. Proceduren består av två huvudtester. Det första är läckagetestet som utförs med måttligt tryck. 

Styrketestet utförs i sin tur med högt tryck och pneumatiskt på 110 % av systemets maximala driftskapacitet. Systemet hålls under tryck under en förutbestämd tidsperiod så att dess hållfasthet och säkerhet kan övervakas. 

Vi hade rätt verktyg för jobbet med våra 100 % oljefria luftkompressorer som uppfyller de strängaste standarderna på alla trycknivåer och eliminerar risken för oljeförorening. Atlas Copco Rental tillhandhöll följande lösning för att testa alla rörledningar i det här projektet vid både medelhögt och högt tryck:

Steg 1:

  • 100 % oljefri PTS 1600 med ett tryckområde på 0,5 till 10,3 bar (10 till 150 psi) och ett flödesområde på 37,4 till 45,7 m³/min (1 300 till 1 600 cfm)
  •  CD-tork med tillbehör

Steg 2:

  •  100 % oljefri PNS 1250 med ett tryckområde på 3 till 24 bar (90 till 350 psi) och ett maximalt flöde på 35,5 m³/min (90 till 350 psi)
  • CD-tork och matchande tillbehör

Efter trycktestet, som installationen klarade utan problem, användes våra kompressorer för att rengöra och förtorka rören. Strax därefter var den nya anläggningen i drift!

För mer information, vänligen kontakta:

Vi på Atlas Copco har omvandlat industriella idéer till affärskritiska fördelar sedan 1873. Genom att lyssna på våra kunder och lära känna deras behov kan vi leverera värde och innovation med framtiden i åtanke. Stora idéer stärker en hållbar utveckling. På Atlas Copco Specialty Rental samarbetar vi med våra kunder för att ta fram toppmoderna tillfälliga luft-, flödes-, ång- och kvävgaslösningar. Våra hängivna experter har stor kunskap om olika tillämpningar och utrustning. Vi förstår våra kunders behov och kan erbjuda en helhetslösning för alla branscher, oavsett om det gäller nödsituationer eller planerade projekt. Vi är en avdelning inom affärsområdet Power Technique, med huvudkontor i Boom i Belgien, och vi kan erbjuda särskilda uthyrningslösningar under flera varumärken runt om i världen.