Total användningskostnad: allt du behöver veta

Vi strömmar redan våra filmer och vår musik. Vi lagrar allt i molnet. Fler och fler delar, leasar och hyr våra bilar. Så varför skulle inte exakt samma logik gälla för din processkritiska utrustning?

Nu ska vi prata om användarskap jämfört med ägarskap

Hur vi tänker på ägande förändras. Och många B2C-branscher anpassar sig redan efter detta. Så varför ska vi inte göra det? Särskilt när användningen påverkas på sätt som blir svårare och svårare att förutsäga.

Det är tydligt att tiden har kommit för en mer omfattande, flexibel kostnadseffektiv och mätbar lösning. En som ger dig kontrollen över din verksamhet och ditt kapital.

"Hejdå ägande. Hej användarskap."

Undrar du om användarskap är aktuellt för din verksamhet?

Beräkna din brytpunkt          Hämta vår kostnadsfria e-guide ➔        

Hejdå ägande. Hej användarskap!
Hejdå ägande. Hej användarskap!
Vad innebär total användningskostnad? Och varför bör du tänka på det?
 
Vad innebär total användningskostnad? Och varför bör du tänka på det?
När ska jag använda, när ska jag äga?
När ska jag använda, när ska jag äga?
Vilka är fördelarna med användarskap för dig?
 
Vilka är fördelarna med användarskap för dig?
När ska jag hyra, när ska jag köpa eller när ska jag göra både och?
När ska jag hyra, när ska jag köpa eller när ska jag göra både och?
 
Beräkna din brytpunkt.
Beräkna din brytpunkt.
Vid vilken brytpunkt blir det mer fördelaktigt för dig att hyra?
 
Vid vilken brytpunkt blir det mer fördelaktigt för dig att hyra?

Hur kan du förbättra flexibiliteten i din verksamhet?

Den totala kostnaden för en investering är en mycket större och mer komplex bild än bara inköpspriset. Du måste ta hänsyn till alla typer av dolda faktorer: Från transport- och driftskostnader till underhåll, lager, avskrivning och avyttringskostnader, för att bara nämna några. Det finns ett helt hav av dolda kostnader och risker som lurar under ytan.Dessutom lever vi i osäkra tider. Marknaderna är föränderliga. Produktefterfrågan varierar. Liksom tillgången på råmaterial. Och däremellan gör naturkatastrofer det ännu svårare att förvänta sig det oväntade. Flexibilitet är viktigare än någonsin. Både driftsmässigt... och på balansräkningen. Alla inköpsbeslut bör därför överväga din förmåga att anpassa dig snabbt, minska riskerna och skydda ditt slutresultat.Om oväntade fluktuationer minskar nyttjandegraden för din utrustning minskar avkastningen på din ursprungliga investering. Din totala användarkostnad väger in alla dessa faktorer.

"Hejdå ägande. Hej användarskap."

Undrar du om användarskap är aktuellt för din verksamhet?

Beräkna din brytpunkt          Hämta vår kostnadsfria e-guide ➔        

Det verkliga värdet av ägande är användning

Fler och fler företag växlar över från ägande till användande. Begreppet ”användarskap” har en koppling till många olika och ofta komplexa faktorer. Oberoende European Rental Association och Solvay Brussels School of Economics and Management utvecklade en objektiv och transparent metod för att beräkna den totala användningskostnaden för viss given utrustning. Kriterierna omfattar mer än enbart ekonomiska värden och innefattar faktorer som supporttjänster, hållbarhet, logistik och tillgång till expertis.

Tänker du på alla aspekter innan du gör en investering i ny utrustning?

När ska jag använda, när ska jag äga?

Det finns många faktorer som avgör vilka fördelarna är med att hyra respektive köpa. Det ”vägskäl” där man ska välja ett alternativ kommer att vara olika för olika företag. Men på det hela taget beror valet på tre huvudparametrar.

1. Nyttjandegrad

Om det finns en liten chans att den utrustning som du funderar på att köpa inte kommer att vara i drift 100 % av tiden, så är det viktigt att titta på den totala användningskostnaden. Vår erfarenhet säger oss att när utnyttjandegraden sjunker till 40 % eller lägre blir hyrd utrustning favoritvalet med god marginal, tack vare den flexibilitet som detta innebär. Du kan öka kapaciteten för återkommande topputjämning eller topputjämning i nödfall, och minska den som svar på både förutsedda och oförutsedda nedgångar i produktionen.

2. Nyttjandekostnad

När de flesta tänker på drifts- eller nyttjandekostnader tänker de på reparationer och underhåll samt kostnaden för delar och arbete. Men hur är det med elektricitet eller bränsleförbrukning, installationstid och enkel användning? För att inte tala om tillförlitlighet och indirekta kostnader för potentiell stilleståndstid! Alla dessa kostnader ökar när en maskin blir äldre. Och de potentiella kostnadsbesparingarna med ny, mer effektiv teknik kan bara sägas vara ett missat tillfälle.

3. Flexibelt nyttjande

Flexibelt beslutsfattande är en viktig del av en smidig organisation. En som kan anpassa sig till marknadsförändringar på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Att hyra viktig utrustning innebär vanligtvis mycket kortare valideringsförfaranden med färre intressenter. På så sätt minskar man hindren för det ekonomiska beslutsfattandet och sparar värdefull tid under hela processen. Och vi är säkra på att vi inte behöver tala om för någon att tid är pengar.

När ska jag hyra, när ska jag köpa eller när ska jag göra både och?

Att hyra och köpa behöver inte nödvändigtvis vara en fråga om att det ena utesluter det andra. En kombination av båda är ganska vanligt och bör i många fall rekommenderas. Genom att hyra en del av din grund- och/eller reservkapacitet behåller du maximal kontroll samtidigt som du delar ansvaret under högkapacitetsproduktion och lägger till en extra buffert av tillförlitlighet i verksamheten. Allt med den extra sinnesro du får av vetskapen att maskinparken – de medel med vilka ni skapar värde som företag – är i händerna på pålitliga specialister.

Gratis vägledning: Hur du håller balansräkningen lika flexibel som din verksamhet
Iceberg of hidden costs
Gratis vägledning: Hur du håller balansräkningen lika flexibel som din verksamhet
Hämta vår kostnadsfria guide före nästa investering.
 
Hämta vår kostnadsfria guide före nästa investering.
Hämta vår kostnadsfria guide före nästa investering.
Beräkna din brytpunkt för användarskap
Beräkna din brytpunkt för användarskap
Förstå den totala kostnaden för ägarskap jämfört med användarskap för din unika situation. Klicka här för att få tillgång till vår kostnadsfria kalkylator och ta reda på om du ska äga eller hyra dina tillgångar – eller kanske överväga en hybridmodell.
 
Förstå den totala kostnaden för ägarskap jämfört med användarskap för din unika situation. Klicka här för att få tillgång till vår kostnadsfria kalkylator och ta reda på om du ska äga eller hyra dina tillgångar – eller kanske överväga en hybridmodell.
Kontakta oss i dag för en personlig analys!
Rental set up - Netherlands
Kontakta oss i dag för en personlig analys!

Användarskap i praktiken: hur andra företag har optimerat sina balansräkningar genom användarskap.

Total användningskostnad: allt du behöver veta

contact icon