Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energy Storage Systems
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters

Topputjämning under skördesäsongen

6 maj 2021

Om du är i livsmedelsbranschen vet du bättre än någon annan hur viktig tidsaspekten är. Färska varor är allt. Så när det är dags för skörd gäller det att hänga med – full fart framåt! Men vad händer under resten av året när ånggeneratorer, pannor, matarvattentankar, blåstankar osv. som används för sterilisering och/eller blanchering bara står där oanvända? Det är sannolikt bättre för dig att hyra än att äga när användningen är säsongsbunden. 

Beräkna när det är bäst att hyra eller äga

Kostnad kontra användningsgrad

Kostnad kontra användningsgrad

Alla anläggningar ser olika ut och alla verksamheter har egna specifika begränsningar. Utifrån vår erfarenhet kan vi se att det ofta finns tydliga ekonomiska fördelar med att hyra framför att äga om du bara använder din utrustning 40 till 50 % av tiden. Men även i gränsfall när månadshyra kan verka något dyrare är det ofta väl värt att hyra med tanke på den extra flexibiliteten, effektiviteten, smidigheten och kontrollen.

Utöver den ekonomiska aspekten

Alla vill såklart sänka sina driftskostnader och optimera sina investeringar. Men driftskostnaderna är bara toppen av isberget. Om vi tänker på det väldigt påtagliga och kvantifierbara värdet av flexibilitet, kassaflöde, hastighet och effektivitet får vi en helt annan bild:

Fem huvudsakliga fördelar

Fem huvudsakliga fördelar

  • Flexibilitet: Skörden är inte bara säsongsbunden, utan tenderar även att fluktuera varje år. Tack vare flexibiliteten i att hyra kan du noggrant dimensionera dina anläggningar så att de fluktuationerna kan tas med i beräkningen. För bättre effektivitet och kontroll. 
  • Hastighet: Hyreslösningar erbjuder snabba svarstider, inte bara vid installation utan även vid nedstängning. Man får en lösning som är helt skräddarsydd för de aktuella behoven i stunden. Det går också vanligtvis snabbare att validera hyresavtal internt, jämfört med inköpsbeslut som kräver investeringskostnader. För ännu större tidsbesparingar! 
  • Kassaflöde: Även om det är omöjligt att sprida ut skördebelastningen under en längre period kan du sprida ut kostnaden genom att hyra din utrustning. Frigör mer av ditt rörelsekapital.

Är du osäker på om du ska hyra?

Låt oss ta en titt tillsammans! Det här exemplet visar vikten av att optimera verksamhetens flexibilitet, oavsett om du upplever variationer i behovet på grund av säsongsbetonad skörd eller av någon annan orsak. Vi kan gå igenom vad just din verksamhet behöver och kvantifiera effekten av olika scenarier. Så att du kan basera ditt beslut på den mest kompletta bilden. 

Relaterade berättelser

Vi på Atlas Copco har omvandlat industriella idéer till affärskritiska fördelar sedan 1873. Genom att lyssna på våra kunder och lära känna deras behov kan vi leverera värde och innovation med framtiden i åtanke. 

Stora idéer stärker en hållbar utveckling. På Atlas Copco Specialty Rental samarbetar vi med våra kunder för att ta fram avancerade, tillfälliga luft-, kraft-, flödes-, ång- och kvävgaslösningar. Våra hängivna experter har stor kunskap om olika tillämpningar och utrustning. Vi förstår våra kunders behov och kan erbjuda en totallösning för alla branscher, oavsett om det gäller nödsituationer eller planerade projekt. Vi är en division inom affärsområdet Power Technique, med huvudkontor i Boom i Belgien, och kan erbjuda särskilda uthyrningslösningar under flera varumärken runt om i världen.