Topputjämning under skördesäsongen

19 jan 2022

Om du är i livsmedelsbranschen vet du bättre än någon annan hur viktig tidsaspekten är. Färska varor är allt. Så när det är dags för skörd gäller det att hänga med – full fart framåt! Men vad händer under resten av året när ånggeneratorer, pannor, matarvattentankar, blåstankar osv. som används för sterilisering och/eller blanchering bara står där oanvända? Det är sannolikt bättre för dig att hyra än att äga när användningen är säsongsbunden. 

Beräkna när det är bäst att hyra eller äga

Kostnad kontra användningsgrad

Kostnad kontra användningsgrad

Alla anläggningar ser olika ut och alla verksamheter har egna specifika begränsningar. Utifrån vår erfarenhet kan vi se att det ofta finns tydliga ekonomiska fördelar med att hyra framför att äga om du bara använder din utrustning 40 till 50 % av tiden. Men även i gränsfall när månadshyra kan verka något dyrare är det ofta väl värt att hyra med tanke på den extra flexibiliteten, effektiviteten, smidigheten och kontrollen.

Utöver den ekonomiska aspekten

Alla vill såklart sänka sina driftskostnader och optimera sina investeringar. Men driftskostnaderna är bara toppen av isberget. Om vi tänker på det väldigt påtagliga och kvantifierbara värdet av flexibilitet, kassaflöde, hastighet och effektivitet får vi en helt annan bild:

Fem huvudsakliga fördelar

Fem huvudsakliga fördelar

  • Flexibilitet: Skörden är inte bara säsongsbunden, utan tenderar även att fluktuera varje år. Tack vare flexibiliteten i att hyra kan du noggrant dimensionera dina anläggningar så att de fluktuationerna kan tas med i beräkningen. För bättre effektivitet och kontroll. 
  • Hastighet: Hyreslösningar erbjuder snabba svarstider, inte bara vid installation utan även vid nedstängning. Man får en lösning som är helt skräddarsydd för de aktuella behoven i stunden. Det går också vanligtvis snabbare att validera hyresavtal internt, jämfört med inköpsbeslut som kräver investeringskostnader. För ännu större tidsbesparingar! 
  • Kassaflöde: Även om det är omöjligt att sprida ut skördebelastningen under en längre period kan du sprida ut kostnaden genom att hyra din utrustning. Frigör mer av ditt rörelsekapital.

Är du osäker på om du ska hyra?

Låt oss ta en titt tillsammans! Det här exemplet visar vikten av att optimera verksamhetens flexibilitet, oavsett om du upplever variationer i behovet på grund av säsongsbetonad skörd eller av någon annan orsak. Vi kan gå igenom vad just din verksamhet behöver och kvantifiera effekten av olika scenarier. Så att du kan basera ditt beslut på den mest kompletta bilden. 

Gratis vägledning: Hur du håller balansräkningen lika flexibel som din verksamhet
Iceberg of hidden costs
Gratis vägledning: Hur du håller balansräkningen lika flexibel som din verksamhet
Hämta vår kostnadsfria guide före nästa investering.
 
Hämta vår kostnadsfria guide före nästa investering.
Hämta vår kostnadsfria guide före nästa investering.
Beräkna din brytpunkt för användarskap
Beräkna din brytpunkt för användarskap
Förstå den totala kostnaden för ägarskap jämfört med användarskap för din unika situation. Klicka här för att få tillgång till vår kostnadsfria kalkylator och ta reda på om du ska äga eller hyra dina tillgångar – eller kanske överväga en hybridmodell.
 
Förstå den totala kostnaden för ägarskap jämfört med användarskap för din unika situation. Klicka här för att få tillgång till vår kostnadsfria kalkylator och ta reda på om du ska äga eller hyra dina tillgångar – eller kanske överväga en hybridmodell.
Kontakta oss i dag för en personlig analys!
Rental set up - Netherlands
Kontakta oss i dag för en personlig analys!

Topputjämning under skördesäsongen

explainer icon