Modulär kraftanläggning för ett bryggeri i full expansion – hyra eller äga?

19 jan 2022

Vår kund, ett bryggeri i industriskala, hade ett viktigt beslut att fatta. 

Alternativ 1

Vänta i 3 år på uppgraderingar av det lokala elnätet så att driften i den nyligen färdigställda glasanläggningen kunde inledas.

Alternativ 2

Köpa de fyra 1 MW-generatorerna som behövdes för att få anläggningen i drift så snart som möjligt.

Alternativ 3

Hyra generatorer istället.

Alternativ 1 var helt enkelt inte ett alternativ alls! Och enligt en inledande förstudie skulle det vara bättre att köpa framför att hyra. Men trots att studien tog hänsyn till en mängd olika faktorer, från investeringskostnad och serviceavtal till omkostnader, avskrivningar och administrationskostnader baserades den på ett påtagligt antagande: En utnyttjandegrad på 100 %. 

Verkligheten visade sig dock vara en helt annan! 

Planerade förväntningar kontra verkligheten

Efterklokhet är underbart. Det näst bästa är flexibilitet. I den här fallstudien kan det definieras som möjligheten att anpassa sig till oförutsedda och oförutsägbara händelser. Som tre månaders försening av lanseringen efter t.ex. en säkerhetsinspektion. Eller långvariga underhållsåtgärder, tvister med leverantörer och förluster av bokföringsvärde vid avyttring. Allt detta innebar att man skulle ha sparat mycket pengar genom att hyra de kraftmoduler som behövdes, för att inte nämna den tid, administration och oro man kunde ha besparat sig! 

Budget kontra verklighet: En detaljerad berättelse

2015: Alla komponenter i kraftanläggningen och undercentralen levererades och installerades i tid.

Köpa

Kundens projektgrupp gjorde ett enastående jobb under stor press för att säkerställa att alla komponenter levererades i tid. Och en installatör arbetade både dag och natt för att ha allt i drift före deadline.

Den extra övertiden resulterade emellertid i något högre installationskostnader:

Hyra

Atlas Copco Rental genomförde en djupgående analys av anläggningen och förberedde all teknisk dokumentation, inklusive en 3D-visualisering av lösningen.

 • Budget: 80 000 dollar
 • Verklighet: 95 000 dollar

 • Budget: 80 000 dollar
 • Verklighet: 80 000 dollar

2016: Det första hindret dyker upp! Allt var redo att användas och personalen utbildades. En säkerhetsinspektion rapporterade dock vissa risker som krävde omkonfiguration. Som ett resultat av detta missade man den första högsäsongen och behovet sjönk från 4 MW till ett genomsnitt på 1 MW.

Köpa

Kraftanläggningen var 100 % online den 1 januari men togs inte i drift förrän tre månader senare! 

När den väl var online presterade den väl utan några större tekniska problem. Men för det mesta roterades driften med endast en generator i drift åt gången. Man uppnådde god redundans även om anläggningen var klart överdimensionerad.

Den verkliga kostnaden för service och underhåll visade sig också bli större än de ursprungliga beräkningarna.

Hyra

Installationen kunde ha skjutits upp till mars. 

Efter driftsättning och ett inledande belastningstest skulle kunden ha haft flexibiliteten att installera endast två kraftmoduler, med en tredje tillagd först i december när produktionen ökade igen.

 • Budget: 361 000 dollar
 • Verklighet: 338 000 dollar 

 • Budget: 531 000 dollar
 • Verklighet: 315 000 dollar 

2017: Det första hela året i drift! Produktionen ökade med upp till 60 % och en andra produktionslinje driftsattes i juni. Kraftbehovet fördubblades till i genomsnitt 2 MW under andra kvartalet, och uppnådde högst 3 MW runt september innan det åter saktade in under årets två sista månader.

Köpa

Allt gick smidigt tills behovet ökade. Tester visade att en av motorerna i generator nr 2 hade havererat, utanför garantins täckning. Som tur är fanns det tillräckligt med reservkraft för att överbrygga klyftan och inga produktionsförluster rapporterades.

Reparationerna kostade till slut omkring 45 000 dollar och tog mycket tid och energi för ledningen, samtidigt som man tvistade om garantins täckning!

Ökad produktion innebar också ökade underhållskostnader. Man hade tuffa förhandlingar med tjänsteleverantören för att granska övertiden, som underskattades i början av kontraktet.

Hyra

Den tredje kraftmodulen skulle ha lagts till i systemet först i juni, med garanterat snabba svarstider, till och med inom 24 timmar efter beställning.

Den tredje enheten skulle också ha tagits bort igen i november.

 • Budget: 361 000 dollar
 • Verklighet: 411 000 dollar 

 • Budget: 531 000 dollar
 • Verklighet: 445 000 dollar 

2018: Ett nästan perfekt år, produktionsmässigt. Anläggningen arbetar fortfarande inte med full kapacitet men de tre produktionslinjerna gör det. En stark start på året med den vanliga nedgången under det fjärde kvartalet. Den genomsnittliga elförbrukningen var 2,5 MW med toppar på 4 MW under sommaren. Nätet förväntades vara klart i slutet av 2018 men en fördröjning på sex månader sköt fram det till mitten av 2019.

Köpa

Inga stora ”överraskningar” när det gäller kraft. Alla enheter fungerade som förväntat, med endast mindre reparationer. Det verkar dock som att underhållsberäkningarna inte var korrekta i förstudien och vid full produktion blir tilläggskostnaden cirka 40 000 dollar.

Hyra

När produktionen ökade skulle en extra enhet ha tagits in i mitten av januari och sedan tagits bort i oktober igen. Och allt underhåll, all service och alla reparationer ingår naturligtvis i hyreskostnaden.

 • Budget: 361 000 dollar
 • Verklighet: 405 000 dollar 

 • Budget: 531 000 dollar
 • Verklighet: 465 000 dollar 

2019: Glasanläggningen ansluts äntligen till elnätet i november och dieselkraftanläggningen tas offline. En nedgång i verksamheten innebar dock att anläggningen kördes med 50 % kapacitet och året slutade med bara ett enda skift.

Köpa

Efter nedstängningen påbörjas förhandlingar för försäljning och borttagning av alla komponenter. Målet var att allt skulle vara borta i slutet av året, helst över bokfört värde och i befintligt skick. Det visade sig vara en svår uppgift för det lokala teamet som inte hade någon erfarenhet av sådana förhandlingar.

Hyra

En annan enhet skulle ha tagits bort i mars, med endast två enheter i drift tills avtalet sägs upp i november.

 • Budget: 361 000 dollar
 • Verklighet: 373 000 dollar 

 • Budget: 531 000 dollar
 • Verklighet: 297 000 dollar 

2020: Det var inte så lätt att sälja de använda modulerna som man hade trott. Det bästa erbjudandet var 10 % lägre än bokfört värde, och det dröjde till mars. Det var smärtsamt ur ekonomisk synvinkel, med en negativ inverkan på 2020 års resultat med ungefär 85 000 dollar. Genom att hyra kunde man naturligtvis ha undvikit inte bara den ekonomiska förlusten utan även all tid, ansträngning och stress som försäljningen av den redundanta utrustningen medförde.

Slutsats: Total användarkostnad

vad är bäst – att hyra eller äga utrustning?

Den verkliga berättelsen om en 4 MW-anläggning

Om vi sammanställer alla siffror får vi följande belopp:

 

Totalt

Köpa

Hyra

Budget

1 524 000 dollar

2 204 000 dollar

Verklighet

1 707 000 dollar

1 602 000 dollar

Den här fallstudien är en elegant demonstration av värdet av flexibilitet, förutsägbart kassaflöde och framför allt sinnesro! Det är viktigt att inköpsbeslut inte bara baseras på den totala ägandekostnaden, utan på den totala användarkostnaden – särskilt i dagens allt mer nyckfulla samhälle.

Vi tar tillsammans en titt på din situation! Vi kan gå igenom vad just din verksamhet behöver och kvantifiera effekterna av olika scenarier. Så att du kan basera ditt beslut på den mest kompletta bilden av ditt projekt. 

Gratis vägledning: Hur du håller balansräkningen lika flexibel som din verksamhet
Iceberg of hidden costs
Gratis vägledning: Hur du håller balansräkningen lika flexibel som din verksamhet
Hämta vår kostnadsfria guide före nästa investering.
 
Hämta vår kostnadsfria guide före nästa investering.
Hämta vår kostnadsfria guide före nästa investering.
Beräkna din brytpunkt för användarskap
Beräkna din brytpunkt för användarskap
Förstå den totala kostnaden för ägarskap jämfört med användarskap för din unika situation. Klicka här för att få tillgång till vår kostnadsfria kalkylator och ta reda på om du ska äga eller hyra dina tillgångar – eller kanske överväga en hybridmodell.
 
Förstå den totala kostnaden för ägarskap jämfört med användarskap för din unika situation. Klicka här för att få tillgång till vår kostnadsfria kalkylator och ta reda på om du ska äga eller hyra dina tillgångar – eller kanske överväga en hybridmodell.
Kontakta oss i dag för en personlig analys!
Rental set up - Netherlands
Kontakta oss i dag för en personlig analys!

Modulär kraftanläggning för ett bryggeri i full expansion – hyra eller äga?

explainer icon