Med tillfällig ånglösning kan lanseringsdatum tidigareläggas.

28 dec 2020

InnovaFeed, ett ledande franskt företag inom insektsuppfödnings- och bearbetningsindustrin, har bett LTS att implementera en tillfällig energiproduktionslösning för sin nya storskaliga produktionsanläggning i Nesle, en kommun i den franska regionen Hauts-de-France. Med den här lösningen kan InnovaFeed lansera sin anläggning sex månader tidigare. 

Under 2019 började InnovaFeed bygga en produktionsanläggning i Nesle med en kapacitet på 15 000 ton insektsprotein om året. Denna produktionsenhet finns i omedelbar närhet till Thereos Groups stärkelsefabrik, vilket möjliggör ett industriellt samarbete mellan de två anläggningarna. Det ger de gemensamma produkterna mervärde, sparar energi och minskar mängden transporter som krävs.På lång sikt kommer energiförsörjningen att tillhandahållas via en anslutning till KOGEBAN, en närliggande biomassaanläggning som producerar el och värmeenergi vid Nesle-anläggningen med trä från lokala, hållbart hanterade skogar. Anslutningen till KOGEBAN kommer att aktiveras under det första kvartalet 2021. InnovaFeed har därför gett LTS i uppdrag att tillhandahålla en tillfällig lösning för produktion av en blandning av värmeenergi i form av ånga och varmvatten, vilket gör att anläggningen kan tas i drift sex månader tidigare än vad som annars skulle ha varit möjligt.

Utrymmet må vara begränsat, men det är inte lösningen

Varje projekt har sina utmaningar. I det här fallet var det kombinationen av det begränsade utrymmet och den värmekapacitet som krävs. Exakt hur stort utrymme undrar du. Vi hade 11 x 17 meter till vårt förfogande, och det krävdes att vår utrustning genererade 4 ton ånga i timmen och 5 MW varmvatten. Olika stor ångkapacitet krävdes också under projektets två faser. I totallösningen kombinerades en ångpanna/varmvattenberedare och en vertikal struktur för stapling av växlaren och samlingsröret för ångfördelning samt matarvattentanken.

Det tillgängliga utrymmet var huvudbegränsningen för projektet: LTS erfarenhet inom kärnkraftsindustrin var en avgörande faktor till deras fördel

recalls Guillaume LUU , Chef för industriell distribution och partnerskap

Om LTS

LTS är en Atlas Copco Group-enhet som specialiserar sig på tillfälliga lösningar för produktion av ånga eller varmvatten. LTS grundades 2008 och förvärvades av Atlas Copco Rental Europe 2018 – efter tio år av utveckling av verksamheten i Frankrike siktade LTS på att accelerera sin tillväxt över hela kontinenten.

Med en standardiserad maskinpark med modulär utrustning och över 400 redan slutförda installationer erbjuder LTS kompakta, miljövänliga lösningar som blir alltmer innovativa.

Om du vill ha mer information kontaktar du:

Vi på Atlas Copco har omvandlat industriella idéer till affärskritiska fördelar sedan 1873. Genom att lyssna på våra kunder och lära känna deras behov kan vi leverera värde och innovation med framtiden i åtanke. 

Stora idéer stärker en hållbar utveckling. På Atlas Copco Specialty Rental samarbetar vi med våra kunder för att ta fram avancerade, tillfälliga luft-, kraft-, flödes-, ång- och kvävgaslösningar. Våra hängivna experter har stor kunskap om olika tillämpningar och utrustning. Vi förstår våra kunders behov och kan erbjuda en totallösning för alla branscher, oavsett om det gäller nödsituationer eller planerade projekt. Vi är en division inom affärsområdet Power Technique, med huvudkontor i Boom i Belgien, och kan erbjuda särskilda uthyrningslösningar under flera varumärken runt om i världen.

Kundreferens 2020 Långtidsuthyrning Ånggeneratorer Europa Ånga Underhålls- och översynsprojekt Ånga Tillverkning Tillverkning Europa Engelska Livsmedel