Kvalitet, miljö, hälsa och säkerhet: trefaldig ISO-certifiering

Atlas Copco är först i branschen med att tilldelas trefaldig certifiering av Lloyd's Register Quality Assurance, och det har stor betydelse för dig! 

Säkerheten har hög prioritet för oss

Säkerheten sitter i ryggraden och vi garanterar att den utgör fokus i alla våra projekt, för din och vår skull och för hela omgivningen!

ISO9001: Kompressorer, generatorer och tjänster av hög kvalitet

Lloyd's Register Quality Assurance har belönat Atlas Copco med certifieringen ISO 9001

Från den allra senaste tekniken som utgör hjärtat i varje enskild enhet till specialisterna som samarbetar med dig på plats för att formulera matchande svar och installationer: av oss hyr du utrustning av toppkvalitet och arbetar med välutbildade experter för att uppnå fantastiska resultat.

ISO14001: Hållbarhet som fungerar

Lloyd's Register Quality Assurance har belönat Atlas Copco med certifieringen ISO 14001

Genom att välja oss bidrar du aktivt till en mer hållbar produktion och – i ett vidare perspektiv – en bättre värld.

I allt vi gör är hållbarheten inkluderad. Vi strävar efter att göra våra produkter och tjänster snabbare, mer energieffektiva, säkrare och mer ergonomiska.

Från optimering av generatorns bränsleeffektivitet och begränsning av ljudnivåer till leverans av oljefri luft som förbättrar maskinernas livslängd och gör din arbetsmiljö hälsosammare: Atlas Copco Rental representerar hållbar produktion.

Läs mer om företagsansvar på Atlas Copco.

OHSAS18001: Vi bryr oss om människor

Lloyd's Register Quality Assurance har belönat Atlas Copco med certifieringen OHSAS 18001

Vår OHSAS18001-certifiering innebär att både våra produkter och procedurer minimerar hälso- och säkerhetsrisker optimalt på varje tänkbar nivå – för både din personal och våra anställda.

Genom åtgärder som utbildning och beredskap för nödsituationer inom ett internationellt standardiserat ramverk bidrar vi aktivt till att minska risken för olyckor.

Kort sagt – det får dig och oss att arbeta bättre!