Atlas Copco Sweden - Specialty Rental Solutions
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Specialty Rental Solutions
Lösningar
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Oljetätade vakuumpumpar
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Faktablad om total användningskostnad: hämta din kostnadsfria vägledning

Läs om hur du kan sänka kostnaderna genom att förlita dig på användarskap istället för på ägande.

I vår e-guide om användarskap hittar du svaret på följande frågor:

  • Vad är total användningskostnad?
  • Hur skiljer den sig från total ägandekostnad?
  • Vad behöver du veta innan du fattar investeringsbeslut?
  • Är det värt att göra bytet?
  • Bör du använda eller äga? 

preview total cost of usership whitepaper thumbnail 2021

Känner du till den verkliga kostnaden för din utrustning?

Vad du behöver veta innan du börjar investera

Hur vi tänker på ägande förändras. Och många B2C-branscher anpassar sig redan efter detta. Så varför ska vi inte göra det? Särskilt när användningen påverkas på sätt som blir svårare och svårare att förutsäga. Den totala kostnaden för en investering är en mycket större och mer komplex bild än bara inköpspriset. Du måste ta hänsyn till alla typer av dolda faktorer.

Begreppet ”användarskap” har en koppling till många olika och ofta komplexa faktorer. Därför utvecklade den oberoende European Rental Association och Solvay Brussels School of Economics and Management en objektiv och transparent metod för att beräkna den totala användningskostnaden för viss given utrustning. Kriterierna omfattar mer än enbart ekonomiska värden och innefattar faktorer som supporttjänster, hållbarhet, logistik och tillgång till expertis.

Faktablad om total användningskostnad: hämta din kostnadsfria vägledning

contact icon