Wiki: ånga

Allt du behöver veta innan du använder ånga i dina industriella processer

I många branscher och tillverkningsprocesser används ånga som värmekälla, för rengöring och sterilisering, för energiproduktion och för kemiska reaktioner. En tydlig förståelse av (industriell) ånga, dess processer och hur den ska användas är avgörande för att garantera en stabil och effektiv produktion samt för att garantera en säker arbetsmiljö för personalen.