Grundläggande om ånga

Det kan vara svårt att använda ångpannor i industriprocesserna. Enheterna är stora, det handlar om högt tryck och säkerheten är ett verkligt problem. Med dessa basfakta om ånga får du hjälp att bättre förstå industriella ångpannor.