Hur väljer man en industriångpanna?

Det finns många typer av industriångpannor. Hur vet du vilken som passar bäst för dina behov? I den här guiden beskrivs de olika typerna av pannor – samtliga har sina egna funktioner och fördelar.

Vad är industriella ångpannor?

Industriella ångpannor används för att transportera värmeenergi från en plats till en annan i anläggningen. Pannan är ett tryckkärl som gör att värme kan fångas upp och transporteras effektivt från pannrummet till användningsstället. På grund av de inneboende riskerna med att driva en ångpanna finns det dock strikta regler och bestämmelser för både tillverkning och drift av denna typ av utrustning.

Enkelt uttryckt är pannor internt eldade värmeväxlare för export av ånga eller varmvatten. 

Olika typer av industriångpannor

Det finns många varianter när det gäller industriångpannor. Genom att förstå de olika typer som finns kan du avgöra vilken som uppfyller dina specifika krav.

Tubpannor: Enkel konstruktion med minimalt underhåll för mindre arbeten

I en tubångpanna med rökrör strömmar de heta gaserna från förbränningsflödet genom tuberna för att överföra värme till det vatten som finns i tryckkärlet. Tubångpannor används ofta i mindre industrianläggningar med lägre arbetstryck. Dessa typer av pannor erbjuder en kostnadseffektiv och robust värmelösning. Jämfört med en ångpanna med vattenrör har en vanlig eldrörspanna en enkel konstruktion som kräver minimalt underhåll.

Ångpannor med vattenrör: Högre kapacitet, tryck och temperatur

I en vattenrörspanna strömmar de heta gaserna från förbränningsflödet mellan rören fyllda med vatten. I den ursprungliga utformningen cirkulerar vatten i rör som värms upp utvändigt med eld. Dessa typer av pannor arbetar med större kapacitet och klarar högre tryck och temperaturer jämfört med eldrörspannor.

Industriella elektriska ångpannor: Grön effektiv lösning för mindre volymer

En elektrisk ångpanna drivs av elektrisk energi. Till skillnad från andra pannor överför industrielpannor inte förbränningsenergi. Deras konstruktion använder både den vertikala och horisontella pannans mantelinriktning. Elektriska ångpannor kan konfigureras för både ång- och varmvattentillämpningar. De ger ett nästan extremt högt reglerområde och inga utsläpp. En annan fördel är värmechockbeständighet. 

Vid hög kapacitet kräver emellertid elektriska ångpannor enorma mängder installerad elkraft. Tillgänglig kraft är idag den begränsande faktorn för den här tekniken. Den kontinuerliga innovationen inom branschen kan emellertid leda till att man tar fram en hållbar elektrisk ångpanna som kan ge höga kapaciteter av ånga eller varmvatten.

Kondenserande ångpannor: Optimal energieffektivitet

Kondenserande ångpannor håller snabbt på att bli de vanligaste pannorna på både industri- och bostadsmarknaden. På grund av den relativt låga temperaturen i varmvattenslingor i hem- och små industritillämpningar kan en kondensvattenpanna nå effektivitetsnivåer (90 % eller högre) som andra standardpannor inte klarar. Kondenserande ångpannor har en specialkonstruerad värmeväxlare som sänker temperaturen på rökgaserna tillräckligt för att de ska kondenseras. Den här kondensationsprocessen genererar extra energi som fångas upp och återanvänds.

Komplettera din industriella ångpanna med en värmeväxlare för optimal effektivitet

Andra typer av ångpannor kan kompletteras med en kondensationsvärmeväxlare för att även fånga upp kondensationsenergin från rökgasen. Med tanke på skillnaden mellan pannans vattentemperatur och dess daggpunkt vid utloppet kan dock kondenseringsprocessen aldrig ske invändigt i pannans konstruktion.

Hur väljer jag den bästa industripannan för min verksamhet?

Det finns flera faktorer att ta hänsyn till. Naturligtvis börjar du med den kapacitet du behöver, de rekommenderade effektivitetsnivåerna. Varje förslag har också en specifik investeringskostnad.

För att fatta det bästa beslutet ska du även tänka på den långsiktiga effekten av en industriell ångpanna på din verksamhet. 

  • Hur mycket ånga används för närvarande i din anläggning?
  • Vilken typ av utlopp krävs för pannan? (dvs. högtrycksånga, lågtrycksånga, superuppvärmd ånga, hydroniskt varmvatten, varmvatten i hemmet)
  • Vid vilka tryck och temperaturer ska pannan arbeta?
  • Vilken är pannans önskade effektivitet?
  • Vilket bränsle kommer att användas för att driva brännaren? (t.ex. naturgas, olja, propan, biobränsle)
  • Var ska pannan installeras?
  • Är pannan lättåtkomlig eller svår att nå?
  • Varierar vädret betydligt under året? (dvs. luftfuktighet, temperatur osv.)