Förbättra din balansräkning! Hur en effektiv ånglösning kan spara kostnader och kapital.

22 mar 2021

När du nämner uthyrning tänker de flesta på tillfälliga lösningar. Och absolut, vi på Atlas Copco Rental är kända för våra akutinsatser! Men ibland är det också en god affärsidé att hyra (en del av) din basinfrastruktur, även under en längre tid. Två nyligen genomförda ångprojekt visar tydligt det mervärde du får i båda ändar av spektrum: I ena änden sparar du in på driftkostnaderna och i den andra ökar kassaflödet och flexibiliteten. Hur du än ser på saken bidrar våra tjänster, vår utrustning och lösningar till ett hälsosammare slutresultat. Vi gratulerar Atlas Copco Rental-teamet i Italien!

Gränsöverskridande nödrespons

Vid varje nödinsats ska många element passa in i ekvationen. Rätt utrustning ska matchas mot kundens behov och begränsningar. Utrustning ska letas fram med kort varsel (tillsammans med de rätta teknikerna som ska installera och driftsätta den). Och nu i samband med en total nedstängning på grund av Covid-19 måste även en smidig passage av gods och personal över internationella gränser garanteras.När det gäller vår kund i Italien – en kemikaliefabrik i stort behov av en ersättningspanna för att undvika ett fullständigt produktionsstopp – samordnade försäljningsingenjör Andrea Giorgi och hans team i Italien med vår närliggande LTS-anläggning i Frankrike för att säkerställa snabb respons. På bara några timmar hade lösningen utformats, dimensionerats och skickats iväg tillsammans med relevanta resegodkännanden för det medföljande teamet av tekniker. Och mindre än 48 timmar senare var den nödvändiga ångpannan igång som levererar 6 ton i timmen. Med tanke på den viktiga roll ångan spelar i fabrikens produktions-, omvandlings- och bearbetningsprocesser sparade vår snabba och effektiva insats våra kunder en hel del i förlorad produktion!

Långsiktig smidig lösning

Exakt samma lösning föreslogs för en annan kund i centrala Italien – en tillverkare av gummislangar för olje- och gasindustrin. Och även om begäran inte var lika brådskande var den inte mindre avgörande för deras kommersiella framgång! För ångpannan utgör en väsentlig komponent i produktbearbetningsprocessen. Men innan de bestämde sig för om de skulle köpa eller hyra den här viktiga utrustningen bad de Atlas Copco att utföra en analys och beräkna den totala användarkostnaden. Så att de i sin tur kunde avgöra brytpunkten. Det som i den slutliga analysen avgjorde saken var uthyrningslösningens större smidighet och effektivitet i kombination med mindre ansvar och lägre kapitalutgifter.

Det finns många faktorer att ta hänsyn till vid beräkning av den totala användarkostnaden för varje slags utrustning. Många människor associerar vanligtvis ägarskap med ökad kontroll. Men det är inte nödvändigtvis fallet. Genom att hyra kan du flytta över ansvaret för att processkritisk utrustning förblir igång och samtidigt undvika kostnader för och administration av hantering och underhåll av inventarier. För att inte tala om fördelarna med sinnesro!

Andrea Giorgi , Säljtekniker på Atlas Copco Rental Italien

Behöver din produktion vara online? Beställ bara online!

Händelsevis skickades båda de ovannämnda förfrågningarna till Atlas Copco online via webbplatsen atlascopco.com. Resultatet? En snabb nödlösning och en långsiktig lösning, men båda överträffar förväntningarna när det gäller effektivitet, kostnadseffektivitet, snabb installation, enkel användning och naturligtvis slutresultatet!