Total kvävgaslösning för Nya Zeelands största kemikalietank

13 okt 2020

Vända trenden med kvävgas

Nya Zeelands största kemikalielagringstank inerterades med världens mest avancerade kvävegenererande membran 

Vilket skulle du välja? Cirka 1 miljon liter flytande kväve eller bara ett toppmodernt kvävgasgenererande membran från Atlas Copco? Med tanke på hur mycket gas som krävs för att inertera en kemikalielagringstank på 60 m i diameter, är det inte konstigt att vår kund och huvudsakliga EPC-leverantör Steamtech valde effektiviteten, flexibiliteten och tillförlitligheten i vår världsledande teknik för kvävgasproduktion. Den erbjuder obegränsad tillgång till kvävgas med hög renhetsgrad där och när du behöver den. Men det blev snart uppenbart att de inte var de enda fördelarna under det här komplexa tankrengöringsprojektet i Taranaki-regionen i Nya Zeeland.

Stränga krav

Industriell rengöring av oljelagringstankar kan vara en komplicerad uppgift. Förutom utmaningen i att på ett säkert sätt avlägsna slammet som byggs upp under en 10-årscykel, måste insidan vara helt inerterad under rengöring, förberedelse och övermålning av innerytan för att förhindra korrosion. Och även om det låter nog så enkelt, så utgör strikt lagstiftning och slutkundens egna strikta hälso-, säkerhets- och miljöriktlinjer en lång lista med begränsningar. Förekomsten av farliga ångor till exempel gjorde all form av mänsklig närvaro i tankarna utesluten. Allt kondensat måste avledas till separata förvaringstankar för att förhindra att olja kom in i huvudavtappningssystemet. Och särskilda säkerhetsföreskrifter för arbete på hög höjd innebar att all utrustning var tvungen att vara upphängd i förväg på annan plats.

En totallösning

Med tanke på den komplicerade logistiken, säkerhetsriskerna och kostnaden för flytande kväve blev Steamtech snabbt övertygade om fördelarna med att generera kvävgas på plats. Atlas Copcos kvävgasgenererande NGM 2000-membran som vi till slut föreslog ger inte bara obegränsad tillgång till kvävgas. Det är också möjligt att justera tryck, flöde och renhet efter varje tillämpning. Membranet drevs av fyra högtryckskompressorer från Atlas Copco som levererar cirka 4 500 kubikfot tryckluft i minuten vid 24 bar och i sin tur cirka 700 kubikfot kvävgas i minuten. Och även om mycket högre renhetsgrad kan genereras valde kunden en produktion på 97 %: mer än tillräckligt för att garantera optimal säkerhet och effektivitet. 

Ur tomma luften

Att utvinna kväve från omgivningsluften är inget magiskt trick. 78 % av det vi andas är redan kväve. Och för att öka den procentandelen krävs bara lite vetenskap, visst högteknologiskt maskineri och den beprövade flexibiliteten hos världens mest betrodda tjänsteleverantör. Faktum är att när du väl vet att Atlas Copcos senaste kvävgasgenererande membran enkelt kan leverera ett konstant och tillförlitligt kvävgasflöde på begäran med upp till 99,9 % renhet, är det enkelt att förstå varför trenden sakta börjat vända och varför kvävgasgenerering på plats nu håller på att bli branschpraxis. 

Att kunna erbjuda en obegränsad mängd kvävgas med hög renhetsgrad skapar ett enormt mervärde för kunden. Vi är den enda leverantören i landet med rätt kvävgasgeneratorer som lämpar sig för den här processen. Och med kvalitetsutrustning får du kvalitetsresultat.

Simon Darby , Account Manager på Atlas Copco Rentals Nya Zeeland

Överflödig redundans

Vad gäller hur pålitlig vår utrustning är talar resultatet av det här projektet för sig självt: ”Som en försiktighetsåtgärd hyrde kunden även ett kvävgasgenererande reservmembran för att säkerställa maximal drifttid under projektet”, säger Simon. ”Men den reserven behövdes inte. Vår utrustning fungerade perfekt som vi förväntade oss.”

Och när det gäller vår service är det bästa beviset på vårt mervärde att vi gör återkommande affärer: ”Det här är det tredje tankrengöringsprojektet vi har arbetat med för den här kunden under de senaste 12 månaderna. Och som ett resultat har både EPC, Steamtech och Atlas Copco Rentals blivit prioriterade leverantörer för den här tillämpningen, med ytterligare flera projekt planerade.”

Det innebär att vi får ännu fler möjligheter att bevisa hur kraftfull kombinationen av vår välkända teknik, expertis och smidighet kan vara!

Om du vill ha mer information kontaktar du:

Vi på Atlas Copco har omvandlat industriella idéer till affärskritiska fördelar sedan 1873. Genom att lyssna på våra kunder och lära känna deras behov kan vi leverera värde och innovation med framtiden i åtanke. 

Stora idéer stärker en hållbar utveckling. På Atlas Copco Specialty Rental samarbetar vi med våra kunder för att ta fram avancerade, tillfälliga luft-, kraft-, flödes-, ång- och kvävgaslösningar. Våra hängivna experter har stor kunskap om olika tillämpningar och utrustning. Vi förstår våra kunders behov och kan erbjuda en totallösning för alla branscher, oavsett om det gäller nödsituationer eller planerade projekt. Vi är en division inom affärsområdet Power Technique, med huvudkontor i Boom i Belgien, och kan erbjuda särskilda uthyrningslösningar under flera varumärken runt om i världen.