Rekordrespons från Atlas Copco Rental Italy

7 okt 2020

Nödluft på nolltid för ledande italiensk glastillverkare.

Varför ställer vi så höga krav på oss själva på Atlas Copco Rental? En anledning är att när kunden säger ”Hoppa!” behöver vi inte ens fråga: ”Hur högt?” Eftersom vi redan är där uppe. Det är i princip vad som hände när vår kund – en specialist på produktion och distribution av glasbehållare för livsmedelsindustrin – informerade oss om ett haveri på anläggningens kompressorpark. Mindre än 24 timmar senare hade en av Atlas Copcos modernaste oljefria kompressorer inte bara levererats utan var helt driftsatt och klart att köras.

Mot klockan

Samtalet kom kl. 9.00 på en i övrigt vanlig morgon på Atlas Copco Rental Italy. Vår kunds kompressorenheter – som händelsevis levererats av en av våra konkurrenter – gick alla sönder samtidigt och ett fullständigt produktionsstopp hotade med potentiellt katastrofala konsekvenser. Tiden var därför knapp för att hitta en lösning som passade anläggningens och blåssystemets specifika begränsningar och framför allt att få igång det så snabbt som möjligt. Eftersom bokstavligen varje minut räknas!

Skarpt läge

Inom 2 timmar efter den ursprungliga begäran utfördes en snabb kravanalys, en lösning föreslogs bestående av vår toppmoderna PTE 1500 100 % oljefria elektriska klass noll-kompressor och beställningen bekräftades. En tekniker utförde sedan en omfattande kontroll och förberedelse inför driftsättning av kompressorenheten och all extrautrustning, och kl. 14.00 var allt packat och klart för lastning. Klockan 15.00 lämnade hela paketet gården på väg till kundens produktionsanläggning, några hundra kilometer bort i nordöstra Italien. Ett expertteam av Atlas Copco Rentals tekniker arbetade dygnet runt för att lasta av, ansluta och testa all utrustning och alla kablar och slangar före användning. Följande morgon kl. 7.30, bara 22,5 timmar senare, var reservkompressorpaketet klart att användas. 

Extra andrum

Atlas Copco Rentals kompressorenhet PTE 1500 kan inte bara leverera en stabil, tillförlitlig och kontinuerlig tillförsel av 100 % oljefri luft. Den gör det med oöverträffad effektivitet. Och när du kombinerar det med den enkla funktionaliteten i ett helt elektriskt system kunde lösningen spara inte bara en hel del energikostnader åt kunden utan även tid, krångel och kostnader för bränslehantering. 

Detta bidrog till att uppväga hyreskostnaden. Men viktigast av allt är att det gav kunden det andrum som behövdes för att utföra en grundlig service och reparation av kompressorparken, vilket tog en hel månad att genomföra.

Diego Zoccarato , Försäljningsområdeschef för nordöstra Italien och Sardinien på Atlas Copco Rental Italy.

Den största kostnadsbesparingen uppnåddes dock genom att förhindra vad som skulle ha blivit en extremt kostsam störning i anläggningens produktion och i verksamheter nedströms. Och det är precis då smidigheten hos en pålitlig partner verkligen ger utdelning. 

Om du vill ha mer information kontaktar du:

Vi på Atlas Copco har omvandlat industriella idéer till affärskritiska fördelar sedan 1873. Genom att lyssna på våra kunder och lära känna deras behov kan vi leverera värde och innovation med framtiden i åtanke. 

Stora idéer stärker en hållbar utveckling. På Atlas Copco Specialty Rental samarbetar vi med våra kunder för att ta fram avancerade, tillfälliga luft-, kraft-, flödes-, ång- och kvävgaslösningar. Våra hängivna experter har stor kunskap om olika tillämpningar och utrustning. Vi förstår våra kunders behov och kan erbjuda en totallösning för alla branscher, oavsett om det gäller nödsituationer eller planerade projekt. Vi är en division inom affärsområdet Power Technique, med huvudkontor i Boom i Belgien, och kan erbjuda särskilda uthyrningslösningar under flera varumärken runt om i världen.