Atlas Copco Rentals kraftmoduler till havs

14 sep 2020

Kraftförsörjning är väsentligt för alla anläggningar, men till havs blir det minst sagt avgörande. Förhållandena är tuffare och förväntningarna kan liksom vågorna bli höga. Atlas Copco Rentals särskilda kraftmoduler för offshoreanvändning är gjorda för dessa situationer.

Kraften i ett gott samarbete.

Atlas Copco Rental har levererat ett varierande utbud av utrustning men kraft har varit grundstenen i vårt samarbete med Total Exploration & Production. Nyligen levererade vi ett antal kraftmoduler som användes för olika tillämpningar på oljeplattformarna på Tyrafältet i danska Nordsjön.

Under en period på sex månader levererade kraftmodulerna QAS 630 och QAS 250 oavbruten strömförsörjning. Två QAS 630-kraftmoduler strömförsörjde plattformens kraninstallation medan sex QAS 250 användes för att strömförsörja belysning, mindre kranar och svets- och skärutrustning. Samt även se till att hålla alla bekvämligheter igång.

Prestanda och flexibilitet.

Våra QAS-kraftmoduler är konstruerade för förflyttning och gjorda för att flyttas regelbundet. Det innebär att de kan hämtas och flyttas, oavsett om det är några meter eller hundratals kilometer. En gång i månaden eller flera gånger i veckan. Det kan göras säkert utan att riskera att skada vitala komponenter. Den korrosionsbehandlade, vattentäta huven, tillsammans med förmågan att arbeta vid höga och låga omgivningstemperaturer, ger ett extra lager av skydd när de används till havs. 

QAS-serien är inte bara flexibel när det gäller att fysiskt flytta enheterna, utan även rörande prestanda. Vissa tillämpningar kräver minimal strömförsörjning för att säkerställa att backup- och säkerhetssystem förblir i drift, men maximal strömförsörjning när tillämpningen måste börja arbeta med full effekt. Parallellkoppling av generatorerna ger maximal uteffekt när det behovet är som störst och minimal uteffekt när behovet minskar.

Mer än generatorer.

Kraftmodulerna QAS 630 och 250 har den avancerade men lättanvända Qc4003-styrenheten som möjliggör enkel och snabb konfiguration. Andra funktioner är möjligheten att fjärrstarta och programmera kraftmodulen samt dataanalysfunktioner. Styrenheten är utrustad med ett krafthanteringssystem som möjliggör optimering av bränsleförbrukningen och förlänger generatorernas livslängd när de arbetar parallellt för att bilda ett mobilt eller oberoende kraftverk.

Det inbyggda krafthanteringssystemet (PMS) säkerställer att alla generatorer som arbetar parallellt endast körs när kraften behövs. På så sätt kan vi inte bara uppnå betydande bränslebesparingar utan också drastiskt minska bullernivån, serviceintervallen och miljöpåverkan.

Om du klickar på bilden ovan och tittar på våra (gula) kraftmoduler ser du att det finns ett avgassystem som ser annorlunda ut än vad vi ser på land. Istället för att ha ett vertikalt avgasrör samlas alla avgaser in genom ett avgassystem och släpps ut på en central plats.

Under en period på 6 månader höll våra kraftmoduler driften igång. Och inte en enda gång hade vi en motgång eller ett haveri som påverkade kundens projekt.

Michael Nohr-Petersen , Country Manager, Atlas Copco Rental Denmark

Ögat i skyn

Att arbeta på och runt oljeplattformar är inte lika enkelt som på land. Det innebär att vår utrustning är svårare att nå, och om något går snett skulle vi behöva ta oss över en del hinder för att komma dit. Men en totallösning skulle inte vara total om vi inte hade någon lösning på det.

Det är just vid arbete på avlägsna platser som Tyra som fjärrövervakning med satellit kommer in i spelet. Den här modulen vidarebefordrar information via satellit till våra kontor så att våra enheter kan övervakas på avstånd. Förutom maskinens huvudsakliga driftsförhållanden får vi prestandadata i realtid och kan reagera vid behov.

Klicka här om du vill veta mer om våra offshorelösningar eller klicka på knappen nedan om du vill kontakta din lokala Altas Copco Rental Expert:

Kontakta en lokal representant för Atlas Copco Rental

Om du vill ha mer information kontaktar du:

Vi på Atlas Copco har omvandlat industriella idéer till affärskritiska fördelar sedan 1873. Genom att lyssna på våra kunder och lära känna deras behov kan vi leverera värde och innovation med framtiden i åtanke. 

Stora idéer stärker en hållbar utveckling. På Atlas Copco Specialty Rental samarbetar vi med våra kunder för att ta fram avancerade, tillfälliga luft-, kraft-, flödes-, ång- och kvävgaslösningar. Våra hängivna experter har stor kunskap om olika tillämpningar och utrustning. Vi förstår våra kunders behov och kan erbjuda en totallösning för alla branscher, oavsett om det gäller nödsituationer eller planerade projekt. Vi är en division inom affärsområdet Power Technique, med huvudkontor i Boom i Belgien, och kan erbjuda särskilda uthyrningslösningar under flera varumärken runt om i världen.