Atlas Copco Rental Russia håller luften oljefri vid minusgrader.

11 mar 2020

Vår utrustning används över hela världen, i de mest extrema temperaturerna, både höga och låga, och på de mest avlägsna platserna. I det här fallet var arbetsförhållandena minst sagt ganska kalla. Handskar: check. Halsduk: check. Vinterjacka x 2: check. Nu kör vi!

Vår kund är specialiserad på byggnadsservice inom olje- och gasindustrin. När en sektion av en rörledning behövde repareras och delvis bytas ut i norra Ryssland tillhandahöll vi Atlas Copco Rental-utrustning som kunde arbeta i minusgrader och uppfyllaalla förväntningar. Arbetsparametrarna låg mellan 10 bar till en potentiell ökning på upp till 80 bar, så vi kom fram till en unik lösning som skulle klara av uppgiften i varje steg på vägen.

Innan en rörledning kan användas igen måste en obligatorisk integritetskontroll utföras. I detta fall var det möjligt att utföra ett hydrotest. Vatten används för att försätta rörledningssektionen under extremt tryck, långt högre än driftstrycket, och se till att den uppfyller alla tillämpliga regler och föreskrifter. För att testet ska kunna utföras krävs konstant vattentillförsel. Närliggande vattenförsörjning var för begränsad och hade haft för stor miljöpåverkan om den skulle ha använts. Istället konstruerades en sekundär rörledning, på cirka 2 km, för att nå en liten flod. Eftersom det var vinter förstår du nog att det här medförde egna utmaningar. Efter att hydrotestet hade genomförts utan problem behövde rörledningen torka och kvarvarande luft och skräp rensas bort. Det är här våra högtryckskompressorer och boosters kommer in i bilden. Efter dränering av en rörledning finns det vanligtvis en del vatten kvar i rören. Torr luft går under tryck in i rören för att absorbera kvarvarande vatten i rörledningen. Sedan rensar kvävgas ut all återstående luft ur rörledningarna. Dessa procedurer är nödvändiga. De tränger inte bara undan syre utan fördröjer också oxidering och förhindrar explosioner genom att inte låta luft och naturgas blandas i farliga koncentrationer. Kvävgasgeneratorer med olika flöden och renheter matchas med kompressorer för att uppnå önskat kvävetryck och -flöde. Efter att ha klarat alla tester var rörledningen snart igång igen!

För mer information, vänligen kontakta:

Vi på Atlas Copco har omvandlat industriella idéer till affärskritiska fördelar sedan 1873. Genom att lyssna på våra kunder och lära känna deras behov kan vi leverera värde och innovation med framtiden i åtanke. Stora idéer stärker en hållbar utveckling. På Atlas Copco Specialty Rental samarbetar vi med våra kunder för att ta fram toppmoderna tillfälliga luft-, flödes-, ång- och kvävgaslösningar. Våra hängivna experter har stor kunskap om olika tillämpningar och utrustning. Vi förstår våra kunders behov och kan erbjuda en helhetslösning för alla branscher, oavsett om det gäller nödsituationer eller planerade projekt. Vi är en avdelning inom affärsområdet Power Technique, med huvudkontor i Boom i Belgien, och vi kan erbjuda särskilda uthyrningslösningar under flera varumärken runt om i världen.