Våra lösningar
Atlas Copco Rental
Lösningar
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Tung utrustning och maskiner
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Kompressorteknik
Lösningar
Reservdelar och service
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Kraftutrustning
Lösningar
Produkter
Kraftutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning

Start av simuleringsgeneratorn tack vare uppdatering till styrenhet.

11 mar 2020

Idag förlitar vi oss på elektricitet i nästan allt vi gör. Från att ladda upp det här inlägget, ladda telefonen, eller till och med bilen, till hela verksamheten. I framtiden kommer det här beroendet bara att öka eftersom vi alla sakta med säkert rör oss bort från traditionella fossila bränslen.

Ökat beroende medför risker. En effektförlust kan påverka den dagliga driften mer än någonsin tidigare. En effektförlust åtföljs av en betydande ekonomisk påverkan, ineffektiv produktion och till och med livshotande situationer. Förberedelse är avgörande eftersom dessa händelser ofta inte är förutsägbara.

En i taget

Det tar tid att starta en traditionell reservgenerator. Den första enheten måste uppnå nominell hastighet och spänning. När nästa generator blir klar måste den enheten i sin tur synkroniseras med den tidigare anslutna generatorn för att förhindra oregelbundenheter. Den här processen måste sedan upprepas tills den sista reservenheten körs.

Genom att lägga till en ny funktion till Atlas Copco Rentals beprövade generatorer som är utrustade med styrenheten QC 4003 kan vi leverera den effektnivå som krävs på mindre än tio sekunder. Den här lilla ändringen möjliggör samtidig start av alla anslutna enheter, vilket ger spänning på de nivåer som krävs lika snabbt som att trycka på en knapp. Hur kan vi göra det?

Igång innan du avslutar den här meningen

Vid strömavbrott och när huvudbrytarna öppnas drar styrenheterna runt motorerna men aktiverar inte excitering ännu. Så snart Atlas Copco Rentals generatormotorer körs med cirka 400 varv/min stängs alla brytare samtidigt, och generatorerna ansluts till samlingsskenan. Vid cirka 900 varv/min aktiverar styrenhetens automatiska spänningsregleringsfunktion exciteringen för alla anslutna enheter och driver upp spänningen till nominell effekt på ett kontrollerat sätt. Oavsett hur många generatorer som är anslutna till samlingsskenan kan processen slutföras på mindre än tio sekunder.

När du står inför en nödsituation kan du nu bokstavligen få reservkraft på nolltid.

För mer information, vänligen kontakta:

  • Kris Herremans, Acting Marketing Manager Atlas Copco Rental Europe
  • Julio Tome, Product Marketing Manager (Power and Flow), Atlas Copco Specialty Rental Division

Vi på Atlas Copco har omvandlat industriella idéer till affärskritiska fördelar sedan 1873. Genom att lyssna på våra kunder och lära känna deras behov kan vi leverera värde och innovation med framtiden i åtanke.

Stora idéer stärker en hållbar utveckling. På Atlas Copco Specialty Rental samarbetar vi med våra kunder för att ta fram toppmoderna tillfälliga luft-, flödes-, ång- och kvävgaslösningar. Våra hängivna experter har stor kunskap om olika tillämpningar och utrustning. Vi förstår våra kunders behov och kan erbjuda en helhetslösning för alla branscher, oavsett om det gäller nödsituationer eller planerade projekt. Vi är en avdelning inom affärsområdet Power Technique, med huvudkontor i Boom i Belgien, och vi kan erbjuda särskilda uthyrningslösningar under flera varumärken runt om i världen.