Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energy Storage Systems
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters

Atlas Copco has acquired a majority share of the specialty rental company Eco Steam and Heating Solutions

Atlas Copco has acquired a majority share of Eco Steam and Heating Solutions (E.K.S. HOLDING B.V.), an industrial steam and hot water boiler company located in the Netherlands.

Eco steam and heating solutions
The team of Eco Steam and Heating Solutions

The team of Eco Steam and Heating Solutions

Eco Steam and Heating Solutions is based in Tilburg, in the Netherlands and has 23 employees.

The company develops, rents, and sells customized industrial boiler assemblies tailored for plug and play installation. Eco Steam and Heating Solutions serves European customers, primarily in the general industry, such as food and beverage, chemical, steel, pharmaceuticals, and the energy sector.

Eco Steam and Heating Solutions is a leading company in its field of expertise in their region. The acquisition is in line with our strategy to strengthen and expand our specialized rental product offering to industrial customers in all segments and territories.

Andrew Walker , Business Area President Power Technique

Steam solutions are essential for many processes.

Atlas Copco has been active with steam solutions for several years. Discover some of the projects.

Belastning

3 maj 2021

Olja och gas, prospektering och produktion Olja och gas, förvaring och transport Olja och gas, raffinering och distribution Kraftverk Tillverkning Gruvdrift och borrning

The company develops, rents, and sells customized industrial boiler assemblies tailored for plug and play installation. Eco Steam and Heating Solutions serves European customers, primarily in the general industry, such as food and beverage, chemical,...

ECO Ketelservice Team 2016

19 feb 2021

Om du är i livsmedelsbranschen vet du bättre än någon annan hur viktig tidsaspekten är. Färska varor är allt. Så när det är dags för skörd gäller det att hänga med – full fart framåt! Men vad händer under resten av året när ånggeneratorer, pannor, ma...

peak shaving harvesting 5 pillars

10 jan 2020

Gruvdrift och borrning Tillverkning Kraftverk Olja och gas, raffinering och distribution Olja och gas, prospektering och produktion Olja och gas, förvaring och transport

När vi hyr ut enheter för luft-, ång-, kraft- eller kvävgasproduktion måste man först reflektera över var maskinerna ska installeras. Ska de vara utomhus eller inomhus? I ett begränsat utrymme eller på ett stort fält? Ska de stå på en plan yta eller ...

Safety trailer