Behandling av avloppsvatten

Tack vare en omfattande erfarenhet av att leverera utrustning för avloppsvattenhantering över hela världen kan vi tillhandahålla oljefria kompressorer och generatorer som passar just dina behov vid en rad olika tillämpningar.

  • Instrumentluft
  • Luftning
  • Inertering i rötkammare
  • Läckagetestning
  • Sandblästring
  • Lågtemperaturrengöring
  • Elförsörjning: dieseldrivna generatorer för att hantera driftstörningar och strömavbrott

100 % oljefri luft med lågt och medelhögt tryck

Hur kan du säkerställa att vattnet inte blir förorenat?

Waste Water Treatment

Vi har en omfattande maskinpark med oljefria luftkompressorer. De bygger på skruvteknik och kan leverera luft som är fri från föroreningar från 0,3 till 15 bar.

Certifierade enligt ISO-8573-1 med garanterat 100 % oljefri luft.

Kraft och processer helt utan avbrott

Med Atlas Copcos uthyrningstjänster är du förberedd för alla situationer.

Har du råkat upp för ett strömavbrott?

Vårt stora sortiment av generatorer och diesel- eller eldrivna oljefria luftkompressorer gör att arbetet kan fortsätta utan avbrott.

Tillförlitlig, oavbruten luftförsörjning

Tryckluft med lågt eller medelhögt tryck av hög kvalitet är viktigt för många olika tillämpningar vid hantering av avloppsvatten.
Om lufttillförseln t.ex. avbryts under luftning utsätts bakterierna för risk. Vi kan erbjuda en komplett lösning för planerade och akuta avbrott, även i de mest kritiska situationer.
Vi är tillgängliga dygnet runt varje dag, agerar snabbt och kan leverera den utrustning som behövs, helt anpassad efter dina behov: kompressorer, generatorer och tillbehör.