Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view
Stäng
coverimage

P.R.I.S.E.T på egenproducerad kvävgas

Nitrogenhandboken Online - Kapitel 5

Offertförfrågan Kontakta vår gasspecialist

Med egenproducerad kvävgas kan du sänka dina kostnader för gas med upp till 80 % samtidigt som du främjar miljön

Om ditt företag konsumerar kvävgas på flaska eller tank är du väl medveten om de kostnader och risker som hör samman med hantering av högtrycksflaskor och flytande kväve. Flaskor och tankar tar upp värdefull yta och eftersom de innehåller gas under tryck eller till extremt låg temperatur medför de en ständigt närvarande säkerhetsrisk. Transporterna är ofta dyra och vanligtvis är kontrakten med gasbolagen långa… och listan fortsätter.

 

Om du känner igen dig i detta så är du inte ensam. Men det finns alternativa lösningar som är billigare, säkrare och bättre för miljön. Kanske är det dags att överväga de fördelar som kommer med P.R.I.S.E.T på en egen kvävgasgenerator och kvävgas on-site? Om du redan har en kompressor kan du ansluta ett färdigt kvävgassystem till den och använda tryckluft för att generera det kväve du behöver, till den kvalitet du behöver, när du behöver den.

 

Det finns olika tekniker för att framställa kväve på plats med en egen generator: PSA (Pressure Swing Adsorption) och membran. De fungerar på olika sätt och är lämpliga i olika applikationer. Men låt oss inte fokusera på det just nu, låt oss istället titta på fördelarna med egenproducerad kvävgas – kvävgas on-site!

 

 

Detta kapitel innehåller:

Pressa kostnaderna med egenproducerad kvävgas

Renhet efter behov med egenproducerad kvävgas

Inga koldioxidutsläpp med egenproducerad kvävgas

Säkerheten ökar med egenproducerad kvävgas

Andra kapitel

Pressa kostnaderna med egenproducerad kvävgas

En egen kvävgasgenerator kan generera kostnadsbesparingar på flera olika sätt, något som leder till en bättre lönsamhet i företaget. Det mest uppenbara exemplet är att egenproducerad kvävgas eliminerar behovet av att hyra högtrycksflaskor för kvävgas. Dessa kostnader kan bli stora eftersom de flesta användare hyr minst tre flaskpaket åt gången – ett som används, ett som står tomt och som ska transporteras bort och ett som är fullt och som väntar på att roteras in i produktionen. Med kvävgas on-site fylls samma flaskpaket på vid behov och några skiften är inte nödvändiga.

 

Det ska också nämnas att högtrycksflaskor och tankar alltid medför ett visst spill, det vill säga nitrogen som inte kan användas och i värsta fall returneras till leverantören. För användaren är detta en kostnad som inte är förenad med någon som helst nytta. Viktigt att komma ihåg är också att den gas som levereras från gasbolagen har en viss renhet, för vilken användaren betalar. I processer där kväverenheten kan vara lägre än den som levereras finns det såldes en besparingspotential kopplad inte bara till administrationen kring gasen utan också till gasens kvalitet. Ytterligare besparingsmöjligheter kan kopplas t.ex. till dyra kontraktsförhandlingar, okontrollerbara prisökningar och säkerhetsfrågor.

 

Renhet efter behov med egenproducerad kvävgas

Kväve som köps från de stora gasbolagen har ofta en mycket hög renhet (99,99 % eller mer). Således kan samma gas levereras till alla kunder, både de som kräver mycket höga nivåer av kväverenhet och de som kräver lite lägre nivåer. Och det är givetvis bra – för gasbolagen. Deras processer är anpassade för att producera stora mängder gas med samma renhet. Men för så många som 75 % av deras kunder skulle en lägre kväverenhet räcka.

 

Med en egen kvävgasgenerator kan användare av kvävgas sänka sina kostnader kopplade till kvalitet, eftersom de då kan producera kvävgas av den renhet som behövs i just deras applikation. Kostnadsbesparingen beror på skillnaden mellan den renhet som köps från gasbolagen och den renhet som faktiskt krävs. Om applikationen endast kräver en kväverenhet om 95 %, jämfört med de 99,99 % som köps in, kan besparingen uppgå till flera hundra tusen kronor eller mer beroende på konsumtionen.

 

Den givna slutsatsen är att det finns mycket pengar att spara om syretoleransen i din applikation är högre än renheten hos den kvävgas som köps in. Till de applikationer som klarar sig alldeles utmärkt med en lägre renhet hör exempelvis oxidationsskydd av olika tankar, fyllning av däck, brandbekämpning och livsmedelsförpackning. Faktum är att det är ganska få applikationer som kräver en kväverenhet om 99,99 %. Men låt oss vara tydliga – även i applikationer som kräver just den renhet som gasbolagen levererar finns det mycket pengar att spara!

 

Inga koldioxidutsläpp med egenproducerad kvävgas

Egenproducerad kvävgas sparar både pengar och miljö eftersom energieffektiviteten i själva produktionen ökar samtidigt som transporterna upphör. Användarens koldioxidavtryck blir därför väsentligt mycket mindre. Dessutom minskar svinnet kopplat till avdunstning och spill, något som har en positiv inverkan på både kostnader och klimat.

 

Om du fortfarande är en av dem som köper kväve på flaska eller tank så kan det vara dags att titta på andra alternativ. Det finns besparingsmöjligheter inte bara för användare som konsumerar stora mängder kväve utan också för företag som förbrukar mindre volymer. I de allra flesta fall så kan den initiala investeringen räknas hem mycket fort, samtidigt som du åtnjuter alla de fördelar som kommer med P.R.I.S.E.T för din egna kvävgasgenerator redan från dag 1.

 

Säkerheten ökar med egenproducerad kvävgas

En tom kvävgasflaska eller en kvävgascyliner kan väga upp emot 70 kg beroende på storlek. Till detta kommer sedan själva kvävgasen som väger något mer än 1 kg per liter. Ett fullt flaskpaket kan med andra ord väga över ett ton – och dessutom innehåller det gas under högt tryck. Säkerheten är med andra ord en faktor som måste hanteras och garanteras varje gång en flaska eller flaskpaket ska förflyttas.

 

Är det fråga om leverans, förflyttning eller användning av flytande kväve finns det också risker för köldskador.

Med egenproducerad kvävgas minimeras riskerna vid hanteringen och användningen av kvävgasen väsentligt. Detta eftersom de kvävgastankar som används för kvävgas on-site är stationära och helt integrerade i produktionen via ett eget rörsystem.

 

 

Lär dig mer om kvävgas och kvävgasgeneratorer:

System för kvävgasproduktion