Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Futuristic Circuit Board. Blue with elecrons.

Kvävgas är en av världens vanligaste industrigaser

En konstant tillförsel av kvävgas är oumbärlig i många industriella applikationer, däribland laserskärning, tillverkning av kretskort samt paketering av mat och dryck.

Offertförfrågan Kontakta vår gasspecialist

Kapitel 2: Kvävgas som industrigas

Kvävgas är en mycket viktig industrigas och används i en mängd olika industrier och applikationer

  • LivsmedelsindustrinInom livsmedelsindustrin är användningen av kvävgas en välkänd och beprövad metod för att förlänga hållbarheten på lagrade och förpackade livsmedel. Kvävgas används också vid själva framställningen av livsmedel och vid transporter av livsmedel. Vid paketering av livsmedel ersätts syret i förpackningen av kvävgas (och ibland även koldioxid) för att skapa en så kallad modifierad atmosfär (MAP). En sådan atmosfär förhindrar den naturliga nedbrytningsprocessen och maten håller sig fräsch längre, något som minskar matsvinnet i samhället. Renheten ligger vanligtvis på 99-99,9 %.
  • Dryckesindustrin: Inom dryckesindustrin är används kvävgas för att rengöra flaskor som ska användas för olika typer av drycker. Kvävgas läggs även som en ”skyddande atmosfär” på toppen av drycken efter att den fyllts på flaska. Processen kallas för blanketing och syftar till att få bort det syre som annars kan minska dryckens hållbarhet. Samma teknik används även vid tillverkning av sylt, marmelad och andra produkter som säljs på flaska eller burk. Renheten ligger vanligtvis 99-99,9 %
  • Metallbearbetningsindustrin: Inom metallbearbetningsindustrin används kvävgas som assistgas vid t.ex. laserskärning. Vid laserskärning används kvävgas för att blåsa bort den smälta metallen samt för att undvika de missfärgningar som kan uppstå när metallen reagerar med syret i den omgivande luften. Dessutom påverkas skärhastigheten positivt av kvävgasen. Vilken renhet som bör väljas beror på om kvaliteten på skärkanten är viktig – ju finare skärkant desto högre blir kravet på renhet. Riktigt fina skärkanter kräver renheter på 99,99-99,999 %.
  • Elektronikindustrin: Inom elektronikindustrin är lödning av kretskort vanligt förekommande. För att förhindra att lodet oxiderar (reagerar med syret) och kortsluter kretskortet så ersätts luften omkring lodet med kvävgas. Kvävgasen kan även hjälpa till att sprida ut lodet vid lödning vid lägre temperaturer, något som minskar den totala energiförbrukningen. Kväverenhet ligger i regel på 99,92-99,995 % vid lödning.

Oavsett applikation är en säker, energieffektiv och pålitlig försörjning av kvävgas avgörande för er framgång. Många företag väljer att köpa kvävgas på flaska eller tank från något av de stora gasbolagen. Men det blir fler och fler som inser att det finns många fördelar med att producera sin egen kvävgas på plats med hjälp av en kvävgasgenerator från Atlas Copco. 

Här nedan har vi listat ett antal applikationer och tilläpningar där kvävgasgeneratorer leder till både energibesparingar och ett minskat klimatavtryck. Ta även del av våra kunders egna erfarenheter av egenproducerad kvävgas. 

 

Kvävgas används inom en rad olika industrier och applikationer

Klicka vidare och läs mer om några av de applikationer där nitrogen spelar en avgörande roll i produktionen

Lär dig mer om kvävgas och kvävgasgeneratorer:

Kvävgasgeneratorer