Kapitel 2: Kvävgas som industrigas - Atlas Copco Sweden
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Futuristic Circuit Board. Blue with elecrons.

Kvävgas är en av världens vanligaste industrigaser

En konstant tillförsel av kvävgas är oumbärlig i många industriella applikationer, däribland laserskärning, tillverkning av kretskort samt paketering av mat och i produktionen av drycker.

Offertförfrågan Kontakta vår gasspecialist

Kapitel 2: Kvävgas som industrigas

Kvävgas är en mycket viktig industrigas och används i en mängd olika industrier och applikationer

  • LivsmedelsindustrinInom livsmedelsindustrin är användningen av kvävgas en välkänd och beprövad metod för att förlänga hållbarheten på livsmedlet vid lagring och packetering. Vid paketering ersätts syret i förpackningen med kvävgas för att skapa en så kallad modifierad atmosfär (MAP) och ibland tillsätts även koldioxid. En sådan atmosfär förhindrar de naturliga nedbrytningsprocesserna och maten håller sig fräsch längre, något som minskar matsvinnet i samhället. Kvävgas används också vid själva framställningen och vid transporter. Renheten ligger vanligtvis på 99-99,9 %.
  • Dryckesindustrin: Inom dryckesindustrin används kvävgas för att inertera tankar som ska användas i produktionen av olika typer av drycker. Kvävgas läggs även som en ”skyddande atmosfär” på toppen av drycken efter att den fyllts på flaska eller burk. Processen kallas för blanketing och syftar till att få bort det syre som annars kan minska dryckens hållbarhet. Samma teknik används även vid tillverkning av sylt, marmelad och andra produkter som lätt oxiderar. Renheten ligger vanligtvis på 99-99,9 %.
  • Metallbearbetningsindustrin: Inom metallbearbetningsindustrin används kvävgas som assistgas vid t.ex. laserskärning. Vid laserskärning används kvävgas för att blåsa bort den smälta metallen samt för att undvika de missfärgningar som kan uppstå när metallen reagerar med syret i den omgivande luften. Dessutom påverkas skärhastigheten positivt av kvävgasen. Vilken renhet som bör väljas beror på om kvaliteten på skärkanten är viktig – ju finare skärkant desto högre blir kravet på renhet. Riktigt fina skärkanter kräver renheter på 99,99-99,999 %.
  • Elektronikindustrin: Inom elektronikindustrin är lödning av kretskort vanligt förekommande. För att förhindra att lodet oxiderar (reagerar med syret) och kortsluter kretskortet så ersätts luften omkring lodet med kvävgas. Kvävgasen kan även hjälpa till att sprida ut lodet vid lödning vid lägre temperaturer, något som minskar den totala energiförbrukningen. Kväverenhet ligger i regel på 99,92-99,995 % vid lödning..

Oavsett applikation är en säker, energieffektiv och pålitlig försörjning av kvävgas avgörande för er framgång. Många företag väljer att köpa kvävgas på flaska eller tank från något av de stora gasbolagen. Men det blir fler och fler som inser att det finns många fördelar med att framställa sin egna kvävgas på plats med hjälp av en kvävgasgenerator från Atlas Copco. 

Här nedan har vi listat ett antal applikationer och tilläpningar där kvävgasgeneratorer leder både till kostnadsbesparingar och ett minskat klimatavtryck. Ta även del av våra kunders egna erfarenheter av egenproducerad kvävgas. 

Kvävgas används inom en rad olika industrier och applikationer

Klicka vidare och läs mer om några av de applikationer där nitrogen spelar en avgörande roll i produktionen

Lär dig mer om kvävgas och kvävgasgeneratorer:

Kvävgasgeneratorer