Kapitel 4: Egenproducerad kvävgas - Atlas Copco Sweden
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
The bottle is history, campaign image for web carousel

Egenproducerad kvävgas med en kvävgasgenerator från Atlas Copco spara pengar

Med en kvävgasgenerator från Atlas Copco kan du sänka dina kostnader för gas med upp till 80 %. Samtidigt minskar din miljöpåverkan och koldioxidavtryck eftersom gastransporterna elimineras.

Offertförfrågan Kontakta vår gasspecialist

Kapitel 4: Egenproducerad kvävgas

Kvävgas på flaska och tank eller billigare och mer miljövänlig kvävgas on-site med en egen kvävgasgenerator?

Företag som konsumerar kvävgas inom ramen för sin produktion är oftast, och ibland smärtsamt, medvetna om att kväve på flaska eller tank för med sig olika typer av kostnader. Dessutom finns det säkerhetsrisker kopplade till hantering av flytande kväve och tunga gasflaskor under högt tryck. Kvävgasflaskor är skrymmande, tar mycket golvyta i anläggningen och måste hanteras varsamt. Förutom kostnaderna för själva gasen måste företag, som köper gas av de stora gasbolagen, betala hyra för flaskorna och lagringstanken och de måste också bekosta kortare eller längre transporter. Dessutom sker transporterna som regel med lastbilar som drivs av fossila bränslen, något som bidrar till ökade utsläpp. Kort sagt så påverkar kontrakten med gasbolagen både plånboken och miljön. Lösningen kan vara en egen kvävgasgenerator, där den kvävgas du behöver framställs på plats i din egna produktionsanläggning, med den renhet du behöver. En lösning som sänker dina gaskostnader och minskar ditt klimatavtryck.

När nya lösningar ställs mot gamla vanor ökar valmöjligheterna

Tidigare så var kvävgasgeneratorer ekonomiskt lönsamma under relativt speciella omständigheter men med den utveckling som skett inom området är dagens gasgeneratorer från Atlas Copco ett mycket lönsamt alternativ för nästintill samtliga branscher. Därför är det många företag som lämnar kontrakten med de stora gasbolagen och istället väljer att framställa sin egna kvävgas. Det blir billigare, säkrare och mer miljövänligt. Kvävgas som köps på flaska eller tank är helt enkelt en dinosaurie som blivit omsprungen av teknikutvecklingen. 

Faktum är att många företag kan sänka sina kostnader för kvävgas med upp till 80 % med hjälp av en egen kvävgasgenerator och samtidigt minskar ofta utsläppen av koldioxid (CO2) markant. Besparingspotentialen i just din verksamhet beror till stor del på hur mycket kvävgas av en viss renhet som du använder idag och vilken ort i Sverige kvävgasen levereras från. Med hjälp av några enkla data kan vi snabbt ge dig en bild över hur mycket pengar du kan spara. 

Fördelar med egenproducerad kvävgas

  • Du kan spara upp till 80 % av kostnaden för kvävgas jämfört med att köpa kvävgas från ett gasbolag.
  • Du når normalt avkastning på investeringen inom 18 månader och anläggningen har en normal livslängd på över 15 år. 
  • Du får konstant kvävetillförsel: du behöver aldrig oroa dig för att en leverans inte ska komma fram i tid. 
  • Du sparar utrymme och minimerar risker: du behöver inga gasflaskor på lagret eller tank för flytande kväve ute på gården 
  • Du får en enklare administration som sparar tid och pengar.
  • Du minskar ditt klimatavtryck via minskade fordonsutsläpp.

Lär dig mer om kvävgas och kvävgasgeneratorer:

System för kvävgasproduktion