Nitrogen i laboratorium - Atlas Copco Sweden
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Nitrogen i laboratorium

Laboratorier är utrymmen tillägnade för olika typer av kvalitetssäkring, experiment och forskning och de finns inom vitt skilda industrier, exempelvis inom läkemedelstillverkning och kemisk industri. I ett laboratorium finns det inte utrymme för utrustning eller metoder som kan leda till att produktionen stannar av eller förorenas. Det är därför av yttersta vikt att den utrustning som används är både säker och tillförlitlig. I den här artikeln tittar vi på vilka fördelar en egen kvävgasgenerator från Atlas Copco kan föra med sig. 

Kvävgas i laboratoriemiljöer

Concentrated technologist expert in white suit controlling production in food factory.

Kvävgas är en mycket vanlig gas i laboratoriemiljöer

I ett laboratorium är det av yttersta vikt att upprätthålla de exakta förhållanden som den specifika processen kräver. Kraven på säkerhet och renhet är i regel mycket höga samtidigt som processutrustningen måste vara extremt tillförlitlig. Givetvis är detta något som måste beaktas vid valet av de tekniska lösningar som ingår eller stöttar laboratoriemiljön. I laboratorier där kvävgas är en viktig del av produktionsprocessen kan egenproducerad kvävgas vara ett effektivt sätt att öka tillförlitligheten.

Kvävgas (eller nitrogen) är en inert gas, vilket innebär att den inte reagerar med kemikalier eller organiska ämnen. Detta gör att den till exempel används som bärgas och spolgas i en rad olika instrument och analysatorer men även att den är en perfekt gas för blanketing, en process där kvävgas används för att skydda en produkt mot snabb oxidation. Ordet blanketing kommer från engelskans ”blanket” och syftar på att kvävgasen lägger sig som ett skyddande täcke ovanpå eller runt en produkt för att skydda den mot syret i luften och på så sätt förhindra en brand eller explosion.

Fördelar med egenproducerad kvävgas i laboratoriemiljöer

Det finns olika sätt att generera kvävgas på. Ett av de mest tillförlitliga och kostnadseffektiva sätten är att installera en egen kvävgasgenerator. Med en kvävgasgenerator följer en rad fördelar:

  • Tillförlitlighet: En gasgenerator säkerställer er process. Kvävgas som produceras on-site tar inte slut och kritiska applikationer har därmed en garanterad tillförsel av kvävgas.
  • Renhet efter behov: En gasgenerator ökar er lönsamhet. Med en gasgenerator från Atlas Copco kan du enkelt ändra kvalitén på kvävgasen. Det är din applikation som sätter kraven och inte vad gasbolagen kan leverera.
  • Bekvämlighet: En gasgenerator ökar er effektivitet. Behovet att byta ut tunga högtrycksflaskor försvinner.
  • Säkerhet: En gasgenerator ökar er personals säkerhet. Kvävgas på flaska är trycksatt och för därför med sig en arbetsmiljörisk som kan elimineras med hjälp av en egen kvävgasgenerator. 

Kontakta vår gasspecialist Niclas Caldegren om du vill veta mer om nitrogen i laboratoriemiljö:

☎ 072-544 95 31

✉ niclas.caldegren@atlascopco.com

Läs mer om kvävgas och kvävgasgeneratorer från Atlas Copco

Kvävgasgeneratorer