Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant
Stäng

Nitrogen i laboratorium

Laboratorier är utrymmen tillägnade för olika typer av kvalitetssäkring, experiment och forskning och de finns inom vitt skilda industrier, exempelvis inom läkemedelstillverkning och kemisk industri. I ett laboratorium finns det inte utrymme för utrustning eller metoder som kan leda till att produktionen stannar av eller förorenas. Det är därför av yttersta vikt att den utrustning som används är både säker och tillförlitlig. I den här artikeln tittar vi på vilka fördelar en egen kvävgasgenerator från Atlas Copco kan föra med sig. 

Kvävgas i laboratoriemiljöer

Concentrated technologist expert in white suit controlling production in food factory.

Kvävgas är en mycket vanlig gas i laboratoriemiljöer

I ett laboratorium är det av yttersta vikt att upprätthålla de exakta förhållanden som den specifika processen kräver. Kraven på säkerhet och renhet är i regel mycket höga samtidigt som processutrustningen måste vara extremt tillförlitlig. Givetvis är detta något som måste beaktas vid valet av de tekniska lösningar som ingår eller stöttar laboratoriemiljön. I laboratorier där kvävgas är en viktig del av produktionsprocessen kan egenproducerad kvävgas vara ett effektivt sätt att öka tillförlitligheten.

Kvävgas (eller nitrogen) är en inert gas, vilket innebär att den inte reagerar med kemikalier eller organiska ämnen. Detta gör att den till exempel används som bärgas och spolgas i en rad olika instrument och analysatorer men även att den är en perfekt gas för blanketing, en process där kvävgas används för att skydda en produkt mot snabb oxidation. Ordet blanketing kommer från engelskans ”blanket” och syftar på att kvävgasen lägger sig som ett skyddande täcke ovanpå eller runt en produkt för att skydda den mot syret i luften och på så sätt förhindra en brand eller explosion.

Fördelar med egenproducerad kvävgas i laboratoriemiljöer

Det finns olika sätt att generera kvävgas på. Ett av de mest tillförlitliga och kostnadseffektiva sätten är att installera en egen kvävgasgenerator. Med en kvävgasgenerator följer en rad fördelar:

  • Tillförlitlighet: En gasgenerator säkerställer er process. Kvävgas som produceras on-site tar inte slut och kritiska applikationer har därmed en garanterad tillförsel av kvävgas.
  • Renhet efter behov: En gasgenerator ökar er lönsamhet. Med en gasgenerator från Atlas Copco kan du enkelt ändra kvalitén på kvävgasen. Det är din applikation som sätter kraven och inte vad gasbolagen kan leverera.
  • Bekvämlighet: En gasgenerator ökar er effektivitet. Behovet att byta ut tunga högtrycksflaskor försvinner.
  • Säkerhet: En gasgenerator ökar er personals säkerhet. Kvävgas på flaska är trycksatt och för därför med sig en arbetsmiljörisk som kan elimineras med hjälp av en egen kvävgasgenerator. 

Kontakta vår gasspecialist Niclas Caldegren om du vill veta mer om nitrogen i laboratoriemiljö:

☎ 072-544 95 31

✉ niclas.caldegren@atlascopco.com

Läs mer om kvävgas och kvävgasgeneratorer från Atlas Copco

Kvävgasgeneratorer