Our solutions
Kompressorteknik
Solutions
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Kraftutrustning
Solutions
Produkter
Kraftutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Atlas Copco Rental
Solutions
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources

Kväve: Vad är det och vad används det till?

Nitrogen Industrial Gases Basic Theory Compressed Air Wiki Compressed Air

Visste du att luften vi andas till största delen består av kväve? Alla behöver syre för att överleva, men i luften finns 78 % kväve, bara 21 % syre och därtill små mängder av andra gaser. Även om människans kropp inte använder kväve är det till stor hjälp i olika former av industriarbete. Enkelt uttryckt finns kväve tillgängligt i obegränsade mängder, och du kan uppnå den renhet som behövs till en bråkdel av den nuvarande årskostnaden för kväve. 

Vad är kväve?

vad är kväve?
För det första är kväve en inert gas. Det är luktfritt, färglöst och bidrar inte till att uppehålla liv, men det är viktigt för växtodling och är en viktig tillsats i gödningsmedel. Det används också till mycket annat än odling. Kväve förekommer vanligen i antingen flytande form eller gasform (det går även att uppnå fast kväve). Flytande kväve används som kylmedel, och kan snabbt frysa både livsmedel och prover i medicinsk forskning och reproduktionsteknologi. För enkelhetens skull håller vi oss här till kvävgas.

Kväve används till mycket, främst eftersom det inte reagerar när det exponeras för annan gas, till skillnad från syre som är mycket reaktivt. På grund av dess kemiska sammansättning behöver kväveatomer mer energi för att sönderdelas och reagera med andra ämnen. Syremolekyler å andra sidan sönderdelas lättare, vilket gör gasen mycket mer reaktiv. Kvävgas är raka motsatsen, och kan ge oreaktiva miljöer där det behövs.

Bristen på reaktivitet är den största fördelen med kväve, och gasen används därför för att förhindra långsam och snabb oxidering. Elektronikindustrin är ett perfekt exempel på användningsområde, eftersom långsam oxidering kan uppstå i form av korrosion under tillverkningen av kretskort och andra små komponenter. Långsam oxidering förekommer även i livsmedels- och dryckesindustrin, där kväve används för att ersätta luften och på så sätt bevara slutprodukten bättre. Explosioner och bränder är ett bra exempel på snabb oxidering, där syre behövs för att driva processen. Om syret avlägsnas från en behållare med hjälp av kvävgas minskar risken för sådana olyckor.

Om kväve behövs till ett visst ändamål finns tre huvudsakliga sätt att skaffa fram gasen. Ett är att hyra en kvävetank på plats och få gasen levererad. Det andra är att få kvävgas levererad i högtrycksflaskor. Det sista alternativet är att skapa eget kväve med tryckluft. Att köpa eller hyra kväve kan bli mycket opraktiskt, ineffektivt och kostsamt, eftersom en utomstående leverantör måste anlitas. Just därför har många företag istället beslutat att skapa sitt eget kväve, så att de kan kontrollera mängd, renhet och tryck för ett visst ändamål. Ytterligare fördelar är ett stabilt pris, inga transportkostnader eller förseningar, inga risker i samband med kryogen förvaring och inget avfall från avkokningsförluster eller återlämning av flaskor med högt tryck som aldrig kan tömmas helt.

Det finns två typer av kvävegeneratorer, membrankvävgasgeneratorer samt PSA-kvävgasgeneratorer (Pressure Swing Adsorption), som gör att en renhet på 99,999 % eller 10 PPM (delar per miljon) och ännu högre kan uppnås. Läs mer om det sistnämnda här.

Vilka praktiska användningsområden har kvävgas?

Eftersom kväve är en inert gas är den lämplig för en mängd olika användningsområden inom många olika branscher. Nedan anges några av de typiska industriella processer där kvävgas används.

Related articles