Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view
Stäng
Application fire prevention

Brandskydd

För att starta en brand krävs brandfarligt material, en antändningskälla och syre.

Om syrgas ersätts med kvävgas minskar risken för brand eller explosion.Maximal syrgaskoncentration (MOC) är den koncentration vid vilken ett ämne inte längre kan förbrännas. Om vi minskar syrekoncentrationen under MOC förhindrar vi explosion och brand. (MOC-nivån beror på ämnet.)