Brandskydd - Atlas Copco Sweden
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Application fire prevention

Brandskydd

För att starta en brand krävs brandfarligt material, en antändningskälla och syre.

Upptäck fler tillämpningar Läs kundberättelser

Om syrgas ersätts med kvävgas minskar risken för brand eller explosion.Maximal syrgaskoncentration (MOC) är den koncentration vid vilken ett ämne inte längre kan förbrännas. Om vi minskar syrekoncentrationen under MOC förhindrar vi explosion och brand. (MOC-nivån beror på ämnet.)