Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant
Close

Hur avlägsnar man föroreningar från tryckluft?

Air Treatment Compressed Air Wiki Contaminants in Compressed Air Micro-organisms in compressed air Filtering Oil in compressed air How To Condensate in compressed air

I den här artikeln går vi igenom varför luftbehandling är så viktig och hur föroreningar avlägsnas från tryckluften med hjälp av filter.

Varför är luftbehandlingen viktig?

att ta bort olja från tryckluft görs med ett filter
Ett luftbehandlingssystem filtrerar och torkar tryckluft så att den är så ren som möjligt. Det är viktigt att välja rätt luftbehandlingsutrustning för att hjälpa dig att uppfylla kraven på luftrenhet och kvalitet. Utan luftbehandling kan förorenad luft försämra produktkvaliteten. Det bästa sättet är att på ett konsekvent sätt producera torr, ren tryckluft och filtrera bort oönskade ämnen som vattendroppar eller ånga, olja, mikroorganismer och damm.Om det finns vattenånga i tryckluften kan det orsaka korrosion, höga underhållskostnader och fler kasseringar. Om det finns föroreningar i luften kan det till exempel orsaka defekter som blåsor vid sprutmålning.Ett luftfiltreringssystem kan enkelt avlägsna sådana föroreningar. Olika filter kan användas för att rengöra tryckluft och vart och ett av dessa filter avsedda för olika föroreningar.

Så avlägsnar du vatten från tryckluft

Med hjälp av en efterkylare

Vid rengöring av tryckluft ska luften vara så torr som möjligt. Fritt vatten i luften förhindrar att vissa filter fungerar som de ska. Ett effektivt sätt att torka luft är med en efterkylare. 

Efter kompression är tryckluften från kompressorn varm, vanligen med en temperatur på 70–200 °C. En efterkylare används för att sänka denna temperatur, vilket i sin tur också minskar vatteninnehållet. 

En efterkylare är ett standardtillbehör för vattenfilter för kompressorinstallationer. Den ska alltid placeras direkt efter kompressorn. Efterkylare kan vara vatten- eller luftkylda och är i allmänhet utrustade med en vattenavskiljare som tömmer ut det uppsamlade vattnet ur systemet.

Med hjälp av en vattenavskiljare

De flesta kompressorinstallationer utrustas med en efterkylare och en vattenavskiljare som separerar så mycket kondensvatten som möjligt från tryckluften. Med rätt val och dimensionering av vattenavskiljaren kan du nå 80–90 % effektivitet. Kvarvarande vatten strömmar med tryckluften som vattendimma in i luftbehållaren.

Så avlägsnar du olja från tryckluft

Använda filter

Filtrering är ett viktigt steg i luftbehandlingen. Flera faktorer kan dock påverka separeringsprocessen, vilket gör det svårt att kontrollera mängden olja som finns kvar i luften.

Oljefiltrets effektivitet påverkas av:

  • lufttemperatur 

  • oljekoncentration i tryckluften 

  • och den aktuella vattenmängden. 

Produktspecifikationerna anger vanligen vid vilken specifik lufttemperatur filtren verkar. Kontrollera därför omgivningsluftens temperatur och välj ett filter som fungerar vid den temperaturen. Variationer i klimat och årstider kan orsaka temperaturvariationer som påverkar filtrets avskiljningsförmåga. När temperaturen ökar så ökar mängden oljeånga exponentiellt. 

Det är värdefullt att kontrollera vilken typ av föroreningar du behöver filtrera bort och sedan välja ett lämpligt filter. 

Moderna fiberfilter är mycket effektiva oljeavskiljningsfilter för luftkompressorer. Fiberfilter kan dock endast avlägsna olja som förekommer i form av droppar eller som aerosoler. Medan oljeångor måste avlägsnas med ett filter med aktivt kol. 

Betänk att ett korrekt installerat fiberfilter och ett lämpligt förfilter kan minska oljemängden till cirka 0,01 mg/m3. Ett filter med aktivt kol kan avsevärt minska mängden olja till 0,003 mg/m3.

Filter med aktivt kol

Kol kan absorbera 10–20 % av sin vikt i olja. Ett filter som är belagt med aktivt kolpulver har en begränsad livslängd och kan endast användas i relativt låga temperaturer, medan bulkaktiverade kulkolfilter innehåller mycket mer aktivt kol. Detta ökar filtrets livslängd och gör att filtret kan arbeta vid högre temperaturer.

Filter med aktivt kol avlägsnar endast ånga och bör föregås av andra lämpliga filter. Filtren ska också placeras så nära den aktuella tillämpningen som möjligt för optimal effekt. Dessa filter ska också kontrolleras och bytas regelbundet. En bra standard är en gång om året. Detta beror även på i vilken utsträckning kompressorn används och hur mycket vatten och olja som avlägsnas.

Hur separerar man olja och vatten

För att filtrera ut olja ur vattnet avskiljs olja i form av droppar delvis i en efterkylare, kondensavskiljare eller kondenstapp och flödar genom systemet med kondensvattnet. Denna olje-/vattenemulsion klassificeras som spillolja och får inte tappas av i avloppssystemet eller direkt till naturen. Nya och strängare lagar introduceras hela tiden med avseende på hanteringen av miljöfarligt avfall. Avtappning av kondensat och dess uppsamling är komplicerad och dyr. En enkel och kostnadseffektiv lösning på det här problemet är att installera en olje-/vattenavskiljare med ett membranfilter för att producera rent avloppsvatten och tappa ur oljan i en särskild behållare.

Ofta kommer den olja som förorenar tryckluften från de smörjmedel som används för att driva luftkompressorn. Genom att välja en oljefri kompressor elimineras behovet av ett oljeavskiljningsfilter. Det här är den bästa lösningen för luftkvaliteten och ur ekonomisk synvinkel eftersom den minskar energiförbrukningen.

I den här guiden får du lära dig allt du behöver veta om luftbehandling. Från olika typer av föroreningar till att känna till luftkvalitetskraven – den här handboken täcker alla viktiga luftbehandlingsämnen.

Har du några specifika frågor till oss eller behöver du mer support? Våra experter på luftbehandling hjälper dig gärna. Kontakta oss genom att klicka på knappen nedan.

Relaterade artiklar

quality of compressed air

Tryckluftens kvalitet

18 October, 2022

När ett tryckluftssystem installeras måste ett antal beslut fattas för att det ska passa olika behov och tillhandahålla den rätta luftkvaliteten.