Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer
Close

Rätt ledningsfilterlösning för tryckluftssystemet

Air Treatment Installing an Air Compressor Compressed Air Wiki Contaminants in Compressed Air Micro-organisms in compressed air Filtering Oil in compressed air How To Condensate in compressed air

Det är inte särskilt komplicerat att välja ett ledningsfilter för ett tryckluftssystem. Det är dock viktigt att ha en grundläggande förståelse för själva filtreringsprocessen. I den här artikeln får du lära dig grunderna i hur den här komponenten fungerar i ditt tryckluftssystem.

Varför behövs ett ledningsfilter?

Välja ett filter för att torka tryckluft

Enligt vad som påpekats i tidigare artiklar är tryckluft full av partiklar, aerosoler och oljeångor.

Denna kontaminering kan orsaka skador i slutanvändarledet. Med rätt ledningsfilter elimineras oönskade partiklar liksom aerosoler och ångor.

Antal och typ av filter som behövs beror på kvaliteten på den luft som din tillämpningsprocess kräver. Vi tittar närmare på olika typer av filter och de frågor som hjälper dig att välja rätt filter.

Vad är en optimal luftkvalitet?

Luftkvalitetsikon

Det är inte alla de tillämpningar och processer som använder tryckluft som kräver samma filtreringsnivå. För att förstå vilken luftkvalitet som är lämplig för din tillämpning måste du utvärdera dina kvalitetskrav för tryckluften, din luftprocess och ditt flöde.

Ett torrpartikelfilter av standardtyp som ger filtrering ned till 1 till 0,01 mikrometer används vanligtvis för pneumatiska ändamål. Om din process kräver OSHA-godkännande och eliminering av oljeångor, krävs dock ett kolfilter.

Därför är det bra att förstå mer om de tre viktiga föroreningar som finns i tryckluft; partiklar, aerosoler och ångor. Dessa kan komma från omgivningsluften och från luftsystemet.

Tryckluftsföroreningar

Partiklar: Partiklar i tryckluft är små bitar av material som damm, smuts och/eller pollen, samt lösa metallbitar. Beroende på hur känslig din tillämpning och/eller process är, kan slutprodukten skadas i kontakt med partiklar. De kan också försena produktionen, skapa kvalitetskontrollproblem och göra kunderna missnöjda.

Aerosoler: Aerosoler består av de små droppar av vätska som hittas i ett tryckluftssystem, särskilt i oljeinsprutade maskiner. Aerosoler skapas av smörjmedel. Därför kan oljan som används i kompressorn vara skadlig för både produkter och människor om den inte behandlas på rätt sätt.

Ångor: I ett tryckluftssystem består ångor av smörjmedel samt annan vätska som har omvandlats till gas. Sådana ångor kräver ett särskilt kolfilter för att avlägsnas från systemet.

Nu när vi har lite bättre insikt om föroreningarna ovan ska vi titta på vilka typer av filtreringsmetoder som kan användas.

Titta på den här videon om du vill veta mer om våra filtermedier och innovationer på filtreringsområdet.

Avlägsna torra partiklar

Det finns tre huvudmekanismer som används i torrpartikelfilter för att avskilja fasta partiklar från tryckluft. Dessa tre krafter bidrar till filtrets totala effektivitet.

Tröghetsimpaktion: Tröghetsimpaktion är en process där partiklar som är för tunga för att flöda med tryckluftsströmmen fastnar i fibermediet. Ju större partiklarna är desto enklare är det att separera dem.

Avledning: Mindre partiklar kan följa med i luftströmmen. Men om en partikels diameter är större än filtermediets mellanrum fångas den av filtermediet. Det gör det enklare att eliminera större partiklar än mindre.

Diffusion: Diffusion sker när små partiklar rör sig oberäkneligt över ytan i stället för att följa tryckluftsströmmen. Den oregelbundna rörelsebanan orsakas av att partiklarna kolliderar med andra gaspartiklar; ett fenomen som kallas för Brownsk rörelse. Eftersom partiklarna kan röra sig fritt är det mer troligt att de fångas upp av filtermediet och avlägsnas från tryckluftsströmmen. Med diffusion är det enklare att separera mindre partiklar än större. 

Avlägsna aerosoler och ångor

Två typer av filter används för att avlägsna aerosoler och ånga. Koalescensfilter används för att avlägsna vätskor och vissa partiklar medan ångfilter använder adsorption för att avlägsna ångor från tryckluft.

Koalescens: Koalescensfilter används för att ta bort aerosoler och partiklar men de är inte effektiva vid avlägsnande av ångor. Koalescensprocessen innebär att små vätskedroppar slås samman till större droppar. När dropparna ökar i storlek faller de från filtret in i en fuktavskiljare, vilket resulterar i ett renare och torrare tryckluftsflöde.

Adsorption: adsorption är en kemisk process som används för att avlägsna gasformiga smörjmedel eller ångor. Processen innebär att ångor binds till mediets yta (adsorbenten). Vanligen används aktivt kol i filtren eftersom kolet attraherar oljeångor.

Eftersom oljeångorna med tiden täcker ytan på det aktiva kolet är det viktigt att byta filtret innan det blir mättat. Om detta inte görs kan oljan tränga in i luftsystemet.

Det är också nödvändigt att använda ett dammfilter efter filtret med aktivt kol. Det beror på att små kolpartiklar kan tränga igenom och nå in i luftströmmen.

Kan smörjmedel som olja orsaka skador?

För att kunna bedöma vilken skada olja kan orsaka i tryckluftssystemet måste du förstå utrustningen som används och de grundläggande kraven för din bransch. Om din bransch arbetar under strikta hälsokrav och din utrustning är känslig för exponering för olja/ånga, är det mycket viktigt att använda korrekt filtrering.

Låt oss titta närmare på några olika smörjmedel så att vi förstår vilken effekt de kan ha på din slutprodukt. Precis som partiklar, kan smörjmedel komma in i tryckluftssystemet både från omgivningsluften och från själva kompressorn. Anläggningsprocesser, såsom motoravgaser, släpper ut kolväten som oljeaerosoler i omgivningsluften vilket kan äventyra luftkvaliteten och orsaka fel på utrustningen.

Oljeinsprutade kompressorer frigör också smörjmedel i tryckluftssystemet, vilket leder till ökade drift- och underhållskostnader. Tillverkningsindustrier av elektronik och halvledare till exempel är särskilt utsatta för föroreningar i form av smörjmedel, vilket kan leda till produktionsbortfall, försenade leveranstider och missnöjda kunder.

Korrekt filtrering

Dålig filtrering skapar ofta korrosion i rör, ökade tryckfall och kan skada utrustningen vilket leder till kostsamma driftstopp och oväntade reparationskostnader. Korrosion kan också skapa stora mängder skräp i rörsystemet, vilket i sin tur leder till att kompressorn får arbeta hårdare. Detta leder till högre energiförbrukning och ökat slitage på kompressorns delar.

Korrekt filtrering är avgörande för att uppnå önskade resultat när strikta koder eller renhetsklasser tillämpas. Det enda sättet att helt skydda produkten från oönskad olja i tryckluftssystemet, är att använda oljefria kompressorer. Den här typen av teknik eliminerar risken för kontaminering och levererar ren tryckluft av hög kvalitet.

I den här guiden får du lära dig allt du behöver veta om luftbehandling. Från olika typer av föroreningar till att känna till luftkvalitetskraven – den här handboken täcker alla viktiga luftbehandlingsämnen.

Har du några specifika frågor till oss eller behöver du mer support? Våra experter på luftbehandling hjälper dig gärna. Kontakta oss genom att klicka på knappen nedan.

Relaterade artiklar

quality of compressed air

Tryckluftens kvalitet

18 October, 2022

När ett tryckluftssystem installeras måste ett antal beslut fattas för att det ska passa olika behov och tillhandahålla den rätta luftkvaliteten.

an illustration about air treatment for the atlas copco wiki pages

Hur avlägsnar man föroreningar från tryckluft?

27 September, 2022

För att en tryckluftsanläggning ska kunna leverera den rätta luftkvaliteten måste man göra ett antal ställningstaganden före installationen. Nu ska vi titta på hur man avlägsnar skadliga föroreningar som vattenånga och olja från utloppsluften.