Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant
Close

Fördelar med oljeinsprutade och oljefria kompressorer

Compressor Types Air compressors Choosing an Air Compressor Compressed Air Wiki How To

När du väljer rätt utrustning för din bransch ochtillämpning måste du välja mellan en oljeinsprutad och oljefri kompressor. Den här artikeln innehåller information om när det är lämpligt att använda respektive typ av maskin och om luftrenhetsklasser/kvalitetsstandarder.

Fördelar med en oljeinsprutad kompressor

Oljefri eller oljesmord kompressor

Det första steget vid val av luftkompressor är att bedöma anläggningens behov. Inom tillverkning, både industriell och i små verkstäder, används oftast oljeinsprutade kompressorer. I dessa maskiner används olja för att smörja, täta och kyla tryckluft.

På grund av denna process sker en liten oljeförorening i lufttillförseln. I de flesta situationer är detta inte ett hinder för prestandan. Dessutom kan luftkvalitetsprodukter och koalescerande filter tillsättas för att avlägsna spår av olja till 0,01 mikrometer. Ytterligare rengöring är möjlig med ett kolfilter. Med detta kan en luftrenhet av klass 1 uppnås. När ett filter används rekommenderas korrekt underhåll för optimal prestanda.

Oljefria kompressortillämpningar

Det finns tillfällen då konsekvenserna av mindre oljeföroreningar är för höga. Relevanta exempel inkluderar livsmedelsproduktion och kemiska/medicinska tillämpningar. I dessa fall är det viktigt att använda en oljefri installation.

Dessa maskiner är dyrare än en oljeinsprutad maskin eftersom andra kylmetoder krävs. De kan också ha högre service- och underhållskostnader på grund av ökad friktion. Om du fortfarande inte vet vad som är lämpligast kan du se vårt sortiment av luftkompressorer.

Vilka är de olika renhetsklasserna för luft?

Som nämnt ovan fastställs luftrenhet klass 1 av Internationella standardiseringsorganisationen (ISO). Denna organisation fastställer världsomfattande klassificeringar för äganderättsliga, industriella och kommersiella ändamål. Tryckluft har sin egen uppsättning ISO-klassificeringar. Beroende på luftens slutliga luftrenhet (partiklar per kubikmeter som en funktion av partikelstorleken) kan kompressorer rangordnas från ISO klass 0-5.

Luftrenhet av klass 0

Klass 0 och "tekniskt oljefri" används för att antyda att en kompressor uppfyller vissa standarder. Även om dessa termer liknar varandra har de viktiga skillnader som är viktiga att förstå. Om det inte beaktas helt kan oavsiktliga konsekvenser uppstå.

Som nämnts ovan används oljefria luftkompressorer för känsliga tillämpningar, inklusive halvledare, medicin och papper. Även minsta spår av olja kan leda till negativa effekter på produkter och människor.

För att få en bättre förståelse är det värt att ta en närmare titt på vad "oljefri" betyder. Oljefri och oljelös används båda för att beskriva kompressorer som inte använder någon smörjning. De första två termerna beskriver en typ av kompressor, medan klass 0 och "tekniskt oljefri" avser tryckluftens renhet.

ISO klass 0 är det renaste valet. Maskiner som uppfyller den här klassificeringen kan garantera 100 procent oljefri luft. Med detta i åtanke finns det några falska påståenden som hävdar att oljesmorda kompressorer som använder filter är "tekniskt oljefria". Vissa går så långt som att antyda att installationen ofta ger bättre luftkvalitet än en oljefri kompressor. Dessa påståenden är falska och kan leda till oavsiktliga skador.

När du investerar i kompletta oljefria tryckluftssystem ska du välja en oljefri klass 0-maskin. Undvik all utrustning som annonserar "tekniskt oljefritt." Klass 0-kompressorer har en relativt hög initial prisnivå, men de är det säkraste alternativet för känsliga tillämpningar.

Med klass 0 kan du vara säker på att ingen kontaminering når slutanvändarutrustningen samtidigt som du skyddar dina tillgångar. Det är alltid bästa praxis att rådfråga en tryckluftsexpert när du väljer ut en oljefri eller oljesmord luftkompressor.

ISO-klass 1 – tekniskt oljefri

Klass 1 specificerar en oljekoncentration på maximalt 0,01 mg/m3 vid 1 bar(a) 14,5 psia och 20 °C (68 °F). Överensstämmelse med dessa kriterier kallas ibland för en ”tekniskt oljefri lösning”. Dessa mätetal ändrades dock 2001 och uppdaterades ytterligare 2010. De nuvarande standardnivåerna anger gränser för den totala oljehalten (aerosol, vätska och ånga) och specifika krav infördes för mätning av oljeångor. 

Välja rätt luftkompressor

Både skruvkompressorer med fast och variabelt varvtal (VSD) samt kolvkompressorer finns i olika modeller. Förhoppningsvis kan den här artikeln hjälpa dig att förstå vad du ska leta efter när du köper en oljeinsprutad eller oljefri maskin.

Om du behöver mer information hjälper vårt team gärna till. Kontakta oss gärna idag.

Vilken storlek på kompressor behöver jag?
15855570 - equipment, cables and piping as found inside of a modern industrial power plant
Vilken storlek på kompressor behöver jag?
Beräkna storleken på din kompressor baserat på önskat flöde och tryck.
 
Beräkna storleken på din kompressor baserat på önskat flöde och tryck.
Beräkna storleken på din kompressor baserat på önskat flöde och tryck.
Vilken typ av kompressor behöver jag?
GA 110 VSD+ application
Vilken typ av kompressor behöver jag?
Ta reda på vilken kompressor som är bäst lämpad för dina behov.
 
Ta reda på vilken kompressor som är bäst lämpad för dina behov.
Ta reda på vilken kompressor som är bäst lämpad för dina behov.

Kompressorer finns i alla typer och storlekar. Det finns en kompressor för alla, från enorma maskiner som håller igång gigantiska produktionsanläggningar till de små versioner som används av entusiastiska ”hemmafixare”. Med så många modeller att välja mellan, vilken är den rätta kompressorn för dig? Den här guiden hjälper dig att fatta rätt beslut för ditt företag.

 

Vill du be en av våra experter om råd? De hjälper dig gärna att hitta den optimala kompressorn.

 

Check out our wide range of reliable, energy-efficient and cost-effective air compressors. For all your low, medium and high pressure applications.