Our solutions
Kompressorteknik
Solutions
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Solutions
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Atlas Copco Rental
Solutions
Produkter och lösningar
Solutions
Oljefria luft- och kväveboosters
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Behöver jag en oljefri eller oljesmord kompressor?

Compressor Types Compressors Choosing an Air Compressor Compressed Air Wiki How-To

När du har kommit fram till vilken storlek och typ av kompressor du behöver kvarstår en sista fråga – om du behöver en oljesmord eller en oljefri luftkompressor. För att inte svaret ska bli onödigt krångligt bör du ta hänsyn till applikationen och processen som tryckluften ska användas i.

Behöver jag en oljefri kompressor?

behöver du en oljefri eller oljesmord kompressor? Ta reda på svaret.
Det första steget när du väljer en kompressor är att bedöma anläggningens behov. Det finns tillfällen då de negativa konsekvenserna av oljekontaminering är så omfattande att du behöver ha en oljefri kompressor. De flesta tillverkningsanläggningar, industrier och små verkstäder använder dock oljesmorda kompressorer, eftersom konsekvenserna av oljeföroreningar inte är så stora som de skulle vara på exempelvis en livsmedelsanläggning. Olja i kompressorer används till att smörja, täta och även kyla tryckluften.

Om det inte finns något direkt behov av oljefri tryckluft är det mer ekonomiskt att välja en oljesmord kompressor, som till exempel en oljeinsprutad skruvkompressor. Oljefria kompressorer kostar mycket mer. Även om det finns spår av olja i tryckluften kan den rengöras ytterligare genom att använda rätt luftbehandlingsprodukter. Om du använder ett vätskeavskiljningsfilter kan du rengöra tryckluften ned till 0,01 mikrometer och om du sedan även använder ett filter med aktivt kan du komma nära en luftrenhet av klass 1.

Vilka är de olika renhetsklasserna för luft?

Oljefria kompressorer används i tillverkningen av en mängd känsliga produkter som halvledare, läkemedel och papper. Även minsta spår av olja i sådana tillämpningar kan ha negativa effekter på slutprodukten och människorna som använder den. Klass 0 och ”tekniskt oljefri” är ett begrepp som ofta används för att ange att en kompressor uppfyller vissa standarder. Även om dessa termer liknar varandra har de viktiga skillnader som, om de inte beaktas, kan leda till oavsiktliga konsekvenser.

Vi kan förstå det hela bättre genom att titta närmare på innebörden av ”oljefri”. Termen oljefri används för att beskriva kompressorer som inte använder någon smörjning i kompressionskammaren. Den här termen beskriver en typ av kompressor medan klass 0 och ”tekniskt oljefri” beskriver hur ren luften är efter kompression. Det finns viktiga skillnader mellan de två som vi ska förklara senare i den här artikeln.

ISO (International Organization for Standardization) anger globala standarder för egenutvecklade, industriella och kommersiella syften. Tryckluft har sin egen uppsättning ISO-standarder. Beroende på den slutliga luftrenheten (bestäms av antalet partiklar per kubikmeter som en funktion av partikelstorleken) kan kompressorer rangordnas från ISO-klass 0 till 5. Den ursprungliga versionen av ISO-standarden för renhet hos tryckluft (1991) var ”framtagen både av och för” filtertillverkarna. Standarden definierade fem klasser av oljekoncentration där den bästa var klass 1.

 

ISO-klass 1 – tekniskt oljefri luft

Klass 1 specificerar en oljekoncentration på maximalt 0,01 mg/m3 vid 1 bar(a) och 20 °C. Överensstämmelse med dessa kriterier kallas ibland för en ”tekniskt oljefri lösning”. Dessa standarder ändrades dock 2001 och uppdaterades ytterligare 2010. De nuvarande standardnivåerna anger gränser för den totala oljehalten (aerosol, vätska och ånga) och en specifik standard infördes för mätning av oljeångor. 

 

ISO-klass 0 – oljefri luft 

En ny klass (klass 0) lades till för att täcka strängare kvalitetskrav. ISO-klass 0 är det renaste valet. Den garanterar en 100 procent oljefri luft. Det finns några felaktiga påståenden i branschen där oljesmorda kompressorer med filter kallas för ”tekniskt oljefria” och där det påstås att luftkvaliteten ofta är bättre än hos en oljefri kompressor. Dessa påståenden stämmer inte och om sådana kompressorer används när du egentligen behöver klass 0 kan känsliga produkter och utrustning skadas.

När du väljer en oljefri kompressor ska du välja en oljefri kompressor av klass 0 och inte ett ”tekniskt oljefritt” alternativ. De kostar i allmänhet mer, men är mycket säkrare att använda i känsliga tillämpningar. Med klass 0 kan du vara säker på att ingen kontaminering når slutanvändaren och att dina tillgångar är skyddade. Det är alltid bäst att ta hjälp av en professionell tryckluftsexpert när du ska välja en oljefri eller oljesmord kompressor.

Andra frågor som bör ställas inför köpet av en kompressor

Ta en titt på vårt breda sortiment med tillförlitliga, energieffektiva och kostnadseffektiva kompressorer för alla tillämpningar med lågt, medelhögt och högt tryck.