Our solutions
Kompressorteknik
Solutions
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Solutions
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Atlas Copco Rental
Solutions
Produkter och lösningar
Solutions
Oljefria luft- och kväveboosters
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Vilken typ av kompressor behöver jag?

Compressors Compressor Types Choosing an Air Compressor Compressed Air Wiki How-To

När du tagit reda på vilken storlek kompressorn ska ha blir nästa steg att bestämma vilken typ av kompressor du behöver för din applikation. Låt oss ta en titt på två av de mest populära alternativen.

Några frågor du måste besvara

För att välja rätt typ av kompressor måste du ställa dig själv följande frågor:

  • Vilken är applikationen? 
  • Hur stort flöde krävs i min anläggning? 
  • Vilket tryck krävs i min anläggning? 
  • Behöver jag ren och torr luft (om så är fallet behövs tork och filter)? 
  • Hur många timmar per år kommer min kompressor att arbeta? 
  • Hur många skift kör vi per dag? 
  • Förändras flödesbehovet mellan skiften? (om så är fallet kan en VSD-kompressor vara ett bra alternativ som kan ge stora besparingar) 
  • Finns det några planer för framtida expansion?

Kolvkompressorer

Vilken typ av kompressor behöver du? Kanske är det en kolvkompressor.

Den mest ekonomiska och minst kostsamma kompressorn som finns tillgänglig är kolvkompressorn. Det är en mycket enkel och robust kompressor som används i många små verkstäder. Kolvkompressorer är vanligt förekommande i småföretag och verkstäder, bilverkstäder, däckfirmor och små produktionsanläggningar. Kolvkompressorer är relativt lätta att underhålla och investeringen är oftast minimal. Kolvkompressorer är ekonomiska men det finns några nackdelar som bör beaktas innan ett beslut fattas.


Kolvkompressorer är endast avsedda för intermittent användning, vilket innebär att kompressorn endast ska arbeta med cirka 50–60 % av sin kapacitet. Det betyder att den kan arbeta 30 till 35 minuter av varje hel timme. Detta eftersom dessa enheter kräver nedkylning mellan cyklerna. Annars kan de överhettas och haverera. Du bör också veta om att oljesmorda kolvkompressorer avger olja nedströms och om tryckluften inte behandlas korrekt kan den skada de maskiner som använder tryckluften. Sist men inte minst, kolvkompressorer brukar bullra en hel del vid drift vilket kan vara störande för den personal som arbetar i närheten av kompressorn.


Skruvkompressorer

En skruvkompressor kan vara modellen för dig.

Om din verksamhet kräver konstant tillgång till tryckluft bör du överväga att investera i en skruvkompressor. Till skillnad från kolvkompressorer används skruvkompressorer i alla verksamheter som kräver upp till 100 % kontinuerlig belastning. De har mycket lång livslängd och pålitlig drift. Skruvkompressorn är ett utmärkt alternativ till kolvkompressorn och den går att få i olika utföranden beroende på behov och din budget. Ett exempel på detta är möjligheten att integrera en tork i kompressorpaketet, vilket är perfekt om dina applikationer kräver ren och torr luft.

Dessutom kan mindre skruvkompressorer monteras på tank, vilket ger ytterligare lagringskapacitet och som, tillsammans med en integrerad tork, bildar en plug-and-play-installation. Har du begränsat med utrymme på din arbetsplats och dessutom vill spara in på installationskostnader, så är dessa kompressorer det perfekta valet. Beroende på din budget finns det en skruvkompressor för alla, från basmodeller i de lägre effektklasserna, hela vägen upp till enheter med varvtalsstyrning (VSD). De är visserligen dyrare, men brukar vanligtvis ta igen den initiala kostnaden på rena driftenergibesparingar.

Kompressorer med variabelt varvtal är ett utmärkt alternativ för alla anläggningar med ett fluktuerande flödesbehov. Det gäller särskilt verksamheter som drivs i skift och där flödesbehovet varierar mellan skiften. Energi svarar för ca 70 % av kompressorns totala livscykelkostnad och VSD-tekniken kan därför leda till besparingar på 35–50 %. Beroende på kompressorns storlek kan besparingarna sträcka sig från SEK 1000 till SEK 100 000 per år eller mer. Varvtalsstyrda kompressorer anpassar driften efter det behov som föreligger. Enkelt förklarat kan kompressorn känna av hur mycket flöde som används och justera varvtalet därefter så att endast det aktuella behovet täcks. Under dagar, eller skift, då produktionen är lägre kommer VSD-tekniken särskilt väl till pass eftersom den eliminerar onödig elförbrukning och därmed sparar pengar. Kompressorer med variabelt varvtal har blivit regel snarare än undantag och idag drar många kunder nytta av de årliga besparingarna och möjligheten att investera dessa pengar i andra tillgångar.

Andra frågor som bör ställas inför köpet av en kompressor

Relaterade artiklar

an illustration about the types of compressors for the atlas copco wiki.

Kolvkompressorer

Läs mer om komprimering av luft och de olika typer av deplacementkompressorer vi använder idag. Här går vi igenom oljesmorda och oljefria kolvkompressorer.

an illustration about the types of compressors for the atlas copco wiki.

Skruvkompressorer

Läs mer om komprimering av luft och de olika typer av deplacementkompressorer vi använder idag. Här går vi igenom oljeinsprutade och oljefria skruvkompressorer.

Ta en titt på vårt breda sortiment med tillförlitliga, energieffektiva och kostnadseffektiva kompressorer för alla tillämpningar med lågt, medelhögt och högt tryck.