En introduktion till luft och fuktig luft - Atlas Copco Sweden
Our solutions
Kompressorteknik
Solutions
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Solutions
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Solutions
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

En introduktion till luft och fuktig luft

Compressed Air Wiki Basic Theory Compressed Air

Vet du egentligen vad du andas in när du andas? Förutom att det är livsviktigt för livet på jorden, är det givetvis också den viktigaste ingrediensen i tryckluft. Att förstå luft är det första steget i att också förstå tryckluft. Låt oss ta en närmare titt.

Vad är luft?

Vad är luft? Det här är symbolen för luft i trycklufts-wikin.
Luft är en färglös, luktfri och smakfri gasblandning. Det är en blandning av många olika gaser, men den består huvudsakligen av syre (21 %) och kväve(78 %). Denna sammansättning är relativt konstant från havsnivå upp till en höjd av 25 kilometer. Luft är inte ett rent kemiskt ämne utan en mekaniskt blandad substans. Därför kan den delas upp i sina beståndsdelar genom till exempel kylning. Atmosfärsluft är alltid mer eller mindre förorenad med fasta partiklar som till exempel damm, sand, sot och saltkristaller. Graden av förorening är högre i tätbefolkade områden och lägre på landsbygden och på höga höjder.

Vad är fuktig luft?

Vad är fuktig luft? Det här är symbolen för fuktig luft.
Luft kan ses som en blandning av torr luft och vattenånga. Om den innehåller vattenånga kallas den fuktig luft men luftens fuktighet kan variera inom vida gränser. Ytterligheterna är helt torr luft respektive luft som är helt mättad med fukt. Det maximala ångtryck som luft kan innehålla ökar med stigande temperaturer. Det finns ett maximalt ångtryck för varje temperatur. Luft innehåller normalt inte så mycket vattenånga att maximalt tryck uppnås. Relativt ångtryck (även kallat relativ fuktighet) är ett tillstånd mellan faktiskt partiellt ångtryck och det mättade trycket vid samma temperatur. Daggpunkten är den temperatur vid vilken luften är mättad med vattenånga. Om temperaturen sedan sjunker så kondenseras vattnet. Atmosfärisk daggpunkt är den temperatur vid vilken vattenånga börjar kondensera vid atmosfäriskt tryck. Tryckdaggpunkten är motsvarande temperatur vid ökat tryck.

Relaterade artiklar

an illustration about compressed air in the atlas copco air wiki.

What is Compressed Air?

Compressed air is all around us, but what is it exactly? Let us introduce you to the world of compressed air and the basic workings of a compressor.

an illustration about air treatment for the atlas copco wiki pages

Hur avlägsnar man föroreningar från tryckluft?

27 September, 2022

För att en tryckluftsanläggning ska kunna leverera den rätta luftkvaliteten måste man göra ett antal ställningstaganden före installationen. Nu ska vi titta på hur man avlägsnar skadliga föroreningar som vattenånga och olja från utloppsluften.