Our solutions
Atlas Copco Rental
Solutions
Uthyrningspark
Atlas Copco Rental
Kvävgasgeneratorer
Uthyrningspark
Oljefria luftkompressorer
Uthyrningspark
Oljefria luftkompressorer
Oljefria luftkompressorer
Oljesmorda luftkompressorer
Uthyrningspark
Oljesmorda luftkompressorer
Oljesmorda luftkompressorer
Tillbehör
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Tung utrustning och maskiner
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Produkter
Tryckluftstillbehör
Tryckluftstillbehör
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Kompressorteknik
Solutions
Produkter
Kompressorteknik
Process Gas and Air Equipment
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Produkter
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Service och reservdelar
Kompressorteknik
Luftkompressordelar
Maximera effektiviteten
Service och reservdelar
Maximera effektiviteten
Maximera effektiviteten
Kompressorteknik

En introduktion till luft och fuktig luft

Compressed Air Wiki Basic Theory Compressed Air

Vet du egentligen vad du andas in när du andas? Förutom att det är livsviktigt för livet på jorden, är det givetvis också den viktigaste ingrediensen i tryckluft. Att förstå luft är det första steget i att också förstå tryckluft. Låt oss ta en närmare titt.

Vad är luft?

Vad är luft? Det här är symbolen för luft i trycklufts-wikin.

Luft är en färglös, luktfri och smakfri gasblandning. Det är en blandning av många olika gaser, men den består huvudsakligen av syre (21 %) och kväve(78 %). Denna sammansättning är relativt konstant från havsnivå upp till en höjd av 25 kilometer. Luft är inte ett rent kemiskt ämne utan en mekaniskt blandad substans. Därför kan den delas upp i sina beståndsdelar genom till exempel kylning. Atmosfärsluft är alltid mer eller mindre förorenad med fasta partiklar som till exempel damm, sand, sot och saltkristaller. Graden av förorening är högre i tätbefolkade områden och lägre på landsbygden och på höga höjder.

Vad är fuktig luft?

Vad är fuktig luft? Det här är symbolen för fuktig luft.

Luft kan ses som en blandning av torr luft och vattenånga. Om den innehåller vattenånga kallas den fuktig luft men luftens fuktighet kan variera inom vida gränser. Ytterligheterna är helt torr luft respektive luft som är helt mättad med fukt. Det maximala ångtryck som luft kan innehålla ökar med stigande temperaturer. Det finns ett maximalt ångtryck för varje temperatur. Luft innehåller normalt inte så mycket vattenånga att maximalt tryck uppnås. Relativt ångtryck (även kallat relativ fuktighet) är ett tillstånd mellan faktiskt partiellt ångtryck och det mättade trycket vid samma temperatur. Daggpunkten är den temperatur vid vilken luften är mättad med vattenånga. Om temperaturen sedan sjunker så kondenseras vattnet. Atmosfärisk daggpunkt är den temperatur vid vilken vattenånga börjar kondensera vid atmosfäriskt tryck. Tryckdaggpunkten är motsvarande temperatur vid ökat tryck.

Relaterade artiklar

an illustration about compressed air in the atlas copco air wiki.

Vad är tryckluft?

Tryckluft finns överallt runt omkring oss, men vad är det egentligen? Låt oss presentera tryckluftens värld och den grundläggande funktionen hos en kompressor.

an illustration about air treatment for the atlas copco wiki pages

Hur avlägsnar man föroreningar från tryckluft?

För att en tryckluftsanläggning ska kunna leverera den rätta luftkvaliteten måste man göra ett antal ställningstaganden före installationen. Nu ska vi titta på hur man avlägsnar skadliga föroreningar som vattenånga och olja från utloppsluften.