Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer
Stäng

An Introduction to Air and Moist Air

Grundläggande teori Tryckluftsguiden Syrgas Tryckluft

If you are breathing, do you actually know what you are breathing in? Apart from being vital to life on earth, it is of course the most important ingredient in compressed air. Understanding air is the first step in understanding compressed air. Let us take a closer look.

What is air?

what is air? This is the symbol of air in the compressed air wiki.
Air is a colorless, odorless and tasteless gas mixture. It is a mixture of many gases, but is primarily composed of oxygen (21%) and nitrogen (78%). This composition is relatively constant, from sea level up to an altitude of 25 kilometers. Air is not a pure chemical substance, but a mechanically-mixed substance. This is why it can be separated into its constituent elements, for example, by cooling. Atmospheric air is always more or less contaminated with solid particles, for example, dust, sand, soot and salt crystals. The degree of contamination is higher in populated areas, and lower in the countryside and at higher altitudes.

What is moist air?

What is moist air? this graphic shows moist air.
Air can be considered a mixture of dry air and water vapor. If it contains water vapor it’s called moist air, but the air’s humidity can vary within broad limits. Extremes are completely dry air and air saturated with moisture. The maximum water vapor pressure that air can hold increases with rising temperatures. A maximum water vapor pressure corresponds to each temperature. Air usually does not contain so much water vapor that maximum pressure is reached. Relative vapor pressure (also known as relative humidity) is a state between the actual partial vapor pressure and the saturated pressure at the same temperature. The dew point is the temperature when air is saturated with water vapor. Thereafter, if the temperature falls, the water condenses. The atmospheric dew point is the temperature at which water vapor starts to condense at atmospheric pressure. The pressure dew point is the equivalent temperature with increased pressure.

Related articles

an illustration about compressed air in the atlas copco air wiki.

Vad är tryckluft?

4 augusti, 2022

Tryckluft finns överallt runt omkring oss, men vad är det egentligen? Låt oss presentera tryckluftens värld och den grundläggande funktionen hos en kompressor.

an illustration about air treatment for the atlas copco wiki pages

Hur avlägsnar man föroreningar från tryckluft?

27 september, 2022

För att en tryckluftsanläggning ska kunna leverera den rätta luftkvaliteten måste man göra ett antal ställningstaganden före installationen. Nu ska vi titta på hur man avlägsnar skadliga föroreningar som vattenånga och olja från utloppsluften.