Our solutions
Kompressorteknik
Solutions
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Solutions
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Atlas Copco Rental
Solutions
Produkter och lösningar
Solutions
Oljefria luft- och kväveboosters
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Dimensionering av kompressoranläggningar

Compressors Dimensioning Compressed Air Wiki Compressor Installations

En mängd beslut måste fattas när en tryckluftsanläggning ska dimensioneras för att den ska passa användarens behov, ge bästa driftekonomi och vara rustad för framtida expansion. Grunden är de applikationer eller processer där tryckluften ska användas. Därför måste man börja med att kartlägga dessa för att få rätt underlag för det fortsatta dimensioneringsarbetet. De områden som ska genomarbetas är beräkning eller bedömning av luftbehov och reservkapacitet samt utrymmet för framtida expansion.

Vilka är de viktiga faktorerna vid dimensionering av en kompressoranläggning?

Dimensionering av kompressoranläggningar, möjliga placeringsalternativ.
Arbetstrycket är en kritisk faktor eftersom det i hög grad påverkar energiförbrukningen. Ibland kan det vara ekonomiskt fördelaktigt att använda olika kompressorer för olika tryckområden. Tryckluftens kvalitet avgörs inte bara av dess vatteninnehåll utan har i allt högre grad blivit en miljöfråga. Lukt och innehåll av mikroorganismer är viktiga faktorer som kan påverka slutprodukters kvalitet, andelen kassationer, arbetsmiljö och yttre miljö.

Frågan om kompressorcentralen ska vara centraliserad eller decentraliserad påverkar utrymmesbehov och kanske även framtida expansionsplaner. Ur både ekonomisk och miljömässig synvinkel blir det allt viktigare att på ett tidigt stadium undersöka möjligheterna till energiåtervinning, vilket oftast ger en mycket snabb återbetalning på investerade medel. Det är viktigt att analysera dessa typer av frågeställningar med avseende på både aktuella och framtida krav. Först då går det att dimensionera en tillräckligt flexibel anläggning.

Läs mer nedan om olika aspekter gällande dimensionering av kompressoranläggningar.

Relaterade artiklar

how to install a compressor?

Installera en kompressor

Att installera en kompressor är idag enklare än någonsin. Det är dock några saker som är viktiga att tänka på, framför allt var kompressorn ska placeras och hur utrymmet runt den ska organiseras. Läs mer här.