Dimensionering av kompressoranläggningar - Atlas Copco Sweden
Our solutions
Kompressorteknik
Solutions
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Solutions
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Solutions
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Dimensionering av kompressoranläggningar

Compressors Dimensioning Compressed Air Wiki Compressor Installations

En mängd beslut måste fattas när en tryckluftsanläggning ska dimensioneras för att den ska passa användarens behov, ge bästa driftekonomi och vara rustad för framtida expansion. Grunden är de applikationer eller processer där tryckluften ska användas. Därför måste man börja med att kartlägga dessa för att få rätt underlag för det fortsatta dimensioneringsarbetet. De områden som ska genomarbetas är beräkning eller bedömning av luftbehov och reservkapacitet samt utrymmet för framtida expansion.

Vilka är de viktiga faktorerna vid dimensionering av en kompressoranläggning?

Dimensionering av kompressoranläggningar, möjliga placeringsalternativ.
Arbetstrycket är en kritisk faktor eftersom det i hög grad påverkar energiförbrukningen. Ibland kan det vara ekonomiskt fördelaktigt att använda olika kompressorer för olika tryckområden. Tryckluftens kvalitet avgörs inte bara av dess vatteninnehåll utan har i allt högre grad blivit en miljöfråga. Lukt och innehåll av mikroorganismer är viktiga faktorer som kan påverka slutprodukters kvalitet, andelen kassationer, arbetsmiljö och yttre miljö. Frågan om kompressorcentralen ska vara centraliserad eller decentraliserad påverkar utrymmesbehov och kanske även framtida expansionsplaner. Ur både ekonomisk och miljömässig synvinkel blir det allt viktigare att på ett tidigt stadium undersöka möjligheterna till energiåtervinning, vilket oftast ger en mycket snabb återbetalning på investerade medel. Det är viktigt att analysera dessa typer av frågeställningar med avseende på både aktuella och framtida krav. Först då går det att dimensionera en tillräckligt flexibel anläggning.

Läs mer nedan om olika aspekter gällande dimensionering av kompressoranläggningar.

Beräkning av arbetstrycket
Beräkning av arbetstrycket
Läs mer om kompressorns arbetstryck och hur det beräknas.
 
Läs mer om kompressorns arbetstryck och hur det beräknas.
Läs mer om kompressorns arbetstryck och hur det beräknas.
Beräkna och mäta luftbehovet
Beräkna och mäta luftbehovet
Lär dig beräkna hur mycket tryckluft som krävs för att driva din applikation.
 
Lär dig beräkna hur mycket tryckluft som krävs för att driva din applikation.
Lär dig beräkna hur mycket tryckluft som krävs för att driva din applikation.
Centralisering eller decentralisering?
Centralisering eller decentralisering?
Läs mer om centralisering och decentralisering av en kompressoranläggning
 
Läs mer om centralisering och decentralisering av en kompressoranläggning
Läs mer om centralisering och decentralisering av en kompressoranläggning
Dimensionering för höga höjder
Dimensionering för höga höjder
Läs mer om dimensionering av en kompressoranläggning och vilken påverkan högre höjder har.
 
Läs mer om dimensionering av en kompressoranläggning och vilken påverkan högre höjder har.
Läs mer om dimensionering av en kompressoranläggning och vilken påverkan högre höjder har.

Relaterade artiklar

how to install a compressor?

Installing a Compressor

Installing a compressor system is easier than it used to be. There are still a few things to keep in mind though, most importantly where to place the compressor and how to organise the room around the compressor. Learn more here.

an illustration about compressor installation

Energy Recovery in Compressor Systems

Discover how energy from waste heat is recovered in water-cooled or air-cooled compressed air systems. We will take a look at the recovery potential and the different methods of energy recovery.