Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant
Close

Dimensionering av kompressoranläggningar

Dimensioning Air compressors Compressed Air Wiki Installing an Air Compressor How To

En mängd beslut måste fattas när en tryckluftsanläggning ska dimensioneras för att den ska passa användarens behov, ge bästa driftekonomi och vara rustad för framtida expansion. Grunden är de applikationer eller processer där tryckluften ska användas. Därför måste man börja med att kartlägga dessa för att få rätt underlag för det fortsatta dimensioneringsarbetet. De områden som ska genomarbetas är beräkning eller bedömning av luftbehov och reservkapacitet samt utrymmet för framtida expansion.

Vilka är de viktiga faktorerna vid dimensionering av en kompressoranläggning?

Dimensionering av kompressoranläggningar, möjliga placeringsalternativ.
Arbetstrycket är en kritisk faktor eftersom det i hög grad påverkar energiförbrukningen. Ibland kan det vara ekonomiskt fördelaktigt att använda olika kompressorer för olika tryckområden. Tryckluftens kvalitet avgörs inte bara av dess vatteninnehåll utan har i allt högre grad blivit en miljöfråga. Lukt och innehåll av mikroorganismer är viktiga faktorer som kan påverka slutprodukters kvalitet, andelen kassationer, arbetsmiljö och yttre miljö. Frågan om kompressorcentralen ska vara centraliserad eller decentraliserad påverkar utrymmesbehov och kanske även framtida expansionsplaner. Ur både ekonomisk och miljömässig synvinkel blir det allt viktigare att på ett tidigt stadium undersöka möjligheterna till energiåtervinning, vilket oftast ger en mycket snabb återbetalning på investerade medel. Det är viktigt att analysera dessa typer av frågeställningar med avseende på både aktuella och framtida krav. Först då går det att dimensionera en tillräckligt flexibel anläggning.

Läs mer nedan om olika aspekter gällande dimensionering av kompressoranläggningar.

Beräkning av arbetstrycket
high pressure booster compressor detail out
Beräkning av arbetstrycket
Läs mer om kompressorns arbetstryck och hur det beräknas.
 
Läs mer om kompressorns arbetstryck och hur det beräknas.
Läs mer om kompressorns arbetstryck och hur det beräknas.
Beräkna och mäta luftbehovet
airnet tubes pipes service green blue
Beräkna och mäta luftbehovet
Lär dig beräkna hur mycket tryckluft som krävs för att driva din applikation.
 
Lär dig beräkna hur mycket tryckluft som krävs för att driva din applikation.
Lär dig beräkna hur mycket tryckluft som krävs för att driva din applikation.
Centralisering eller decentralisering?
AIRnet Stainless steel pipes
Centralisering eller decentralisering?
Läs mer om centralisering och decentralisering av en kompressoranläggning
 
Läs mer om centralisering och decentralisering av en kompressoranläggning
Läs mer om centralisering och decentralisering av en kompressoranläggning
Dimensionering för höga höjder
Hilight V4W light tower application
Dimensionering för höga höjder
Läs mer om dimensionering av en kompressoranläggning och vilken påverkan högre höjder har.
 
Läs mer om dimensionering av en kompressoranläggning och vilken påverkan högre höjder har.
Läs mer om dimensionering av en kompressoranläggning och vilken påverkan högre höjder har.

Relaterade artiklar

how to install a compressor?

Avgöra om ett kompressorrum är nödvändigt

31 May, 2022

Att installera en kompressor är idag enklare än någonsin. Det är dock några saker som är viktiga att tänka på, framför allt var kompressorn ska placeras och hur utrymmet runt den ska organiseras. Läs mer här.

an illustration about compressor installation

Energiåtervinning i kompressoranläggningar

30 June, 2022

Upptäck hur energi från överskottsvärme återvinns i vattenkylda eller luftkylda tryckluftssystem. Vi kommer att gå igenom återvinningspotentialen och de olika metoderna för energiåtervinning.