Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant
Close

Dimensionering av kompressoranläggningar vid höga höjder

Dimensioning Air compressors Compressed Air Wiki Installing an Air Compressor How To

Det omgivande lufttrycket och temperaturen sjunker med höjden över havet. Det påverkar tryckförhållandet för såväl kompressorer som ansluten utrustning, vilket i praktiken innebär påverkan på effekt och luftförbrukning. Samtidigt påverkar den högre höjden även den tillgängliga avgivna effekten från såväl elektriska motorer som förbränningsmotorer.

Hur påverkas kompressoranläggningar av höjden över havet?

Kompressor på hög höjd, på berg
Man måste ta hänsyn till hur förbrukaren påverkas av omgivningsförhållandena. Är det ett visst massflöde man behöver i en process eller är det ett volymflöde? Är det tryckförhållandet, absoluttrycket eller övertrycket som är dimensionerande? Är tryckluftens temperatur viktig? Alla dessa överväganden ger skilda förutsättningar för dimensionering av en tryckluftsanläggning på hög höjd och kan vara nog så komplexa att beräkna.

Vilken påverkan har höjden över havet vid valet av kompressor?

För att välja rätt kompressor när omgivningsförhållandena skiljer sig från de som anges i databladen bör man ta hänsyn till följande faktorer:

- Höjd över havet eller omgivningstryck - Omgivningstemperatur - Luftfuktighet - Kylmedietemperatur - Kompressortyp - Drivmotor

Dessa faktorer påverkar i huvudsak följande: - Maximalt arbetstryck - Kapacitet - Energiförbrukning - Kylbehov Den viktigaste faktorn är insugningstryckets variationer med höjden. Exempelvis kommer en kompressor med ett tryckförhållande på 8,0 vid havsytan ha ett tryckförhållande på 11,1 vid 3 000 meters höjd (givet att arbetstrycket är konstant). Detta påverkar verkningsgraden och därmed effektbehovet. I vilken utsträckning beror på kompressortyp och utformning. Omgivningstemperatur, luftfuktighet och kylmedietemperatur samverkar och påverkar kompressorns prestanda i olika grad för enstegs- och flerstegskompressorer, dynamiska kompressorer och deplacementkompressorer.

Hur påverkas elmotorer av höjden över havet?

Hur påverkas elmotorer av höjden över havet?
Den tunnare luften på höga höjder gör att kylningen av elmotorer försämras. Standardmotorer ska kunna arbeta på upp till 1 000 m och en omgivningstemperatur på 40 °C utan att märkdata försämras. Vid högre höjder kan tabellen nedan användas som vägledning för att bedöma hur standardmotorer påverkas av höjd och temperatur. Observera att för vissa kompressortyper försämras elmotorns prestanda mer än kompressorns erforderliga axeleffekt på högre höjder. Vid drift av en standardkompressor på hög höjd krävs därför att man antingen sänker arbetstrycket eller installerar en kraftigare motor.

Hur påverkas förbränningsmotorer av höjden över havet?

En minskning av omgivningstrycket, en temperaturökning eller en minskning av luftfuktigheten minskar syreinnehållet i insugningsluften och därmed den uttagbara effekten (IC) från motorn. Graden av försämringen beror på typen av motor och dess andningsmetod (sugmotor eller kompressormatad motor) enligt tabellen nedan. Luftfuktigheten spelar en mindre roll (försämring <1 % per 1 000 m) när temperaturen är under 30 °C. Observera att motoreffekten sjunker fortare än kompressorns erforderliga axeleffekt, vilket innebär att för varje kompressor-/motorkombination finns en maximal arbetshöjd. Generellt bör man överlåta till respektive leverantör att beräkna och ange de specifika uppgifter som gäller för aktuell kompressor, motor och tryckluftsförbrukande utrustning. Om något är oklart eller vid frågor ska installatören alltid kontakta tillverkaren av utrustningen.

Läs mer nedan om olika aspekter gällande dimensionering av kompressoranläggningar.

Beräkning av arbetstrycket
high pressure booster compressor detail out
Beräkning av arbetstrycket
Läs mer om kompressorns arbetstryck och hur det beräknas.
 
Läs mer om kompressorns arbetstryck och hur det beräknas.
Läs mer om kompressorns arbetstryck och hur det beräknas.
Beräkna och mäta luftbehovet
airnet tubes pipes service green blue
Beräkna och mäta luftbehovet
Lär dig beräkna hur mycket tryckluft som krävs för att driva din applikation.
 
Lär dig beräkna hur mycket tryckluft som krävs för att driva din applikation.
Lär dig beräkna hur mycket tryckluft som krävs för att driva din applikation.
Centralisering eller decentralisering?
AIRnet Stainless steel pipes
Centralisering eller decentralisering?
Läs mer om centralisering och decentralisering av en kompressoranläggning
 
Läs mer om centralisering och decentralisering av en kompressoranläggning
Läs mer om centralisering och decentralisering av en kompressoranläggning

Relaterade artiklar

how to install a compressor?

Avgöra om ett kompressorrum är nödvändigt

31 May, 2022

Att installera en kompressor är idag enklare än någonsin. Det är dock några saker som är viktiga att tänka på, framför allt var kompressorn ska placeras och hur utrymmet runt den ska organiseras. Läs mer här.