Our solutions
Atlas Copco Rental
Solutions
Uthyrningspark
Atlas Copco Rental
Kvävgasgeneratorer
Uthyrningspark
Oljefria luftkompressorer
Uthyrningspark
Oljefria luftkompressorer
Oljefria luftkompressorer
Oljesmorda luftkompressorer
Uthyrningspark
Oljesmorda luftkompressorer
Oljesmorda luftkompressorer
Tillbehör
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Industrial Tools & Solutions
Solutions
Industrier
Industrial Tools & Solutions
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Tillverkare av originalutrustning
Industrier
Tillverkare av originalutrustning
Tillverkare av originalutrustning
Tillverkare av originalutrustning
Tillverkare av originalutrustning
Tung utrustning och maskiner
Industrier
Produkter
Industrial Tools & Solutions
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Boltinglösningar
Borrningslösningar
Tryckluftstillbehör
Produkter
Tryckluftstillbehör
Tryckluftstillbehör
Tryckluftstillbehör
Service
Industrial Tools & Solutions
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Kompressorteknik
Solutions
Reservdelar och service
Kompressorteknik
Kompressorteknik

Dimensionering av kompressoranläggningar vid höga höjder

Compressors Dimensioning Compressed Air Wiki Compressor Installations

Det omgivande lufttrycket och temperaturen sjunker med höjden över havet. Det påverkar tryckförhållandet för såväl kompressorer som ansluten utrustning, vilket i praktiken innebär påverkan på effekt och luftförbrukning. Samtidigt påverkar den högre höjden även den tillgängliga avgivna effekten från såväl elektriska motorer som förbränningsmotorer.

Hur påverkas kompressoranläggningar av höjden över havet?

Kompressor på hög höjd, på berg

Man måste ta hänsyn till hur förbrukaren påverkas av omgivningsförhållandena. Är det ett visst massflöde man behöver i en process eller är det ett volymflöde? Är det tryckförhållandet, absoluttrycket eller övertrycket som är dimensionerande? Är tryckluftens temperatur viktig? Alla dessa överväganden ger skilda förutsättningar för dimensionering av en tryckluftsanläggning på hög höjd och kan vara nog så komplexa att beräkna.

Vilken påverkan har höjden över havet vid valet av kompressor?

För att välja rätt kompressor när omgivningsförhållandena skiljer sig från de som anges i databladen bör man ta hänsyn till följande faktorer:

- Höjd över havet eller omgivningstryck
- Omgivningstemperatur
- Luftfuktighet
- Kylmedietemperatur
- Kompressortyp
- Drivmotor

Dessa faktorer påverkar i huvudsak följande:

- Maximalt arbetstryck
- Kapacitet
- Energiförbrukning
- Kylbehov

Den viktigaste faktorn är insugningstryckets variationer med höjden. Exempelvis kommer en kompressor med ett tryckförhållande på 8,0 vid havsytan ha ett tryckförhållande på 11,1 vid 3 000 meters höjd (givet att arbetstrycket är konstant). Detta påverkar verkningsgraden och därmed effektbehovet. I vilken utsträckning beror på kompressortyp och utformning. Omgivningstemperatur, luftfuktighet och kylmedietemperatur samverkar och påverkar kompressorns prestanda i olika grad för enstegs- och flerstegskompressorer, dynamiska kompressorer och deplacementkompressorer.

Hur påverkas elmotorer av höjden över havet?

Hur påverkas elmotorer av höjden över havet?

Den tunnare luften på höga höjder gör att kylningen av elmotorer försämras. Standardmotorer ska kunna arbeta på upp till 1 000 m och en omgivningstemperatur på 40 °C utan att märkdata försämras. Vid högre höjder kan tabellen nedan användas som vägledning för att bedöma hur standardmotorer påverkas av höjd och temperatur. Observera att för vissa kompressortyper försämras elmotorns prestanda mer än kompressorns erforderliga axeleffekt på högre höjder. Vid drift av en standardkompressor på hög höjd krävs därför att man antingen sänker arbetstrycket eller installerar en kraftigare motor.

Hur påverkas förbränningsmotorer av höjden över havet?

En minskning av omgivningstrycket, en temperaturökning eller en minskning av luftfuktigheten minskar syreinnehållet i insugningsluften och därmed den uttagbara effekten (IC) från motorn. Graden av försämringen beror på typen av motor och dess andningsmetod (sugmotor eller kompressormatad motor) enligt tabellen nedan. Luftfuktigheten spelar en mindre roll (försämring <1 % per 1 000 m) när temperaturen är under 30 °C.

Observera att motoreffekten sjunker fortare än kompressorns erforderliga axeleffekt, vilket innebär att för varje kompressor-/motorkombination finns en maximal arbetshöjd. Generellt bör man överlåta till respektive leverantör att beräkna och ange de specifika uppgifter som gäller för aktuell kompressor, motor och tryckluftsförbrukande utrustning. Om något är oklart eller vid frågor ska installatören alltid kontakta tillverkaren av utrustningen.

Läs mer nedan om olika aspekter gällande dimensionering av kompressoranläggningar.

Relaterade artiklar

how to install a compressor?

Installera en kompressor

Att installera en kompressor är idag enklare än någonsin. Det är dock några saker som är viktiga att tänka på, framför allt var kompressorn ska placeras och hur utrymmet runt den ska organiseras. Läs mer här.