Hur gör jag mitt tryckluftssystem redo för vintern? - Atlas Copco Sweden
Our solutions
Kompressorteknik
Solutions
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Solutions
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Solutions
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Hur gör jag mitt tryckluftssystem redo för vintern?

Compressors Installing an Air Compressor Compressed Air Wiki Compressor Installations How-To

De flesta anläggningar har fokus på underhåll och att driften sköts korrekt, särskilt när det gäller förberedelser inför vintermånaderna. Alla som kör tryckluftsutrustning när omgivningstemperaturen sjunker nära eller under fryspunkten bör känna till några enkla kontroller för att säkerställa att produktionen är skyddad och slippa dyra och onödiga reparationskostnader.

1. Vad ska jag tänka på när temperaturen sjunker?

get your compressor ready for winter
Kylvatten eller kondensat från tryckluften kan vara ett problem. Oavsett vilken typ av system du kör är det av yttersta vikt att kylsystemet är behandlat, ungefär som med bilar, så att inte kylvattnet fryser vid låga temperaturer. Se till att alla avtappningar, rörsystem osv. som är exponerade (till exempel om de går utanför byggnaden) också är isolerade, ungefär som du skulle göra med ditt eget vattensystem hemma. Det här kan förhindra att rörledningar spricker, och även att kondensat tränger in i lufttillförseln.I extrema fall kan det vara bra att även lägga till lite spårvärme (ett värmeelement som löper längs utsidan av rörledningen eller avtappningen). Det här gäller särskilt om du använder en kyltork där det exponerade röret kan falla till en lägre temperatur än torkens daggpunkt, vilket resulterar i att kondensat bildas efter torken. I vått väder ska du kontrollera luftinsugsöppningarna så att de är tillräckligt skyddade mot att regn (eller snö) blåser in utifrån. Det här kan potentiellt mätta luftfiltret eller bilda is på luftintaget.Praktiskt tips: om en kompressor, tork eller olje-/vattenavskiljare står still och inte används är det klokt att avlägsna eventuellt kondensat eller kylvatten som inte är behandlat, eftersom det kan leda till att rör eller kylare spricker.

2. Har du övervägt ett värmeåtervinningssystem?

Luftkompressorer används primärt för att tillhandahålla den så kallade fjärde processingrediensen, eller tryckluft, men de genererar samtidigt stora mängder värme som kan återvinnas och användas i olika processer på anläggningen. Vid optimala förhållanden kan upp till 90 procent av värmen som produceras vid luftkomprimeringen återvinnas. Ett värmeåtervinningssystem kan sänka kostnaderna för varmvatten till tvättutrymmen och rengöring av utrustning och fungera som värmekälla för kontor, lager, en lastkaj eller entré. Håll utkik efter rabatter eller bidrag från lokala leverantörer som hjälper till att kompensera för investeringskostnaden i ny och mer effektiv utrustning med funktioner för energiåtervinning. Vissa leverantörer erbjuder bidrag för att främja hållbar energi och som kan användas till värmeåtervinningssystem, och till att ersätta en kompressor med fast varvtal med en modell som drivs med variabelt varvtal. Kontakta den lokala elleverantören eller en tryckluftsförsäljare om du vill veta mer om den här sortens erbjudanden. Användbart tips: om det känns för svårt att vintersäkra ditt tryckluftssystem kan du investera i en plan för löpande underhåll från tryckluftsleverantören. Välskötta anläggningar är ofta mer energieffektiva och drabbas av mindre stilleståndstid jämfört med anläggningar som inte prioriterar underhåll.

3. Kontrollera om det förekommer fel i avtappningarna

Kondensatavtappningar kan vara en av de mest bortglömda komponenterna när det gäller tryckluftssystem. De här dräneringarna finns ofta inte, eller så installeras de för att sedan glömmas bort, och i båda fallen kan det leda till problem. Den huvudsakliga funktionen för en kondensatavtappning är att släppa ut oönskat vatten från specifik utrustning, oavsett om det gäller luftkompressorer, luftbehållare, torkar eller filter. De här avtappningarna är viktiga eftersom de kan göra att utrustningen inte behöver dräneras manuellt. De två huvudtyperna av avtappningar i dagens tryckluftssystem är timerstyrda ventiler och elektroniska avtappningsventiler med nollförlust. Timerstyrda avtappningar är mycket populära eftersom de är kostnadseffektiva och enkla att installera samtidigt som de är mycket tillförlitliga. Problemet med timerstyrda avtappningar är att intervallen mellan avtappningscyklerna måste justeras beroende på säsong och användningsområde, eftersom en felaktig inställning kan göra att kondensat stannar kvar samtidigt som för långa öppettider leder till att onödig tryckluft går förlorad. Elektroniska förlustfria avtappningar blir alltmer populära eftersom de inte slösar med tryckluft när kondensatet släpps ut och de enkelt kan underhållas med en enkel ombyggnadssats. De små öppningarna på dessa avtappningar gör att du måste kontrollera och testa avtappningarna för att säkerställa att öppningen är fri från hinder. Som tumregel bör du demontera eller byta ut avtappningarna minst en gång om året, och eftersom produkterna är så prisvärda är det snarare minnet än kostnaderna som gör att vi glömmer dem. Lägg till avtappningarna i checklistan för rutinunderhåll så att de fortsätter fungera.

4. Underhåll av luftfilter

Precis som avtappningar så är filter sällan någonting som prioriteras när det gäller tryckluftssystem. Filtren är dock viktiga om luften ska bli tillräckligt ren för en viss tillämpning. Blockerade och/eller mättade filter har inte samma förmåga att avlägsna damm, partiklar, olja och/eller vätska från tryckluften vilket kan leda till kontaminering. Dessutom leder igensatta filter till tryckfall i hela systemet vilket påverkar produktionen och kan leda till driftstopp, eller att tryckluftssystemet arbetar hårdare och förbrukar mer energi. Vi rekommenderar att du kontrollerar och underhåller luftfiltren regelbundet så att luften hålls ren och systemet fungerar problemfritt. Du kan undvika alla risker genom att byta ut filterelementen en gång om året.

5. Lokalisera och reparera läckor

Det är ofta svårt att hitta eller höra en luftläcka i tryckluftssystemets rörledningar, men det betyder inte att det inte finns några läckor. Faktum är att luftläckor, beroende på rörsystemets ålder och konfiguration, kan utgöra 25 % eller mer av tryckluftsförbrukningen på en given anläggning. Luftläckor kan klassificeras som artificiellt luftbehov, eftersom de endast släpper ut tryckluft och inte har något annat syfte än att få tryckluftssystemet att fungera ineffektivt. Vissa större läckor kan höras och enkelt hanteras, men det är de mindre läckorna som kräver mest uppmärksamhet innan de blir till ett större problem och orsakar såväl potentiella tryckfall och avbrott i produktionsprocessen. Mindre läckor är svåra att upptäcka. Därför rekommenderar vi att du investerar i en tryckluftsgranskning för att identifiera och reparera befintliga läckor, vilket ger högre produktivitet och effektivitet i tryckluftssystemet.

Relaterade artiklar

an illustration about an how to article in the atlas copco compressed air wiki.

Hur byter jag ut en kompressor?

Det kan verka krångligt att byta ut din gamla kompressor mot en ny, men det är enklare än det ser ut. Här går vi igenom vad du måste tänka på om du funderar på att byta ut din befintliga kompressor.

quality of compressed air

Tryckluftens kvalitet

18 October, 2022

När ett tryckluftssystem installeras måste ett antal beslut fattas för att det ska passa olika behov och tillhandahålla den rätta luftkvaliteten.