Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view
Close

Driftfaktorer för olika vattenkylda kompressorer

Dimensioning Air compressors Compressed Air Wiki Installing an Air Compressor How To

Precis som datorer behöver kompressorer tillräcklig kylning för stabil drift. För att uppnå detta väljer du mellan luftkylda och vattenkylda kompressorer.

Om du väljer det senare är det viktigt att förstå de tre olika vattenkylningsmetoderna. Låt oss ta en titt på de här alternativen och vilka som är värda att tänka på för ditt tryckluftssystem.

Tre typer av vattenkylda kompressorer

Vattenkylda kompressorer kräver inte mycket av anläggningens ventilationssystem. Det beror på att kylvattnet tar bort cirka 90 % av den värmeenergi som skapas av elmotorn.

Vattenkylda kompressorer

För att vara effektiva använder vattenkylda kompressorer en av tre huvudprinciper:

●       Öppna system utan cirkulerande vatten (extern vattentillförsel).

●       Öppna system med cirkulerande vatten (kyltorn).

●       Slutna system med cirkulerande vatten (extern värmeväxlare/kylare).

Öppet system utan cirkulerande vatten

Ett öppet system utan cirkulerande vatten kräver en extern källa. Detta inkluderar kommunalt vattennät, sjöar, vattendrag eller brunnsvatten. När vattnet har passerat genom kompressorn släpps det ut.

När den här metoden används behöver systemet en termostatkontroll för att bibehålla önskad lufttemperatur och styra vattenförbrukningen. I allmänhet är ett öppet system enkelt och billigt att installera. Men det är dyrt att köra, särskilt om kylvattnet kommer från det kommunala vattennätet.

Vatten från en sjö eller ström är normalt gratis, men behöver filtrering och rening för att begränsa risken för igensättning av kylsystemet. Dessutom kan vatten med mycket kalk leda till att avlagringar bildas inuti kylarna, vilket orsakar försämrad kylning. Samma sak gäller saltvatten, som kan användas om systemet är utformat på rätt sätt och korrekt dimensionerat.

Öppet system med cirkulerande vatten

I ett öppet system med cirkulerande vatten kyls kylvattnet från kompressorn på nytt i ett öppet kyltorn. Denna process omfattar luft som blåses genom en kammare och får en del av vattnet att avdunsta. Det återstående vattnet kyls till 2˚C under omgivningstemperaturen (beroende på externa faktorer inklusive luftfuktighet).

Öppna system med cirkulerande vatten används i första hand när tillgången till en extern vattenförsörjning är begränsad. Nackdelen med detta system är att vattnet gradvis blir förorenat av omgivande luft. Dessutom måste systemet kontinuerligt fyllas på med externt vatten på grund av avdunstning.

En annan nackdel är att lösliga salter deponeras på kompressorns heta metallytor, vilket minskar kyltornets värmeöverföringskapacitet. Vattnet behöver också regelbunden analys och kemisk behandling för att undvika algtillväxt.

Under vintern, när kompressorn inte är i drift, är det viktigt att tappa ur eller värma upp vattnet för att förhindra frysning.

Slutet system med cirkulerande vatten

I ett slutet kylsystem cirkulerar vattnet kontinuerligt mellan kompressorn och en extern värmeväxlare. Denna värmeväxlare kyls i sin tur av antingen en extern vattenkrets eller omgivande luft.

När en vattenkrets kyler vatten används en plattvärmeväxlare. Med omgivande luft används en kylmatris bestående av rör och kylflänsar. Den omgivande luften tvingas cirkulera genom rör och flänsar med hjälp av en eller flera fläktar. Den här metoden är lämplig om tillgången på kylvatten är begränsad.

Kylkapaciteten för öppna eller slutna kretsar är ungefär densamma. Det innebär att kompressorvattnet kyls till 5 °C över kylvätsketemperaturen. Om omgivningsluften kyler vattnet behöver du frostskyddsmedel (t.ex. glykol).

Det slutna kylvattensystemet är fyllt med rent, avhärdat vatten. Med glykol måste kompressorsystemets vattenflöde räknas om. Typ och koncentration av glykol påverkar vattnets termiska kapacitet och viskositet.

Det är också viktigt att noggrant rengöra systemet innan det fylls för första gången. Ett korrekt implementerat slutet vattensystem kräver minimal övervakning och låga underhållskostnader.

För installationer där det tillgängliga kylvattnet är potentiellt korrosivt bör kylaren vara konstruerad i ett korrosionsbeständigt material, till exempel Incoloy.

Luftkylda kompressorer

Som vi hänvisar till i introduktionen finns de flesta moderna kompressorpaket även i ett luftkylt utförande. Denna inställning innefattar maskinell ventilation inuti luftkompressorn.

Det innebär att mer energi förbrukas på grund av att en fläkt ständigt körs. Luftkylda kompressorer tenderar dock att vara renare med färre föroreningar som går genom utrustningen.

Välja rätt utrustning

Vi hoppas att den här artikeln hjälper dig att förstå vilken typ av kylmetod som är mest lämplig för din installation, tillämpning och dina behov. Om du behöver ytterligare information hjälper vårt team gärna till. Kontakta oss gärna idag för att få anpassade råd.

Tillsammans med el, vatten och gas håller tryckluften vår värld i rullning. Vi kanske inte alltid ser den men tryckluft finns överallt omkring oss. Eftersom det finns så många olika användningsområden för (och krav på) tryckluft finns nu kompressorer i alla typer och storlekar. I den här guiden beskriver vi vad kompressorer gör, varför du behöver dem och vilka typer av alternativ som finns för dig.

 

Vill du ha ytterligare hjälp? Klicka på knappen nedan så kommer en av våra experter att kontakta dig inom kort.

Relaterade artiklar

an illustration about compressor installation

Energiåtervinning i kompressoranläggningar

30 June, 2022

Upptäck hur energi från överskottsvärme återvinns i vattenkylda eller luftkylda tryckluftssystem. Vi kommer att gå igenom återvinningspotentialen och de olika metoderna för energiåtervinning.

how to install a compressor?

Avgöra om ett kompressorrum är nödvändigt

31 May, 2022

Att installera en kompressor är idag enklare än någonsin. Det är dock några saker som är viktiga att tänka på, framför allt var kompressorn ska placeras och hur utrymmet runt den ska organiseras. Läs mer här.

an illustration about compressor installation

Dimensionering av kompressoranläggningar

25 April, 2022

En mängd beslut måste fattas när en tryckluftsanläggning ska dimensioneras för att den ska passa användarens behov, ge bästa driftekonomi och vara rustad för framtida expansion. Läs mer.