Our solutions
Atlas Copco Rental
Solutions
Uthyrningspark
Atlas Copco Rental
Kvävgasgeneratorer
Uthyrningspark
Oljefria luftkompressorer
Uthyrningspark
Oljefria luftkompressorer
Oljefria luftkompressorer
Oljesmorda luftkompressorer
Uthyrningspark
Oljesmorda luftkompressorer
Oljesmorda luftkompressorer
Tillbehör
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Tung utrustning och maskiner
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Borrningslösningar
Tryckluftstillbehör
Produkter
Tryckluftstillbehör
Tryckluftstillbehör
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Kompressorteknik
Solutions
Produkter
Kompressorteknik
Process Gas and Air Equipment
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Produkter
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Reservdelar och service
Kompressorteknik

Hur överförs värme?

Thermodynamics Basic Theory Compressed Air Wiki Physics of Air Compressors

En mycket intressant gren av fysiken är termodynamik, särskilt när det gäller att förstå kompressorer. I den här artikeln tar vi upp värmeöverföring och det är en uppföljning av vår introduktion till termodynamik.

Hur överförs värme?

så överförs värme

Alla temperaturskillnader inom en kropp, eller mellan olika kroppar och system, leder till att värme överförs från en kropp till en annan tills en temperaturjämvikt uppnås. Denna värmeöverföring kan ske på tre olika sätt:

  • genom ledning
  • genom konvektion
  • genom strålning

I verkliga situationer sker värmeöverföringen samtidigt, men i olika grad, på alla tre sätten.

Formel för värmeöverföring genom ledning

Ledning innebär att värme överförs genom direkt kontakt mellan partiklar. Det sker mellan fasta kroppar eller mellan tunna skikt av vätska eller gas. Molekyler i rörelse avger då en del av sin rörelseenergi (kinetiska energi) till närliggande molekyler som vibrerar mindre.

Formel för värmeöverföring genom konvektion

Konvektion är överföringen av värme mellan en varm fast yta och ett närliggande stationärt eller rörligt medium (gas eller vätska), där värmeöverföringen förstärks av att en del av mediet blandas med en annan del. Fenomenet kan uppstå som fri konvektion, genom naturliga rörelser i gasen eller vätskan, eller som påtvingad konvektion, genom rörelser som orsakas av exempelvis en fläkt eller en pump. Påtvingad konvektion ger betydligt högre värmeöverföring eftersom blandningshastigheten är högre.

Värmeöverföring genom strålning

Strålning är överföring av värme genom ett tomt utrymme. Alla kroppar med en temperatur över 0°K avger värme genom elektromagnetisk strålning i alla riktningar. När värmestrålar träffar en kropp absorberas en del av energin och övergår i värme. De strålar som inte absorberas passerar genom kroppen eller reflekteras av den. I verkliga situationer är värmeöverföringen summan av den värmeöverföring som äger rum genom ledning, konvektion och strålning.

Värmeöverföringen i en värmeväxlare är vid varje punkt en funktion av den rådande temperaturskillnaden och totala värmegenomgångstalet. Du måste använda en logaritmisk medeltemperaturdifferens Өm istället för ett linjärt aritmetiskt samband ΔT.

 formel för logaritmisk medeltemperaturdifferens

Den logaritmiska medeltemperaturdifferensen definieras som förhållandet mellan temperaturskillnaderna vid värmeväxlarens två anslutningssidor enligt uttrycket:

Relaterad information

an illustration about a basic theory article in the atlas copco air wiki

Förändringar i gasers tillstånd

För att förstå konceptet tryckluft kan en grundläggande introduktion i fysik vara till stor hjälp. Läs mer om termodynamikens lagar och om hur de är avgörande för att förstå hur kompressorer fungerar.

an illustration about a basic theory article in the atlas copco air wiki

Gasflöde genom rörledningar och strypning

För att du ska förstå hur tryckluft fungerar kan det vara bra med en grundläggande introduktion till fysiken. Läs mer om termodynamik och hur den är avgörande för att förstå hur kompressorer fungerar.