Hur överförs värme? - Atlas Copco Sweden
Our solutions
Kompressorteknik
Solutions
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Solutions
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Solutions
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Hur överförs värme?

Thermodynamics Basic Theory Compressed Air Wiki Physics of Air Compressors

En mycket intressant gren av fysiken är termodynamik, särskilt när det gäller att förstå kompressorer. I den här artikeln tar vi upp värmeöverföring och det är en uppföljning av vår introduktion till termodynamik.

Hur överförs värme?

så överförs värme
Alla temperaturskillnader inom en kropp, eller mellan olika kroppar och system, leder till att värme överförs från en kropp till en annan tills en temperaturjämvikt uppnås. Denna värmeöverföring kan ske på tre olika sätt:
  • genom ledning
  • genom konvektion
  • genom strålning
I verkliga situationer sker värmeöverföringen samtidigt, men i olika grad, på alla tre sätten.
Formel för värmeöverföring genom ledning
Ledning innebär att värme överförs genom direkt kontakt mellan partiklar. Det sker mellan fasta kroppar eller mellan tunna skikt av vätska eller gas. Molekyler i rörelse avger då en del av sin rörelseenergi (kinetiska energi) till närliggande molekyler som vibrerar mindre.
Formel för värmeöverföring genom konvektion
Konvektion är överföringen av värme mellan en varm fast yta och ett närliggande stationärt eller rörligt medium (gas eller vätska), där värmeöverföringen förstärks av att en del av mediet blandas med en annan del. Fenomenet kan uppstå som fri konvektion, genom naturliga rörelser i gasen eller vätskan, eller som påtvingad konvektion, genom rörelser som orsakas av exempelvis en fläkt eller en pump. Påtvingad konvektion ger betydligt högre värmeöverföring eftersom blandningshastigheten är högre.
Värmeöverföring genom strålning
Strålning är överföring av värme genom ett tomt utrymme. Alla kroppar med en temperatur över 0°K avger värme genom elektromagnetisk strålning i alla riktningar. När värmestrålar träffar en kropp absorberas en del av energin och övergår i värme. De strålar som inte absorberas passerar genom kroppen eller reflekteras av den. I verkliga situationer är värmeöverföringen summan av den värmeöverföring som äger rum genom ledning, konvektion och strålning.

Värmeöverföringen i en värmeväxlare är vid varje punkt en funktion av den rådande temperaturskillnaden och totala värmegenomgångstalet. Du måste använda en logaritmisk medeltemperaturdifferens Өm istället för ett linjärt aritmetiskt samband ΔT.

 formel för logaritmisk medeltemperaturdifferens
Den logaritmiska medeltemperaturdifferensen definieras som förhållandet mellan temperaturskillnaderna vid värmeväxlarens två anslutningssidor enligt uttrycket:

Relaterad information

an illustration about a basic theory article in the atlas copco air wiki

Förändringar i gasers tillstånd

För att förstå konceptet tryckluft kan en grundläggande introduktion i fysik vara till stor hjälp. Läs mer om termodynamikens lagar och om hur de är avgörande för att förstå hur kompressorer fungerar.

an illustration about a basic theory article in the atlas copco air wiki

Gasflöde genom rörledningar och strypning

För att du ska förstå hur tryckluft fungerar kan det vara bra med en grundläggande introduktion till fysiken. Läs mer om termodynamik och hur den är avgörande för att förstå hur kompressorer fungerar.