Our solutions
Kompressorteknik
Solutions
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Kraftutrustning
Solutions
Produkter
Kraftutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Atlas Copco Rental
Solutions
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources

Gasflöde genom rörledningar och strypning

Thermodynamics Basic Theory Compressed Air Wiki Physics of Air Compressors

Ett mycket intressant ämne inom fysiken är termodynamik, särskilt om du vill vet mer om kompressorer. I den här artikeln talar vi om gasflöden och strypning och den följer på vår introduktion till termodynamik.

Reynolds tal

formel för Reynolds tal, beräkning
Reynolds tal är ett dimensionslöst förhållande mellan tröghet och friktion i ett strömmande medium.
Det definieras som:

Vilka typer av flöden förekommer i ett rör?

gas som flödar genom rörledningar
I princip finns det två olika typer av flöden i ett rör.
Vid Re <2 000 dominerar de viskösa krafterna i mediet och flödet blir laminärt. Det innebär att olika skikt i mediet rör sig i förhållande till varandra i god ordning. Hastighetsfördelningen över det laminära skiktet är vanligen paraboliskt formad.

Vid Re ≥4 000 dominerar tröghetskrafterna det strömmande mediet och flödet blir turbulent, med partiklar som rör sig slumpmässigt i strömningstvärsnittet. Hastighetsfördelningen över ett skikt med turbulent strömning blir diffus.

I det kritiska området, mellan Re ≤2 000 och Re ≥4 000, är strömningsförhållandena obestämda. De är antingen laminära, turbulenta eller en blandning av båda. Förhållandena styrs av faktorer som rörets ytjämnhet eller förekomsten av andra störningar. För att ett flöde ska uppkomma i en rörledning krävs en viss tryckskillnad, för att övervinna friktionen i rör och kopplingar. Den tryckskillnad som behövs beror på rörets diameter, längd, form och ytans jämnhet samt Reynolds tal.

Vad är Joule-Thomson-effekten?

När en ideal gas strömmar genom en strypning, med ett konstant tryck före och efter strypningen, förblir temperaturen konstant. Ett tryckfall inträffar däremot över strypningen genom att inre energi omvandlas till kinetisk energi. Det är därför som temperaturen faller. För verkliga gaser blir temperaturförändringen bestående, även om gasens energiinnehåll är konstant. Detta kallas för Joule-Thomson-effekten. Temperaturförändringen är lika med tryckförändringen över strypningen multiplicerat med Joule-Thomson-koefficienten.

Om det strömmande mediet har tillräckligt låg temperatur (≤+329 °C för luft) sker en temperatursänkning över strypningen, men om det strömmande mediet är varmare. sker en temperaturhöjning. Dessa förhållanden används i flera tekniska applikationer, till exempel inom kylteknik och separation av gaser.

Relaterade artiklar

an illustration about a basic theory article in the atlas copco air wiki

Hur överförs värme?

För att du ska förstå hur tryckluft fungerar kan det vara bra med en grundläggande introduktion till fysiken. Läs mer om termodynamik och hur den är avgörande för att förstå hur kompressorer fungerar.

an illustration about a basic theory article in the atlas copco air wiki

Förändringar i gasers tillstånd

För att förstå konceptet tryckluft kan en grundläggande introduktion i fysik vara till stor hjälp. Läs mer om termodynamikens lagar och om hur de är avgörande för att förstå hur kompressorer fungerar.