En introduktion till termodynamik: huvudsatser och gaslagar - Atlas Copco Sweden
Our solutions
Kompressorteknik
Solutions
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Solutions
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Solutions
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

En introduktion till termodynamik: huvudsatser och gaslagar

Thermodynamics Basic Theory Compressed Air Wiki Physics of Air Compressors

En mycket intressant gren av fysiken är termodynamik, särskilt när det gäller att förstå kompressorer. Den här artikeln försöker ge en kort introduktion till termodynamiken och vi går igenom huvudprinciperna samt Boyles och Charles gaslagar.

Vilka är termodynamikens lagar?

Energi existerar i olika former, exempelvis som termisk, fysikalisk, kemisk, strålningsbaserad (till exempel ljus) och elektrisk energi. Termodynamiken är studien av termisk energi, det vill säga förmågan att förändra ett system eller utföra arbete. Termodynamikens första huvudsats handlar om bevarande av energi. Den säger att energi varken kan skapas eller förstöras. Därav följer att den totala energin i ett slutet system alltid är konstant och att energi bara ändras från en form till en annan. Värme är alltså en form av energi som kan genereras från, eller omvandlas till, arbete. Termodynamikens andra huvudsats säger att det i naturen finns en tendens att gå mot ett tillstånd med högre molekylär oordning. Entropi är ett mått på oordning: fasta kristaller, den mest regelbundet strukturerade formen av materia, har mycket låga entropivärden. Gaser som är mer oordnade har höga entropivärden. Den potentiella energin hos isolerade energisystem som är tillgängliga för att utföra arbete minskar med ökande entropi. Termodynamikens andra lag säger att värme aldrig "av sig själv" kan överföras från ett område med lägre temperatur till ett område med högre temperatur.

Boyles och Charles gaslagar

Boyles lag säger att om temperaturen är konstant (isoterm) så är produkten av trycket och volymen konstant (formel)
Boyles lag säger att om temperaturen är konstant (isoterm) så är produkten av trycket och volymen konstant.
Charles lag säger att vid konstant tryck (isobar) så ändras volymen på en gas i direkt proportion till ändringen i absolut temperatur (formel)
Charles lag säger att vid konstant tryck (isobar) så ändras volymen på en gas i direkt proportion till ändringen i absolut temperatur.
Den allmänna lagen om gasers tillstånd är en kombination av Boyles och Charles lagar. Den anger hur tryck, volym och temperatur påverkar varandra. formel
Den allmänna lagen om gasers tillstånd är en kombination av Boyles och Charles lagar. Den anger hur tryck, volym och temperatur påverkar varandra. När en av dessa variabler ändras påverkar det minst en av de två andra variablerna.
Den individuella gaskonstanten R beror endast på gasens egenskaper. Om massan m av gasen tar upp volymen V, formel
Den individuella gaskonstanten R beror endast på gasens egenskaper. Om en massa m av gasen tar upp volymen V så kan sambandet skrivas:

Relaterad information

an illustration about a basic theory article in the atlas copco air wiki

Hur överförs värme?

För att du ska förstå hur tryckluft fungerar kan det vara bra med en grundläggande introduktion till fysiken. Läs mer om termodynamik och hur den är avgörande för att förstå hur kompressorer fungerar.

an illustration about a basic theory article in the atlas copco air wiki

Förändringar i gasers tillstånd

För att förstå konceptet tryckluft kan en grundläggande introduktion i fysik vara till stor hjälp. Läs mer om termodynamikens lagar och om hur de är avgörande för att förstå hur kompressorer fungerar.

an illustration about a basic theory article in the atlas copco air wiki

Gasflöde genom rörledningar och strypning

För att du ska förstå hur tryckluft fungerar kan det vara bra med en grundläggande introduktion till fysiken. Läs mer om termodynamik och hur den är avgörande för att förstå hur kompressorer fungerar.