Förändringar i gasers tillstånd - Atlas Copco Sweden
Our solutions
Kompressorteknik
Solutions
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Solutions
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Solutions
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Förändringar i gasers tillstånd

Thermodynamics Basic Theory Compressed Air Wiki Physics of Air Compressors

En mycket viktig del av fysiken och förståelsen för kompressorer är termodynamikens lagar. I den här artikeln följer vi upp vår introduktion till termodynamik med att gå närmare in på förändringar i gasers tillstånd.

Fem olika förändringar i tillstånd

en förändring i tillståndet hos en gas
En förändring i tillstånd för en gas kan följas från en punkt till en annan i ett tryck-volym-diagram. För verkliga fall krävs tre axlar för variablerna tryck (p), volym (V) och temperatur (T). Vid en tillståndsändring flyttas vi längs en tredimensionell kurva på ytan i p-, V- och T-planet. För att förenkla brukar vi betrakta kurvans projektion i ett av de tre planen. Detta är oftast i p/V-planet. Fem olika standardiserade tillståndsförändringar kan beskrivas:
  1. Isokor process (konstant volym)
  2. Isobar process (konstant tryck)
  3. Isoterm process (konstant temperatur)
  4. Isentrop process (utan värmeutbyte med omgivningen)
  5. Polytrop process (fullständigt värmeutbyte med omgivningen)

Vad är en isokor process?

formel för isokor process, konstant volym
Uppvärmning av en gas i en sluten behållare är ett exempel på en isokor process vid konstant volym.

Vad är en isobar process?

formel för isobar process, konstant tryck
Uppvärmning av en gas i en behållare med konstant belastning på en fri kolv är ett exempel på en isobar process vid konstant tryck.

Vad är en isoterm process?

formel för isoterm process, värmemängd och tillämpat arbete minskas gradvis, konstant temperatur
Om en gas i en cylinder komprimeras isotermiskt måste en mängd värmeenergi motsvarande det tillämpade arbetet successivt tas bort. Detta är opraktiskt eftersom en så långsam process inte kan inträffa.

Vad är en isentrop process?

formel för isentrop process, utan värmeutbyte, gas komprimeras eller expanderas
En isentrop process föreligger om en gas komprimeras i en helt isolerad cylinder utan värmeutbyte med omgivningen. En isentrop process kan även föreligga om en gas expanderas genom ett munstycke så snabbt att inget värmeutbyte med omgivningen hinner ske.

Vad är en polytrop process?

formel för polytrop process
En isoterm process har fullt värmeutbyte med omgivningen medan en isotrop process inte har något värmeutbyte med omgivningen. I verkligheten sker alla processer någonstans mellan dessa ytterligheter: en polytrop process.Relationen för en sådan process är:

Relaterade artiklar

an illustration about a basic theory article in the atlas copco air wiki

Hur överförs värme?

För att du ska förstå hur tryckluft fungerar kan det vara bra med en grundläggande introduktion till fysiken. Läs mer om termodynamik och hur den är avgörande för att förstå hur kompressorer fungerar.

an illustration about a basic theory article in the atlas copco air wiki

Gasflöde genom rörledningar och strypning

För att du ska förstå hur tryckluft fungerar kan det vara bra med en grundläggande introduktion till fysiken. Läs mer om termodynamik och hur den är avgörande för att förstå hur kompressorer fungerar.