Our solutions
Atlas Copco Rental
Solutions
Uthyrningspark
Atlas Copco Rental
Kvävgasgeneratorer
Uthyrningspark
Oljefria luftkompressorer
Uthyrningspark
Oljefria luftkompressorer
Oljefria luftkompressorer
Oljesmorda luftkompressorer
Uthyrningspark
Oljesmorda luftkompressorer
Oljesmorda luftkompressorer
Tillbehör
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Industrial Tools & Solutions
Solutions
Industrier
Industrial Tools & Solutions
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Tillverkare av originalutrustning
Industrier
Tillverkare av originalutrustning
Tillverkare av originalutrustning
Tillverkare av originalutrustning
Tillverkare av originalutrustning
Tung utrustning och maskiner
Industrier
Produkter
Industrial Tools & Solutions
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Boltinglösningar
Borrningslösningar
Tryckluftstillbehör
Produkter
Tryckluftstillbehör
Tryckluftstillbehör
Tryckluftstillbehör
Service
Industrial Tools & Solutions
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Kompressorteknik
Solutions
Reservdelar och service
Kompressorteknik
Kompressorteknik

Förändringar i gasers tillstånd

Thermodynamics Basic Theory Compressed Air Wiki Physics of Air Compressors

En mycket viktig del av fysiken och förståelsen för kompressorer är termodynamikens lagar. I den här artikeln följer vi upp vår introduktion till termodynamik med att gå närmare in på förändringar i gasers tillstånd.

Fem olika förändringar i tillstånd

en förändring i tillståndet hos en gas
En förändring i tillstånd för en gas kan följas från en punkt till en annan i ett tryck-volym-diagram. För verkliga fall krävs tre axlar för variablerna tryck (p), volym (V) och temperatur (T). Vid en tillståndsändring flyttas vi längs en tredimensionell kurva på ytan i p-, V- och T-planet. För att förenkla brukar vi betrakta kurvans projektion i ett av de tre planen. Detta är oftast i p/V-planet. Fem olika standardiserade tillståndsförändringar kan beskrivas:
  1. Isokor process (konstant volym)
  2. Isobar process (konstant tryck)
  3. Isoterm process (konstant temperatur)
  4. Isentrop process (utan värmeutbyte med omgivningen)
  5. Polytrop process (fullständigt värmeutbyte med omgivningen)

Vad är en isokor process?

formel för isokor process, konstant volym

Uppvärmning av en gas i en sluten behållare är ett exempel på en isokor process vid konstant volym.

Vad är en isobar process?

formel för isobar process, konstant tryck

Uppvärmning av en gas i en behållare med konstant belastning på en fri kolv är ett exempel på en isobar process vid konstant tryck.

Vad är en isoterm process?

formel för isoterm process, värmemängd och tillämpat arbete minskas gradvis, konstant temperatur

Om en gas i en cylinder komprimeras isotermiskt måste en mängd värmeenergi motsvarande det tillämpade arbetet successivt tas bort. Detta är opraktiskt eftersom en så långsam process inte kan inträffa.

Vad är en isentrop process?

formel för isentrop process, utan värmeutbyte, gas komprimeras eller expanderas

En isentrop process föreligger om en gas komprimeras i en helt isolerad cylinder utan värmeutbyte med omgivningen. En isentrop process kan även föreligga om en gas expanderas genom ett munstycke så snabbt att inget värmeutbyte med omgivningen hinner ske.

Vad är en polytrop process?

formel för polytrop process

En isoterm process har fullt värmeutbyte med omgivningen medan en isotrop process inte har något värmeutbyte med omgivningen. I verkligheten sker alla processer någonstans mellan dessa ytterligheter: en polytrop process.
Relationen för en sådan process är:

Relaterade artiklar

an illustration about a basic theory article in the atlas copco air wiki

Hur överförs värme?

För att du ska förstå hur tryckluft fungerar kan det vara bra med en grundläggande introduktion till fysiken. Läs mer om termodynamik och hur den är avgörande för att förstå hur kompressorer fungerar.

an illustration about a basic theory article in the atlas copco air wiki

Gasflöde genom rörledningar och strypning

För att du ska förstå hur tryckluft fungerar kan det vara bra med en grundläggande introduktion till fysiken. Läs mer om termodynamik och hur den är avgörande för att förstå hur kompressorer fungerar.