Our solutions
Atlas Copco Rental
Solutions
Uthyrningspark
Atlas Copco Rental
Kvävgasgeneratorer
Uthyrningspark
Oljefria luftkompressorer
Uthyrningspark
Oljefria luftkompressorer
Oljefria luftkompressorer
Oljesmorda luftkompressorer
Uthyrningspark
Oljesmorda luftkompressorer
Oljesmorda luftkompressorer
Tillbehör
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Tung utrustning och maskiner
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Produkter
Tryckluftstillbehör
Tryckluftstillbehör
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Kompressorteknik
Solutions
Produkter
Kompressorteknik
Process Gas and Air Equipment
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Produkter
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Service och reservdelar
Kompressorteknik
Luftkompressordelar
Maximera effektiviteten
Service och reservdelar
Maximera effektiviteten
Maximera effektiviteten
Kompressorteknik

Materiens byggstenar och aggregationstillstånd.

Compressed Air Wiki Basic Theory Physics of Air Compressors

För att du ska förstå hur tryckluft fungerar kan det vara bra med en grundläggande introduktion till fysiken. Vi börjar med att gå igenom materiens byggstenar. I den andra delen får du lära dig mer om de fyra olika aggregationstillstånden.

Vad består materia av?

de olika aggregationstillstånden

All materia – oavsett om den är i gasform, flytande eller fast form – består av atomer. Atomer är därför de grundläggande byggstenarna i materian, även om de nästan alltid förekommer som en del av en molekyl. En molekyl är ett antal atomer grupperade tillsammans med andra atomer av samma eller en annan typ. Atomer består av en tät kärna bestående av protoner och neutroner omgivna av ett antal små, lätta och snabbt snurrande elektroner. Det finns andra byggstenar, men de är inte stabila. Alla dessa partiklar kännetecknas av fyra egenskaper:
– deras elektriska laddning
– deras vilomassa
– deras rörelsemängd
– deras magnetiska kraft

Antalet protoner i kärnan är lika med atomens atomnummer. Summan av antalet protoner och antalet neutroner är ungefär lika med atomens totala massa, eftersom elektroner nästan inte tillför någon massa. Den här informationen finns i det periodiska systemet. Elektronskalet innehåller samma antal elektroner som det finns protoner i kärnan. Detta innebär att en atom i allmänhet är elektriskt neutral.

Den danska fysikern Niels Bohr introducerade 1913 en modell för hur atomer är uppbyggda. Han påvisade att atomer endast kan förekomma i ett så kallat stationärt tillstånd med en bestämd energi. Om atomen övergår från ett energitillstånd till ett annat så emitteras ett strålningskvantum (en foton). Det är dessa olika övergångar som manifesteras i form av ljus med olika våglängder. I en spektrograf visar de sig som atomens spektrallinjer.

Vilka är materians fyra aggregationstillstånd?

Atomer som hålls samman av kemiska bindningar kallas molekyler. De är så små att 1 mm3 luft vid atmosfäriskt tryck innehåller cirka 2,55 x 1016 molekyler. All materia kan i princip existera i fyra olika aggregationstillstånd:

– fast form

– flytande form

– gasform

– plasma


I fast form är molekylerna tätt packade i ett gitter med starka bindningar. Vid alla temperaturer över den absoluta nollpunkten sker viss molekylrörelse, en vibration runt ett jämviktsläge som går snabbare när temperaturen stiger. När ett ämne i fast form värms upp så mycket att molekylernas rörelse inte kan hindras av gittret bryts de loss och ämnet smälter och omvandlas till vätska. Om vätskan värms upp ytterligare så bryts molekylernas bindningar upp helt och det flytande ämnet övergår i gasform, som expanderar i alla riktningar och blandas med andra gaser i rummet. När gasmolekylerna kyls ned förlorar de hastighet och binds till varandra igen, de kondenseras. Om istället gasmolekylerna hettas upp ytterligare bryts de ned till enskilda delpartiklar och bildar ett plasma av elektroner och atomkärnor.


Relaterad information

an illustration about compressed air in the atlas copco air wiki.

Vad är tryckluft?

Tryckluft finns överallt runt omkring oss, men vad är det egentligen? Låt oss presentera tryckluftens värld och den grundläggande funktionen hos en kompressor.

an illustration about a basic theory article in the atlas copco air wiki

Mäta tryck, temperatur och värmekapacitet

För att du ska förstå hur tryckluft fungerar kan det vara bra med en grundläggande introduktion till fysiken. Vi definierar de olika fysikaliska enheterna för mätning av tryck, temperatur och värmekapacitet. Lär dig mer.

an illustration about a basic theory article in the atlas copco air wiki

Mäta arbete, effekt och flödeshastighet

För att du ska förstå hur tryckluft fungerar kan det vara bra med en grundläggande introduktion till fysiken. Vi definierar de olika fysikaliska enheterna för mätning av arbete, effekt och flödeshastighet. Läs mer.