Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant
Close

Möjligheter till kostnadsbesparingar för kompressorer: Underhåll

Compressed Air Wiki Air compressors Compressor Economy

Liksom all annan utrustning kräver en kompressoranläggning någon form av underhåll. Underhållskostnaderna är dock låga i förhållande till andra kostnader och kan minskas ytterligare genom noggrant planerade åtgärder. Val av underhållsnivå är avgörande för tryckluftsanläggningens tillförlitlighet och prestanda.

Underhåll

Underhållet utgör endast en liten del av den totala ägandekostnaden för en kompressor, men kan spara mycket pengar i framtiden

Underhållskostnaden utgör den minsta delen av en anläggnings totala ägandekostnad. Den sammanhänger i hög grad med hur anläggningen i stort har planerats samt med valet av kompressor och extrautrustning. Med utrustning för helautomatisk drift och övervakning av kompressorcentralen kan man kombinera övervakning med andra funktioner och därmed minska kostnaderna. Den årliga underhållskostnaden ligger vanligtvis mellan 5-10 % av maskinens investeringsvärde. Den totala budgeten för underhåll påverkas av:

Underhållsplanering

Ett väl planerat underhåll gör att man kan förutse kostnader och förlänga livslängden på maskiner och kringutrustning. Samtidigt minskar kostnaderna för reparationer av småfel och stilleståndstiderna blir kortare.Genom att utnyttja allt mer avancerad elektronik förses maskinerna med utrustning för diagnostiska undersökningar. Detta innebär att komponenter kan utnyttjas optimalt och att utbyte sker först när det verkligen behövs. Renoveringsbehov kan identifieras på ett tidigt stadium innan skadorna blir mer omfattande. Därmed undviks följdskador och onödiga stillestånd.Genom att utnyttja kompressorleverantörens eftermarknadstjänster - servicepersonal och originalreservdelar - kan man förvänta sig att maskinen bibehåller en hög teknisk driftsstandard samtidigt som man får möjlighet att tillgodogöra sig modifieringar som införs baseras på erfarenheter som gjorts under maskinens livslängd. Bedömningen av underhållsbehovet görs av speciellt utbildade tekniker, som även ansvarar för utbildningen av den egna underhållspersonalen. Man bör alltid ha egen kompetent personal för daglig tillsyn eftersom öron och ögon på plats kan se och höra saker som fjärrövervakningsutrustningen missar.

Kringutrustning

Det är enkelt att bygga ut en anläggning genom att lägga till mängder av kringutrustning för att exempelvis öka luftkvaliteten eller övervaka systemet. Men även kringutrustning kräver service och ger upphov till underhållskostnader kopplade till exempelvis filterbyte, utbyte av torkmedel, anpassning till annan utrustning och utbildning av personal. Dessutom tillkommer sekundära underhållskostnader för distributionsnät och produktionsmaskiner som påverkas av tryckluftens kvalitet, samt depositionskostnader för olja och filterpatroner. Alla dessa kostnader måste utvärderas i de kalkyler som ligger till grund för en nyinvestering.

Tillsammans med el, vatten och gas håller tryckluften vår värld i rullning. Vi kanske inte alltid ser den men tryckluft finns överallt omkring oss. Eftersom det finns så många olika användningsområden för (och krav på) tryckluft finns nu kompressorer i alla typer och storlekar. I den här guiden beskriver vi vad kompressorer gör, varför du behöver dem och vilka typer av alternativ som finns för dig.

 

Vill du ha ytterligare hjälp? Klicka på knappen nedan så kommer en av våra experter att kontakta dig inom kort.

Relaterade artiklar

how to install a compressor?

Avgöra om ett kompressorrum är nödvändigt

31 May, 2022

Att installera en kompressor är idag enklare än någonsin. Det är dock några saker som är viktiga att tänka på, framför allt var kompressorn ska placeras och hur utrymmet runt den ska organiseras. Läs mer här.

an illustration about an how to article in the atlas copco compressed air wiki.

How to Replace an Air Compressor?

4 August, 2022

Replacing your old compressor with a new one might seem a little daunting, but it is less complicated than it looks. We will explain what you need to consider if you are thinking about replacing your current air compressor.