Our solutions
Kompressorteknik
Solutions
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Kraftutrustning
Solutions
Produkter
Kraftutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Atlas Copco Rental
Solutions
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources

Möjligheter till kostnadsbesparingar för kompressorer: Underhåll

Compressed Air Wiki Compressor Economy Compressors

Liksom all annan utrustning kräver en kompressoranläggning någon form av underhåll. Underhållskostnaderna är dock låga i förhållande till andra kostnader och kan minskas ytterligare genom noggrant planerade åtgärder. Val av underhållsnivå är avgörande för tryckluftsanläggningens tillförlitlighet och prestanda.

Underhåll

Underhållet utgör endast en liten del av den totala ägandekostnaden för en kompressor, men kan spara mycket pengar i framtiden

Underhållskostnaden utgör den minsta delen av en anläggnings totala ägandekostnad. Den sammanhänger i hög grad med hur anläggningen i stort har planerats samt med valet av kompressor och extrautrustning. Med utrustning för helautomatisk drift och övervakning av kompressorcentralen kan man kombinera övervakning med andra funktioner och därmed minska kostnaderna. Den årliga underhållskostnaden ligger vanligtvis mellan 5-10 % av maskinens investeringsvärde. Den totala budgeten för underhåll påverkas av:

Underhållsplanering

Ett väl planerat underhåll gör att man kan förutse kostnader och förlänga livslängden på maskiner och kringutrustning. Samtidigt minskar kostnaderna för reparationer av småfel och stilleståndstiderna blir kortare.

Genom att utnyttja allt mer avancerad elektronik förses maskinerna med utrustning för diagnostiska undersökningar. Detta innebär att komponenter kan utnyttjas optimalt och att utbyte sker först när det verkligen behövs. Renoveringsbehov kan identifieras på ett tidigt stadium innan skadorna blir mer omfattande. Därmed undviks följdskador och onödiga stillestånd.

Genom att utnyttja kompressorleverantörens eftermarknadstjänster - servicepersonal och originalreservdelar - kan man förvänta sig att maskinen bibehåller en hög teknisk driftsstandard samtidigt som man får möjlighet att tillgodogöra sig modifieringar som införs baseras på erfarenheter som gjorts under maskinens livslängd. Bedömningen av underhållsbehovet görs av speciellt utbildade tekniker, som även ansvarar för utbildningen av den egna underhållspersonalen. Man bör alltid ha egen kompetent personal för daglig tillsyn eftersom öron och ögon på plats kan se och höra saker som fjärrövervakningsutrustningen missar.

Kringutrustning

Det är enkelt att bygga ut en anläggning genom att lägga till mängder av kringutrustning för att exempelvis öka luftkvaliteten eller övervaka systemet. Men även kringutrustning kräver service och ger upphov till underhållskostnader kopplade till exempelvis filterbyte, utbyte av torkmedel, anpassning till annan utrustning och utbildning av personal. Dessutom tillkommer sekundära underhållskostnader för distributionsnät och produktionsmaskiner som påverkas av tryckluftens kvalitet, samt depositionskostnader för olja och filterpatroner. Alla dessa kostnader måste utvärderas i de kalkyler som ligger till grund för en nyinvestering.

Relaterade artiklar

how to install a compressor?

Installera en kompressor

Att installera en kompressor är idag enklare än någonsin. Det är dock några saker som är viktiga att tänka på, framför allt var kompressorn ska placeras och hur utrymmet runt den ska organiseras. Läs mer här.

an illustration about an how to article in the atlas copco compressed air wiki.

Hur byter jag ut en kompressor?

Det kan verka krångligt att byta ut din gamla kompressor mot en ny, men det är enklare än det ser ut. Här går vi igenom vad du måste tänka på om du funderar på att byta ut din befintliga kompressor.