Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view
Stäng

Luftkompressorns styrsystem för pålastning/avlastning/stopp

Luftkompressorer Tryckluftsguiden Reglering och styrning av kompressorer Kompressorstyrning och dataövervakning

Systemen som reglerar luftflödet, bland annat luftkompressorns belastning och avlastning samt kontinuerliga flöde, är mycket avancerade tack vare det innovationsarbete som bedrivs.

 

Programmerbar utrustning (PLC), som ersatte reläsystemen, ersätts i sin tur av system anpassade för mikrodatorer.

 

Förutom texten nedan hittar du relaterade artiklar om system för styrning och övervakning. Läs vidare om du vill veta mer om luftkompressorns styrning av pålastning/avlastning/stopp.

Vad är styrning av luftkompressorns pålastning/avlastning/stopp?

De vanligaste regleringsprinciperna för deplacementkompressorer anger om det produceras tryckluft eller inte. När det behövs tryckluft skickas en signal till solenoidventilen som styr kompressorns inloppsventil till helt öppet läge.

 

Ventilen öppnas då antingen helt (belastning) eller stängs (ingen belastning). Det finns inget mellanläge. Med traditionell styrning, som är vanligt på mindre kompressorer, används en tryckströmställare som är placerad i tryckluftssystemet. Den har två valbara ventiler, en för lägsta tryck (belastning) och en för högsta tryck (ingen belastning).

an illustration about regulation and control for the atlas copco wiki.

Kompressorn arbetar då inom gränserna för de inställda värdena, till exempel med ett intervall på 0,5 bar. Om luftbehovet är väldigt litet körs kompressorn huvudsakligen i avlastat läge (tomgång). Hur lång tomgångsperioden är begränsas av en timer (till exempel 20 minuter).

När den inställda perioden har löpt ut stannar kompressorn och startar inte igen förrän trycket har sjunkit till minimivärdet. Nackdelen med den här metoden är att regleringen sker långsamt.

Innovationer för att reglera tryck och driftskostnader

En annan utveckling av det traditionella systemet är att byta ut tryckströmställaren mot en analog tryckgivare och ett snabbt elektroniskt reglersystem. Tillsammans med reglersystemet kan den analoga givaren känna av hur snabbt trycket i systemet ändras.

Systemet startar sedan motorn för att öppna och stänga dämparen vid rätt tidpunkter. Den här metoden ger snabb och exakt reglering inom ±0,2 bar. Om ingen luft används är trycket konstant och kompressorn körs i obelastat läge (tomgång).

Hur lång tomgångsperioden är regleras av hur många starter elmotorn kan hantera utan att överhettas. Systemet bidrar till den övergripande kostnadsstrategin genom att analysera trender i luftförbrukningen. Sedan avgörs om motorn ska stoppas eller fortsätta gå på tomgång. 

Relaterade artiklar

an illustration about regulation and control for the atlas copco wiki.

Styrsystem: Varvtalsreglering

23 februari, 2022

Det finns olika sätt att behandla tryckluft och olika verktyg som används i dessa processer. Läs mer om kompressorstyrning och varvtalsreglering.

an illustration about regulation and control for the atlas copco wiki.

Kontroll och övervakning

23 februari, 2022

Det finns olika sätt och verktyg för att styra kompressorer som används i olika processer. Här talar vi om styrning och övervakning av kompressorer.

an illustration about regulation and control for the atlas copco wiki.

Regulating Air flow

4 augusti, 2022

There are different ways we can treat compressed air and different tools that are used in these processes. Learn more about the process of regulating compressed air flow here.