Styrsystem: Varvtalsreglering - Atlas Copco Sweden
Our solutions
Kompressorteknik
Solutions
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Solutions
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Solutions
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Styrsystem: Varvtalsreglering

Compressors Compressed Air Wiki Compressor Control and Data Monitoring Compressor Regulation and Control

Styrsystemen blir allt mer avancerade och den snabba utvecklingen medför en mängd nya lösningar. Reläsystem har ersatts av programmerbara utrustningar (PLC), vilka i sin tur ersätts av produktanpassade system baserade på mikrodatorer. I de här artiklarna går vi igenom några styr- och övervakningssystem för de vanligaste typerna av kompressorer. Här tar vi upp varvtalsreglering.

Hur regleras varvtalet i kompressorer?

Varvtalsreglering kan hålla luftflödet konstant
Kompressorer med en drivkälla vars varvtal styrs elektroniskt ger stora möjligheter att hålla lufttrycket konstant inom ett mycket smalt tryckområde. En frekvensomvandlare, som reglerar varvtalet i en konventionell asynkronmotor, är ett exempel på en sådan lösning. Genom att kontinuerligt och noggrant mäta systemtrycket och låta trycksignalen styra motorns frekvensomvandlare, och därmed motors varvtal, kan kompressorns kapacitet anpassas exakt efter luftbehovet. Trycket i systemet kan hållas inom ± 0,1 bar.

Relaterad information

an illustration about regulation and control for the atlas copco wiki.

Styrsystem: Centralstyrning

Det finns olika sätt och verktyg för att styra kompressorer som används i olika processer. Här talar vi om styrning och övervakning av kompressorer.

an illustration about regulation and control for the atlas copco wiki.

Kontroll och övervakning

Läs mer om de olika sätten att behandla tryckluft och de olika verktyg som används i dessa processer. Här talar vi om styrning och övervakning av kompressorer.