Our solutions
Kompressorteknik
Solutions
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Kraftutrustning
Solutions
Produkter
Kraftutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Atlas Copco Rental
Solutions
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources

Styrsystem: Varvtalsreglering

Compressors Compressed Air Wiki Compressor Control and Data Monitoring Compressor Regulation and Control

Styrsystemen blir allt mer avancerade och den snabba utvecklingen medför en mängd nya lösningar. Reläsystem har ersatts av programmerbara utrustningar (PLC), vilka i sin tur ersätts av produktanpassade system baserade på mikrodatorer. I de här artiklarna går vi igenom några styr- och övervakningssystem för de vanligaste typerna av kompressorer. Här tar vi upp varvtalsreglering.

Hur regleras varvtalet i kompressorer?

Varvtalsreglering kan hålla luftflödet konstant
Kompressorer med en drivkälla vars varvtal styrs elektroniskt ger stora möjligheter att hålla lufttrycket konstant inom ett mycket smalt tryckområde. En frekvensomvandlare, som reglerar varvtalet i en konventionell asynkronmotor, är ett exempel på en sådan lösning. Genom att kontinuerligt och noggrant mäta systemtrycket och låta trycksignalen styra motorns frekvensomvandlare, och därmed motors varvtal, kan kompressorns kapacitet anpassas exakt efter luftbehovet. Trycket i systemet kan hållas inom ± 0,1 bar.

Relaterad information

an illustration about regulation and control for the atlas copco wiki.

Styrsystem: Centralstyrning

Det finns olika sätt och verktyg för att styra kompressorer som används i olika processer. Här talar vi om styrning och övervakning av kompressorer.

an illustration about regulation and control for the atlas copco wiki.

Kontroll och övervakning

Läs mer om de olika sätten att behandla tryckluft och de olika verktyg som används i dessa processer. Här talar vi om styrning och övervakning av kompressorer.