Styrsystem: Centralstyrning - Atlas Copco Sweden
Our solutions
Kompressorteknik
Solutions
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Solutions
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Solutions
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Styrsystem: Centralstyrning

Compressors Compressed Air Wiki Compressor Control and Data Monitoring Compressor Regulation and Control

Styrsystemen blir alltmer avancerade och den snabba utvecklingen erbjuder en rad nya lösningar. I dessa artiklar beskrivs några styr- och övervakningssystem som används i de vanligaste kompressortyperna. I den här artikeln talar vi om centralstyrning.

Centralstyrning

centralstyrning i en kompressorinstallation
Centralstyrning i kompressorsammanhang brukar stå för relativt intelligenta styrsystem. De grundläggande kraven är att kunna bibehålla ett förutbestämt tryck inom snäva gränser och säkerställa att anläggningens drift är så ekonomisk som möjligt. För att åstadkomma detta måste styrsystemet kunna förutsäga vad som kommer att hända i tryckluftssystemet och samtidigt känna av kompressorns belastningsgrad. Styrsystemet känner av hur snabbt trycket ändras uppåt eller nedåt (dvs tidsderivatan för trycket). Med hjälp av dessa värden kan systemet utföra beräkningar som gör det möjligt att förutsäga luftbehovet och till exempel lasta av/på eller starta/stoppa maskiner. I en korrekt dimensionerad anläggning kommer trycket att ligga inom ± 0,2 bar.Om det ingår kompressorer med olika kapacitet i systemet så är det av stor vikt för driftekonomin att det centrala styrsystemet väljer den mest ekonomiska kompressorn eller kompressorkombinationen. Kompressorerna ska gå näst intill kontinuerligt pålastade och därigenom minimera tomgångsdrift för att ge optimal ekonomi. Det är i allmänhet möjligt att ansluta äldre maskiner till dessa system och därigenom, på ett relativt enkelt sätt, modernisera hela kompressoranläggningen. Driften blir mer ekonomisk och tillgängligheten ökar.Läs mer om våra övergripande styrsystem.

Relaterade artiklar

an illustration about regulation and control for the atlas copco wiki.

Kontroll och övervakning

Läs mer om de olika sätten att behandla tryckluft och de olika verktyg som används i dessa processer. Här talar vi om styrning och övervakning av kompressorer.