Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant
Close

Styrsystem: Centralstyrning

Air compressors Compressed Air Wiki Compressor Regulation and Control Compressor Control and Data Monitoring

Styrsystemen blir alltmer avancerade och den snabba utvecklingen erbjuder en rad nya lösningar. I dessa artiklar beskrivs några styr- och övervakningssystem som används i de vanligaste kompressortyperna. I den här artikeln talar vi om centralstyrning. 

Centralstyrning

centralstyrning i en kompressorinstallation
Centralstyrning i kompressorsammanhang brukar stå för relativt intelligenta styrsystem. De grundläggande kraven är att kunna bibehålla ett förutbestämt tryck inom snäva gränser och säkerställa att anläggningens drift är så ekonomisk som möjligt. För att åstadkomma detta måste styrsystemet kunna förutsäga vad som kommer att hända i tryckluftssystemet och samtidigt känna av kompressorns belastningsgrad. Styrsystemet känner av hur snabbt trycket ändras uppåt eller nedåt (dvs tidsderivatan för trycket). Med hjälp av dessa värden kan systemet utföra beräkningar som gör det möjligt att förutsäga luftbehovet och till exempel lasta av/på eller starta/stoppa maskiner. I en korrekt dimensionerad anläggning kommer trycket att ligga inom ± 0,2 bar.Om det ingår kompressorer med olika kapacitet i systemet så är det av stor vikt för driftekonomin att det centrala styrsystemet väljer den mest ekonomiska kompressorn eller kompressorkombinationen. Kompressorerna ska gå näst intill kontinuerligt pålastade och därigenom minimera tomgångsdrift för att ge optimal ekonomi. Det är i allmänhet möjligt att ansluta äldre maskiner till dessa system och därigenom, på ett relativt enkelt sätt, modernisera hela kompressoranläggningen. Driften blir mer ekonomisk och tillgängligheten ökar.Läs mer om våra övergripande styrsystem.

Relaterade artiklar

an illustration about regulation and control for the atlas copco wiki.

Kontroll och övervakning

23 February, 2022

Det finns olika sätt och verktyg för att styra kompressorer som används i olika processer. Här talar vi om styrning och övervakning av kompressorer.

an illustration about economy and compressors for the atlas copco wiki.

Besparingsmöjligheter för kompressorer

28 June, 2022

I många tryckluftsanläggningar finns betydande och ofta outnyttjade möjligheter till besparingsmöjligheter. Här kan du läsa mer om hur man kan minska driftskostnaderna för kompressorer.