Our solutions
Kompressorteknik
Solutions
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Kraftutrustning
Solutions
Produkter
Kraftutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Atlas Copco Rental
Solutions
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources

Reglering av luftflöde

Compressors Compressed Air Wiki Compressor Regulation and Control Compressor Regulation

I många fall kan tillämpningarna kräva konstant tryck i tryckluftssystemet. Detta i sin tur kräver att tryckluftsflödet från kompressorn regleras. Det finns ett antal metoder för flödesreglering tillgängliga.

Vilka typer av flödesregleringssystem finns det?

det finns olika typer av regleringssystem för luftflöde

Som nämnts ovan finns det en hel del tillgängliga metoder för flödesreglering beroende på typ av kompressor, acceptabla tryckvariationer, luftförbrukningsvariationer och acceptabla energiförluster. Energiförbrukningen står för ungefär 80 % av den totala livscykelkostnaden för tryckluft vilket innebär att valet av ett regleringssystem måste utföras noggrant. Detta främst på grund av påtagliga övergripande prestandaskillnader när det gäller kompressortyper eller tillverkare.


I ett idealförhållande ska kompressorns fulla kapacitet exakt anpassas till dess luftförbrukning, till exempel genom att noggrant välja växellådans utväxling (då detta är något som ofta används i processtillämpningar). Ett antal tillämpningar är självreglerande, dvs. ökat tryck skapar ökad flödeshastighet vilket bildar ett stabilt system. Exempel på sådana är pneumatiska transportsystem, system för att förebygga isbildning, kylning etc. men i de flesta tillämpningar måste flödet regleras. Regleringen utförs vanligtvis med utrustning som är integrerad i kompressorn.


Det finns två huvudgrupper av regleringssystem:


Kontinuerlig flödesreglering innefattar kontinuerlig kontroll av drivmotorn eller inloppsventilen utifrån variationer i trycket. Resultatet är vanligtvis små tryckvariationer (0,1 till 0,5 bar), beroende på reglersystem förstärkning och dess regleringshastighet.


Pålastning/avlastning är den vanligaste regleringsmetoden och den innebär att man får acceptera något större tryckvariationer mellan de två gränsvärdena. Regleringen sker genom att flödet stoppas helt vid högre tryck (avlastning) och återupptas (pålastning) när trycket har sjunkit till sitt lägsta gränsvärde. Tryckvariationerna avgörs av det tillåtna antalet belastnings- och avlastningscykler per tidsenhet men de ligger vanligtvis inom spannet 0,3 till 1 bar.


Läs mer om reglering av dynamiska kompressorer.


Läs mer om reglering av deplacementskompressorer.

Relaterade artiklar

how to install a compressor?

Installera en kompressor

Att installera en kompressor är idag enklare än någonsin. Det är dock några saker som är viktiga att tänka på, framför allt var kompressorn ska placeras och hur utrymmet runt den ska organiseras. Läs mer här.