Reglering av luftflöde - Atlas Copco Sweden
Our solutions
Kompressorteknik
Solutions
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Solutions
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Solutions
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Reglering av luftflöde

Compressors Compressed Air Wiki Compressor Regulation and Control Compressor Regulation

I många fall kan tillämpningarna kräva konstant tryck i tryckluftssystemet. Detta i sin tur kräver att tryckluftsflödet från kompressorn regleras. Det finns ett antal metoder för flödesreglering tillgängliga.

Vilka typer av flödesregleringssystem finns det?

det finns olika typer av regleringssystem för luftflöde

Som nämnts ovan finns det en hel del tillgängliga metoder för flödesreglering beroende på typ av kompressor, acceptabla tryckvariationer, luftförbrukningsvariationer och acceptabla energiförluster. Energiförbrukningen står för ungefär 80 % av den totala livscykelkostnaden för tryckluft vilket innebär att valet av ett regleringssystem måste utföras noggrant. Detta främst på grund av påtagliga övergripande prestandaskillnader när det gäller kompressortyper eller tillverkare.

I ett idealförhållande ska kompressorns fulla kapacitet exakt anpassas till dess luftförbrukning, till exempel genom att noggrant välja växellådans utväxling (då detta är något som ofta används i processtillämpningar). Ett antal tillämpningar är självreglerande, dvs. ökat tryck skapar ökad flödeshastighet vilket bildar ett stabilt system. Exempel på sådana är pneumatiska transportsystem, system för att förebygga isbildning, kylning etc. men i de flesta tillämpningar måste flödet regleras. Regleringen utförs vanligtvis med utrustning som är integrerad i kompressorn.

Det finns två huvudgrupper av regleringssystem:

Kontinuerlig flödesreglering innefattar kontinuerlig kontroll av drivmotorn eller inloppsventilen utifrån variationer i trycket. Resultatet är vanligtvis små tryckvariationer (0,1 till 0,5 bar), beroende på reglersystem förstärkning och dess regleringshastighet.

Pålastning/avlastning är den vanligaste regleringsmetoden och den innebär att man får acceptera något större tryckvariationer mellan de två gränsvärdena. Regleringen sker genom att flödet stoppas helt vid högre tryck (avlastning) och återupptas (pålastning) när trycket har sjunkit till sitt lägsta gränsvärde. Tryckvariationerna avgörs av det tillåtna antalet belastnings- och avlastningscykler per tidsenhet men de ligger vanligtvis inom spannet 0,3 till 1 bar.

Läs mer om reglering av dynamiska kompressorer.

Läs mer om reglering av deplacementskompressorer.

Relaterade artiklar

how to install a compressor?

Installing a Compressor

Installing a compressor system is easier than it used to be. There are still a few things to keep in mind though, most importantly where to place the compressor and how to organise the room around the compressor. Learn more here.