Våra lösningar
Atlas Copco Rental
Solutions
Uthyrningspark
Atlas Copco Rental
Kvävgasgeneratorer
Uthyrningspark
Oljefria luftkompressorer
Uthyrningspark
Oljefria luftkompressorer
Oljefria luftkompressorer
Oljesmorda luftkompressorer
Uthyrningspark
Oljesmorda luftkompressorer
Oljesmorda luftkompressorer
Tillbehör
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Tung utrustning och maskiner
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Borrningslösningar
Tryckluftstillbehör
Produkter
Tryckluftstillbehör
Tryckluftstillbehör
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Kompressorteknik
Solutions
Produkter
Kompressorteknik
Process Gas and Air Equipment
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Produkter
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Reservdelar och service
Kompressorteknik

Reglering av dynamiska kompressorer

Kompressorer Tryckluftsguiden Kompressorstyrning och kontroll Kompressorstyrning

Många applikationer kräver att trycket i tryckluftsnätet är konstant. Detta kräver i sin tur att tryckluftsflödet från kompressorcentralen regleras. I den här artikeln kommer vi att belysa flödesreglering i dynamiska kompressorer.

Hur regleras dynamiska kompressorer?

Reglering av insuget

 • Strypning av insuget:
  På en dynamisk kompressor kan insuget strypas för att kontinuerligt minska av kompressorns kapacitet. Minimiflödet bestäms när tryckförhållandet når pumpgränsen och maskinen blir instabil (överbelastad). Reglerområdet bestäms av maskinens konstruktion (till exempel antal steg och impellerutförande) men också till stor del av yttre faktorer som mottryck, insugningstemperatur och kylmedietemperatur. Minimiflödet varierar ofta mellan 60 % och 85 % av maximalt flöde.
 • Ledskenereglering i insuget:
  Ledskenor arrangerade som radiella blad i insuget får den insugna gasen att rotera samtidigt som flödet stryps. Metoden har samma effekt som strypning, men ger ett större reglerområde och har bättre energieffektivitet. Nedreglering till 50–70 % av konstruktionsflödet är normalt. Genom att vrida skenorna åt motsatt håll finns även möjlighet att i viss mån öka kompressorns kapacitet och tryck, dock med något försämrad prestanda.
 • Reglering av utloppet

 • Ledskenereglering i utloppet (diffusor):
  Reglerområdet kan förbättras ytterligare om även flödet i kompressorstegets diffusor styrs. En nedreglering till 30 % med bibehållet tryck är vanligt. Metoden begränsas normalt till enstegskompressorer på grund av komplexiteten och de ökade kostnaderna.
 • Avblåsning (modulering):
  Den ursprungliga metoden för reglering av dynamiska kompressorer var att använda en avblåsningsventil för att släppa ut överflödig tryckluft till atmosfären. Metoden fungerar i princip på samma sätt som avblåsning av en deplacementkompressor.
 • Pålast-avlast-stopp-principen

  Pålast-avlast-stopp
  De tidigare nämnda reglermetoderna kan kombineras för att styra kompressorenheten. Två lägen används ofta:

  1. Modulering: Flödesöverskottet släpps ut i atmosfären (eller insuget), men energiförbrukningen är oförändrad.
  2. Auto Dual: Reglersystemet för enhetens flöde begränsas till regleringen av insugsventilen och/eller utloppsstyrskenorna för flöden under regleringens gränsvärde. Reglersystemet stänger insugningsspjället nästan helt, samtidigt som kompressorns utlopp öppnas mot atmosfären (jämför med deplacementkompressorer). Avlasteffekten är fortfarande relativt hög, över 20% av fullasteffekten, beroende på bland annat impellerns konstruktion.
  Varvtalsreglering
  Varvtalsreglering fungerar ungefär som ledskenereglering i insuget. Flödet kan varieras med konstant tryck inom kompressorns reglerområde. Vid högre effekt är varvtalsreglering mindre fördelaktig på grund av den höga kostnaden för drivenheten som krävs.

  Relaterade artiklar

  an illustration about regulation and control for the atlas copco wiki.

  Reglering av luftflöde

  Det finns olika sätt att behandla tryckluft och olika verktyg som används i dessa processer. Här kan du läsa mer om processen för reglering av tryckluftens flöde.

  how to install a compressor?

  Installera en kompressor

  Att installera en kompressor är idag enklare än någonsin. Det är dock några saker som är viktiga att tänka på, framför allt var kompressorn ska placeras och hur utrymmet runt den ska organiseras. Läs mer här.