Our solutions
Kompressorteknik
Solutions
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Industriverktyg och monteringssystem
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Solutions
Produkter
Energiteknik
Generatorer och energilagring
Produkter
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Atlas Copco Rental
Solutions
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Produkter och lösningar
Solutions
Kompressorer
Produkter och lösningar
Lufttorkar
Produkter och lösningar
Adsorptionstorkar
Refrigerated air dryers
Lufttorkar
Refrigerated air dryers
Refrigerated air dryers
Refrigerated air dryers
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Användningsområden
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Bearbetande verktyg
Produkter och lösningar
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Service
Produkter och lösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter och lösningar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Hammare
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Mobila kompressorer
Produkter och lösningar
Liten, mångsidig och bogserbar kompressor som är enkel att transportera
Serien av elektriska kompressorer
Stora mobila luftkompressorer
Mobila kompressorer
Stora mobila luftkompressorer
Stora mobila luftkompressorer
Generatorer och energilagring
Produkter och lösningar
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Produkter och lösningar

Reglering av deplacementkompressorer

Compressors Compressed Air Wiki Compressor Regulation and Control Compressor Regulation

I många fall kan tillämpningarna kräva konstant tryck i tryckluftssystemet. Detta i sin tur kräver att tryckluftsflödet från kompressorn regleras. Det finns ett antal metoder för flödesreglering tillgängliga. Här ska vi diskutera olika principer för flödesreglering för deplacementkompressorer.

Nio principer för reglering av deplacementskompressorer

Avblåsning

Schematisk bild av reglerprincipen avblåsning för deplacementkompressorer
Den ursprungliga metoden för reglering av kompressorer var att använda en avblåsningsventil som släpper ut överflödig tryckluft till atmosfären. Ventilen kan i sitt enklaste utförande vara fjäderbelastad, där fjäderns spänning bestämmer sluttrycket. Nu används istället ofta en servoventil som styrs av en regulator. Trycket kan då styras enklare och ventilen kan även fungera som avlastningsventil vid start av kompressorn under tryck. Avblåsningen är energikrävande eftersom kompressorn måste arbeta kontinuerligt mot fullt mottryck. En metod som används på mindre kompressorer är att avlasta kompressorn genom att helt öppna ventilen så att kompressorn arbetar mot atmosfärstryck. Strömförbrukningen blir betydligt lägre med denna metod.

By-pass

Schematisk bild av reglerprincipen avblåsning för deplacementkompressorer
By-pass-reglering har i princip samma funktion som avblåsning. Skillnaden är att den avblåsta luften kyls och återförs till kompressorns insug. Metoden används oftast till processkompressorer där gasen är olämplig eller för värdefull för att släppas ut i atmosfären

Strypning av insuget

Schematisk bild av reglerprincipen avblåsning för deplacementkompressorer
Strypning är en enkel metod för att reducera flödet. Genom att tryckförhållandet över kompressorn ökar beroende på det inducerade undertrycket i insuget, är metoden emellertid oftast begränsad till ett mindre reglerområde. Vätskeinsprutade kompressorer, vilka har stort tillåtet tryckförhållande, kan ofta regleras ner till 10 % av maximal kapacitet. Beroende på det höga tryckförhållandet är denna metod relativt energikrävande.

Avblåsning med strypt insug

Schematisk bild av reglerprincipen avblåsning för deplacementkompressorer
Den idag vanligaste reglermetoden för deplacementkompressorer är avblåsning med strypt intag. Den kombinerar ett maximalt reglerområde (0-100 %) med låg energiförbrukning (endast 15-30 % av fullasteffekten vid avlastad kompressor, noll flöde). Insugningsspjället stängs, men med en mindre öppning samtidigt som en ventil öppnas och blåser av utgående luft från kompressorn. Kompressorelementet arbetar då med ett vakuum i inloppet och lågt mottryck. Vid övergången från pålast till avlast är det viktigt att utluftningen sker snabbt och att den utluftade volymen är liten för att undvika onödiga förluster. Systemet kräver en nätvolym (luftbehållare), vars storlek bestäms av önskad skillnad mellan av- och pålasttryck och tillåtet antal avlastscykler per timme.

Start/stopp

Schematisk bild av reglerprincipen avblåsning för deplacementkompressorer
Kompressorer under 5-10 kW styrs oftast genom att elmotorn stoppas när trycket når ett övre gränsvärde och återstartas när trycket sjunker under det nedre gränsvärdet. Metoden kräver stora nätvolymer eller stora tryckdifferenser mellan start- och stopptryck, för att minimera belastningen på elmotorn. Det här är en energieffektiv och funktionell reglering under förutsättning att antalet starter per tidsenhet hålls låg.

Varvtalsreglering

Schematisk bild av reglerprincipen avblåsning för deplacementkompressorer
En förbränningsmotor, gasturbin eller frekvensstyrd elmotor styr kompressorns varvtal och därmed flödet. Detta är en effektiv metod för att nå ett jämnt utgående tryck och en låg energiförbrukning. Regleringsspannet varierar med typen av kompressor och är störst för vätskeinsprutade kompressorer. Varvtalsreglering kombineras ofta med start/stopp vid låga belastningar och avblåsning vid stillastående.

Relaterade artiklar

an illustration about regulation and control for the atlas copco wiki.

Reglering av luftflöde

Det finns olika sätt att behandla tryckluft och olika verktyg som används i dessa processer. Här kan du läsa mer om processen för reglering av tryckluftens flöde.

how to install a compressor?

Installera en kompressor

Att installera en kompressor är idag enklare än någonsin. Det är dock några saker som är viktiga att tänka på, framför allt var kompressorn ska placeras och hur utrymmet runt den ska organiseras. Läs mer här.

Ta en titt på vårt breda sortiment av tillförlitliga, energieffektiva och kostnadseffektiva kompressorer för alla tillämpningar med lågt, medelhögt och högt tryck.