Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant
Close

Reglering av deplacementkompressorer

Compressor Regulation Air compressors Compressed Air Wiki Compressor Regulation and Control

I många fall kan tillämpningarna kräva konstant tryck i tryckluftssystemet. Detta i sin tur kräver att tryckluftsflödet från kompressorn regleras. Det finns ett antal metoder för flödesreglering tillgängliga. Här ska vi diskutera olika principer för flödesreglering för deplacementkompressorer.

Nio principer för reglering av deplacementskompressorer

Avblåsning

Schematisk bild av reglerprincipen avblåsning för deplacementkompressorer
Den ursprungliga metoden för reglering av kompressorer var att använda en avblåsningsventil som släpper ut överflödig tryckluft till atmosfären. Ventilen kan i sitt enklaste utförande vara fjäderbelastad, där fjäderns spänning bestämmer sluttrycket. Nu används istället ofta en servoventil som styrs av en regulator. Trycket kan då styras enklare och ventilen kan även fungera som avlastningsventil vid start av kompressorn under tryck. Avblåsningen är energikrävande eftersom kompressorn måste arbeta kontinuerligt mot fullt mottryck. En metod som används på mindre kompressorer är att avlasta kompressorn genom att helt öppna ventilen så att kompressorn arbetar mot atmosfärstryck. Strömförbrukningen blir betydligt lägre med denna metod.

By-pass

Schematisk bild av reglerprincipen avblåsning för deplacementkompressorer
By-pass-reglering har i princip samma funktion som avblåsning. Skillnaden är att den avblåsta luften kyls och återförs till kompressorns insug. Metoden används oftast till processkompressorer där gasen är olämplig eller för värdefull för att släppas ut i atmosfären

Strypning av insuget

Schematisk bild av reglerprincipen avblåsning för deplacementkompressorer
Strypning är en enkel metod för att reducera flödet. Genom att tryckförhållandet över kompressorn ökar beroende på det inducerade undertrycket i insuget, är metoden emellertid oftast begränsad till ett mindre reglerområde. Vätskeinsprutade kompressorer, vilka har stort tillåtet tryckförhållande, kan ofta regleras ner till 10 % av maximal kapacitet. Beroende på det höga tryckförhållandet är denna metod relativt energikrävande.

Avblåsning med strypt insug

Schematisk bild av reglerprincipen avblåsning för deplacementkompressorer
Den idag vanligaste reglermetoden för deplacementkompressorer är avblåsning med strypt intag. Den kombinerar ett maximalt reglerområde (0-100 %) med låg energiförbrukning (endast 15-30 % av fullasteffekten vid avlastad kompressor, noll flöde). Insugningsspjället stängs, men med en mindre öppning samtidigt som en ventil öppnas och blåser av utgående luft från kompressorn. Kompressorelementet arbetar då med ett vakuum i inloppet och lågt mottryck. Vid övergången från pålast till avlast är det viktigt att utluftningen sker snabbt och att den utluftade volymen är liten för att undvika onödiga förluster. Systemet kräver en nätvolym (luftbehållare), vars storlek bestäms av önskad skillnad mellan av- och pålasttryck och tillåtet antal avlastscykler per timme.

Start/stopp

Schematisk bild av reglerprincipen avblåsning för deplacementkompressorer
Kompressorer under 5-10 kW styrs oftast genom att elmotorn stoppas när trycket når ett övre gränsvärde och återstartas när trycket sjunker under det nedre gränsvärdet. Metoden kräver stora nätvolymer eller stora tryckdifferenser mellan start- och stopptryck, för att minimera belastningen på elmotorn. Det här är en energieffektiv och funktionell reglering under förutsättning att antalet starter per tidsenhet hålls låg.

Varvtalsreglering

Schematisk bild av reglerprincipen avblåsning för deplacementkompressorer
En förbränningsmotor, gasturbin eller frekvensstyrd elmotor styr kompressorns varvtal och därmed flödet. Detta är en effektiv metod för att nå ett jämnt utgående tryck och en låg energiförbrukning. Regleringsspannet varierar med typen av kompressor och är störst för vätskeinsprutade kompressorer. Varvtalsreglering kombineras ofta med start/stopp vid låga belastningar och avblåsning vid stillastående.

Relaterade artiklar

an illustration about regulation and control for the atlas copco wiki.

Reglering av luftflöde

4 August, 2022

Det finns olika sätt att behandla tryckluft och olika verktyg som används i dessa processer. Här kan du läsa mer om processen för reglering av tryckluftens flöde.

how to install a compressor?

Utvecklingen av skruvkompressorers installation

31 May, 2022

Att installera en kompressor är idag enklare än någonsin. Det är dock några saker som är viktiga att tänka på, framför allt var kompressorn ska placeras och hur utrymmet runt den ska organiseras. Läs mer här.

Check out our wide range of reliable, energy-efficient and cost-effective air compressors. For all your low, medium and high pressure applications.