Our solutions
Atlas Copco Rental
Solutions
Uthyrningspark
Atlas Copco Rental
Kvävgasgeneratorer
Uthyrningspark
Oljefria luftkompressorer
Uthyrningspark
Oljefria luftkompressorer
Oljefria luftkompressorer
Oljesmorda luftkompressorer
Uthyrningspark
Oljesmorda luftkompressorer
Oljesmorda luftkompressorer
Tillbehör
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Industrial Tools & Solutions
Solutions
Industrier
Industrial Tools & Solutions
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Tillverkare av originalutrustning
Industrier
Tillverkare av originalutrustning
Tillverkare av originalutrustning
Tillverkare av originalutrustning
Tillverkare av originalutrustning
Tung utrustning och maskiner
Industrier
Produkter
Industrial Tools & Solutions
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Boltinglösningar
Borrningslösningar
Tryckluftstillbehör
Produkter
Tryckluftstillbehör
Tryckluftstillbehör
Tryckluftstillbehör
Service
Industrial Tools & Solutions
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Kompressorteknik
Solutions
Reservdelar och service
Kompressorteknik
Kompressorteknik

Reglering av deplacementkompressorer

Compressors Compressed Air Wiki Compressor Regulation and Control Compressor Regulation

I många fall kan tillämpningarna kräva konstant tryck i tryckluftssystemet. Detta i sin tur kräver att tryckluftsflödet från kompressorn regleras. Det finns ett antal metoder för flödesreglering tillgängliga. Här ska vi diskutera olika principer för flödesreglering för deplacementkompressorer.

Nio principer för reglering av deplacementskompressorer

Avblåsning

Schematisk bild av reglerprincipen avblåsning för deplacementkompressorer

Den ursprungliga metoden för reglering av kompressorer var att använda en avblåsningsventil som släpper ut överflödig tryckluft till atmosfären. Ventilen kan i sitt enklaste utförande vara fjäderbelastad, där fjäderns spänning bestämmer sluttrycket. Nu används istället ofta en servoventil som styrs av en regulator. Trycket kan då styras enklare och ventilen kan även fungera som avlastningsventil vid start av kompressorn under tryck. Avblåsningen är energikrävande eftersom kompressorn måste arbeta kontinuerligt mot fullt mottryck. En metod som används på mindre kompressorer är att avlasta kompressorn genom att helt öppna ventilen så att kompressorn arbetar mot atmosfärstryck. Strömförbrukningen blir betydligt lägre med denna metod.

By-pass

Schematisk bild av reglerprincipen avblåsning för deplacementkompressorer

By-pass-reglering har i princip samma funktion som avblåsning. Skillnaden är att den avblåsta luften kyls och återförs till kompressorns insug. Metoden används oftast till processkompressorer där gasen är olämplig eller för värdefull för att släppas ut i atmosfären

Strypning av insuget

Schematisk bild av reglerprincipen avblåsning för deplacementkompressorer

Strypning är en enkel metod för att reducera flödet. Genom att tryckförhållandet över kompressorn ökar beroende på det inducerade undertrycket i insuget, är metoden emellertid oftast begränsad till ett mindre reglerområde. Vätskeinsprutade kompressorer, vilka har stort tillåtet tryckförhållande, kan ofta regleras ner till 10 % av maximal kapacitet. Beroende på det höga tryckförhållandet är denna metod relativt energikrävande.

Avblåsning med strypt insug

Schematisk bild av reglerprincipen avblåsning för deplacementkompressorer

Den idag vanligaste reglermetoden för deplacementkompressorer är avblåsning med strypt intag. Den kombinerar ett maximalt reglerområde (0-100 %) med låg energiförbrukning (endast 15-30 % av fullasteffekten vid avlastad kompressor, noll flöde). Insugningsspjället stängs, men med en mindre öppning samtidigt som en ventil öppnas och blåser av utgående luft från kompressorn. Kompressorelementet arbetar då med ett vakuum i inloppet och lågt mottryck. Vid övergången från pålast till avlast är det viktigt att utluftningen sker snabbt och att den utluftade volymen är liten för att undvika onödiga förluster. Systemet kräver en nätvolym (luftbehållare), vars storlek bestäms av önskad skillnad mellan av- och pålasttryck och tillåtet antal avlastscykler per timme.

Start/stopp

Schematisk bild av reglerprincipen avblåsning för deplacementkompressorer

Kompressorer under 5-10 kW styrs oftast genom att elmotorn stoppas när trycket når ett övre gränsvärde och återstartas när trycket sjunker under det nedre gränsvärdet. Metoden kräver stora nätvolymer eller stora tryckdifferenser mellan start- och stopptryck, för att minimera belastningen på elmotorn. Det här är en energieffektiv och funktionell reglering under förutsättning att antalet starter per tidsenhet hålls låg.

Varvtalsreglering

Schematisk bild av reglerprincipen avblåsning för deplacementkompressorer

En förbränningsmotor, gasturbin eller frekvensstyrd elmotor styr kompressorns varvtal och därmed flödet. Detta är en effektiv metod för att nå ett jämnt utgående tryck och en låg energiförbrukning. Regleringsspannet varierar med typen av kompressor och är störst för vätskeinsprutade kompressorer. Varvtalsreglering kombineras ofta med start/stopp vid låga belastningar och avblåsning vid stillastående.

Relaterade artiklar

an illustration about regulation and control for the atlas copco wiki.

Reglering av luftflöde

Det finns olika sätt att behandla tryckluft och olika verktyg som används i dessa processer. Här kan du läsa mer om processen för reglering av tryckluftens flöde.

how to install a compressor?

Installera en kompressor

Att installera en kompressor är idag enklare än någonsin. Det är dock några saker som är viktiga att tänka på, framför allt var kompressorn ska placeras och hur utrymmet runt den ska organiseras. Läs mer här.