Atlas Copco Sweden - Kompressorteknik
Our solutions
Kompressorteknik
Solutions
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Solutions
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Atlas Copco Rental
Solutions
Produkter och lösningar
Solutions
Oljefria luft- och kväveboosters
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Installera en kompressor

Compressors Dimensioning Installing an Air Compressor Compressed Air Wiki Compressor Installations How-To

För inte så länge sedan var en kompressorkund tvungen att köpa elmotor, startutrustning, efterkylare, inloppsfilter m.m. Kunden fick även noggrant jämföra kapacitets- och kvalitetskraven hos olika leverantörer av komponenter för att säkerställa att all denna utrustning var kompatibel med själva kompressorn. Idag inhandlas en kompressor och alla dess tillbehör som en nyckelfärdig lösning och inte sällan som ett helt integrerat paket.

Vad ingår i ett helt integrerat kompressorpaket?

Ett kompressorpaket består av en ram på vilken kompressorn och tillbehören är monterade. Alla interna kopplingar mellan de olika delarna är fabrikstillverkade. Ett ljuddämpande hölje skyddar alla komponenter och minskar bullernivåerna. Detta har förenklat installationen betydligt. Till de mer extrema exemplen hör kompressorpaket som innefattar fullt integrerade luftbehandlingssystem (tork, filter, kondensavtappare etc.) samt mycket effektiva lösningar för reduktion av ljud- och vibrationsnivåer. Dessa moderna kompressorpaket installeras längs befintliga distributionssystem eller längs planerade utbyggnader av dessa. Oavsett vilket, är det viktigt att komma ihåg att installationsmetoden fortfarande kan ha en betydande påverkan på tryckluftssystemets prestanda och tillförlitlighet.

Läs mer om installationen av ett tryckluftssystem.