Our solutions
Kompressorteknik
Solutions
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Kraftutrustning
Solutions
Produkter
Kraftutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Atlas Copco Rental
Solutions
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources

Installera en kompressor

Compressors Dimensioning Installing an Air Compressor Compressed Air Wiki Compressor Installations How-To

För inte så länge sedan var en kompressorkund tvungen att köpa elmotor, startutrustning, efterkylare, inloppsfilter m.m. Kunden fick även noggrant jämföra kapacitets- och kvalitetskraven hos olika leverantörer av komponenter för att säkerställa att all denna utrustning var kompatibel med själva kompressorn. Idag inhandlas en kompressor och alla dess tillbehör som en nyckelfärdig lösning och inte sällan som ett helt integrerat paket.

Vad ingår i ett helt integrerat kompressorpaket?

Ett kompressorpaket består av en ram på vilken kompressorn och tillbehören är monterade. Alla interna kopplingar mellan de olika delarna är fabrikstillverkade. Ett ljuddämpande hölje skyddar alla komponenter och minskar bullernivåerna. Detta har förenklat installationen betydligt. Till de mer extrema exemplen hör kompressorpaket som innefattar fullt integrerade luftbehandlingssystem (tork, filter, kondensavtappare etc.) samt mycket effektiva lösningar för reduktion av ljud- och vibrationsnivåer. Dessa moderna kompressorpaket installeras längs befintliga distributionssystem eller längs planerade utbyggnader av dessa. Oavsett vilket, är det viktigt att komma ihåg att installationsmetoden fortfarande kan ha en betydande påverkan på tryckluftssystemets prestanda och tillförlitlighet.

Läs mer om installationen av ett tryckluftssystem.