Our solutions
Atlas Copco Rental
Solutions
Uthyrningspark
Atlas Copco Rental
Kvävgasgeneratorer
Uthyrningspark
Oljefria luftkompressorer
Uthyrningspark
Oljefria luftkompressorer
Oljefria luftkompressorer
Oljesmorda luftkompressorer
Uthyrningspark
Oljesmorda luftkompressorer
Oljesmorda luftkompressorer
Tillbehör
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Tung utrustning och maskiner
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Produkter
Tryckluftstillbehör
Tryckluftstillbehör
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Kompressorteknik
Solutions
Produkter
Kompressorteknik
Process Gas and Air Equipment
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Produkter
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Service och reservdelar
Kompressorteknik
Luftkompressordelar
Maximera effektiviteten
Service och reservdelar
Maximera effektiviteten
Maximera effektiviteten
Kompressorteknik

Installera en kompressor

Compressors Dimensioning Installing an Air Compressor Compressed Air Wiki Compressor Installations How-To

För inte så länge sedan var en kompressorkund tvungen att köpa elmotor, startutrustning, efterkylare, inloppsfilter m.m. Kunden fick även noggrant jämföra kapacitets- och kvalitetskraven hos olika leverantörer av komponenter för att säkerställa att all denna utrustning var kompatibel med själva kompressorn. Idag inhandlas en kompressor och alla dess tillbehör som en nyckelfärdig lösning och inte sällan som ett helt integrerat paket.

Vad ingår i ett helt integrerat kompressorpaket?

Ett kompressorpaket består av en ram på vilken kompressorn och tillbehören är monterade. Alla interna kopplingar mellan de olika delarna är fabrikstillverkade. Ett ljuddämpande hölje skyddar alla komponenter och minskar bullernivåerna. Detta har förenklat installationen betydligt. Till de mer extrema exemplen hör kompressorpaket som innefattar fullt integrerade luftbehandlingssystem (tork, filter, kondensavtappare etc.) samt mycket effektiva lösningar för reduktion av ljud- och vibrationsnivåer.

Dessa moderna kompressorpaket installeras längs befintliga distributionssystem eller längs planerade utbyggnader av dessa. Oavsett vilket, är det viktigt att komma ihåg att installationsmetoden fortfarande kan ha en betydande påverkan på tryckluftssystemets prestanda och tillförlitlighet.

Läs mer om installationen av ett tryckluftssystem.