Our solutions
Kompressorteknik
Solutions
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Solutions
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Atlas Copco Rental
Solutions
Produkter och lösningar
Solutions
Oljefria luft- och kväveboosters
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Buller i kompressoranläggningar

Compressors Sound Compressed Air Wiki Compressor Installations

Alla maskiner, inklusive kompressorer, genererar ljud och vibrationer. Dess ljudnivåer kan påverkas av rummets egenskaper som till exempel dess storlek. I den här artikeln kommer vi att belysa ämnet samt presentera fem metoder för hur man kan minska ljudnivåerna. Läs mer om grunderna för ljud här.

Buller i kompressoranläggningar

a formula for dimensioning
En kompressors bullernivå mäts på en fristående maskin i ett rum fritt från akustik eller med en metod för ljudintensitetsskanning. När kompressorn är installerad i ett rum påverkas bullernivån av rummets egenskaper. Rummets storlek, material i väggar och tak samt förekomsten av annan utrustning (och dess eventuella bullernivåer) i rummet har en betydande påverkan.

Bullernivån kan även påverkas av kompressorns placering i rummet, uppställningen och anslutningen till rörledningar och andra komponenter. Ljud som utstrålar från tryckluftsrör är ofta en allvarligare bullerkälla än bullret från kompressorn och dess drivaggregat. Det kan handla om vibrationer som överförs mekaniskt till rören, ofta i kombination med vibrationer som överförs via tryckluften. Därför är det viktigt att montera vibrationsisolatorer och även klä in delar av eller hela rörsystemet med en kombination av ljuddämpande material och en tät barriär.

Hur man minskar bullernivåer

dämpa allt buller som kompressorinstallationen skapar
Det finns fem olika sätt att dämpa ljud. Ljudisolering, ljudabsorption, vibrationsisolering, vibrationsdämpning och dämpning av ljudkällan.

Ljudisolering innebär att en akustisk barriär placeras mellan ljudkällan och mottagaren. Detta innebär att endast en del av ljudet kan isoleras, beroende på barriärens area och isolerande egenskaper. En tyngre och större barriär är mer effektiv än en lättare.

Ljudabsorption innebär att ljudkällan omges av lätta, porösa absorbenter fixerade vid en barriär. Tjockare absorbenter är mer effektiva än tunna och typiska densiteter är ca 30 kg/m3 för polyuretanskum och ca150 kg/m3 för mineralull.

Vibrationsisolering används för att förhindra överföring av vibrationer från en del av strukturen till en annan. Ett vanligt problem är vibrationsöverföringen från en inbyggd maskin till den omgivande barriären eller ner i golvet. Stålfjädrar, luftfjädring, kork, plast och gummi är exempel på material som används för vibrationsisolering. Materialvalet och dimensioneringen avgörs av vibrationernas frekvens och kravet på stabilitet på maskinuppställningen.

Vibrationsdämpning innebär att en konstruktion förses med ett dämpande ytskikt av elastiskt material med hög hysteresfaktor. När dämpskiktet är tillräckligt tjockt förhindras att exempelvis väggar sätts i rörelse och börjar utsända ljud. Dämpning av ljudkällan ger små resultat, men bra utbyte i förhållande till kostnaderna.

Relaterade artiklar

how to install a compressor?

Installera en kompressor

Att installera en kompressor är idag enklare än någonsin. Det är dock några saker som är viktiga att tänka på, framför allt var kompressorn ska placeras och hur utrymmet runt den ska organiseras. Läs mer här.

an illustration about compressor installation

Vad är ljud?

Ljud är något vi alla känner till, men kanske inte förstår. Alla maskiner låter, även kompressorer. Låt oss titta närmare på vad ljud är.