Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant
Close

Buller i kompressoranläggningar

Sound Air compressors Compressed Air Wiki Installing an Air Compressor How To

Alla maskiner, inklusive kompressorer, genererar ljud och vibrationer. Dess ljudnivåer kan påverkas av rummets egenskaper som till exempel dess storlek. I den här artikeln kommer vi att belysa ämnet samt presentera fem metoder för hur man kan minska ljudnivåerna. Läs mer om grunderna för ljud här.

Buller i kompressoranläggningar

a formula for dimensioning
En kompressors bullernivå mäts på en fristående maskin i ett rum fritt från akustik eller med en metod för ljudintensitetsskanning. När kompressorn är installerad i ett rum påverkas bullernivån av rummets egenskaper. Rummets storlek, material i väggar och tak samt förekomsten av annan utrustning (och dess eventuella bullernivåer) i rummet har en betydande påverkan.Bullernivån kan även påverkas av kompressorns placering i rummet, uppställningen och anslutningen till rörledningar och andra komponenter. Ljud som utstrålar från tryckluftsrör är ofta en allvarligare bullerkälla än bullret från kompressorn och dess drivaggregat. Det kan handla om vibrationer som överförs mekaniskt till rören, ofta i kombination med vibrationer som överförs via tryckluften. Därför är det viktigt att montera vibrationsisolatorer och även klä in delar av eller hela rörsystemet med en kombination av ljuddämpande material och en tät barriär.

Hur man minskar bullernivåer

dämpa allt buller som kompressorinstallationen skapar
Det finns fem olika sätt att dämpa ljud. Ljudisolering, ljudabsorption, vibrationsisolering, vibrationsdämpning och dämpning av ljudkällan.Ljudisolering innebär att en akustisk barriär placeras mellan ljudkällan och mottagaren. Detta innebär att endast en del av ljudet kan isoleras, beroende på barriärens area och isolerande egenskaper. En tyngre och större barriär är mer effektiv än en lättare.Ljudabsorption innebär att ljudkällan omges av lätta, porösa absorbenter fixerade vid en barriär. Tjockare absorbenter är mer effektiva än tunna och typiska densiteter är ca 30 kg/m3 för polyuretanskum och ca150 kg/m3 för mineralull.Vibrationsisolering används för att förhindra överföring av vibrationer från en del av strukturen till en annan. Ett vanligt problem är vibrationsöverföringen från en inbyggd maskin till den omgivande barriären eller ner i golvet. Stålfjädrar, luftfjädring, kork, plast och gummi är exempel på material som används för vibrationsisolering. Materialvalet och dimensioneringen avgörs av vibrationernas frekvens och kravet på stabilitet på maskinuppställningen. Vibrationsdämpning innebär att en konstruktion förses med ett dämpande ytskikt av elastiskt material med hög hysteresfaktor. När dämpskiktet är tillräckligt tjockt förhindras att exempelvis väggar sätts i rörelse och börjar utsända ljud. Dämpning av ljudkällan ger små resultat, men bra utbyte i förhållande till kostnaderna.

Tillsammans med el, vatten och gas håller tryckluften vår värld i rullning. Vi kanske inte alltid ser den men tryckluft finns överallt omkring oss. Eftersom det finns så många olika användningsområden för (och krav på) tryckluft finns nu kompressorer i alla typer och storlekar. I den här guiden beskriver vi vad kompressorer gör, varför du behöver dem och vilka typer av alternativ som finns för dig.

 

Vill du ha ytterligare hjälp? Klicka på knappen nedan så kommer en av våra experter att kontakta dig inom kort.

Relaterade artiklar

how to install a compressor?

Avgöra om ett kompressorrum är nödvändigt

31 May, 2022

Att installera en kompressor är idag enklare än någonsin. Det är dock några saker som är viktiga att tänka på, framför allt var kompressorn ska placeras och hur utrymmet runt den ska organiseras. Läs mer här.

an illustration about compressor installation

Vad är ljud?

1 June, 2022

Ljud är något vi alla känner till, men kanske inte förstår. Alla maskiner låter, även kompressorer. Låt oss titta närmare på vad ljud är.

an illustration about compressor installation

Dimensionering av kompressoranläggningar

25 April, 2022

En mängd beslut måste fattas när en tryckluftsanläggning ska dimensioneras för att den ska passa användarens behov, ge bästa driftekonomi och vara rustad för framtida expansion. Läs mer.