Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant
Close

Guide till dynamiska kompressortyper: Centrifugal-och axialkompressorer

Compressor Types Air compressors Compressed Air Wiki Other Compressors

Gå till avsnitt⤸

När du behöver många hästkrafter är en dynamisk kompressor det perfekta valet. De finns i både axial- och radialutförande och kallas ofta turbokompressorer. De i radialutförande kallas centrifugalkompressorer.

En dynamisk kompressor arbetar med ett konstant tryck, till skillnad från till exempel en deplacementkompressor som arbetar med ett konstant flöde. En dynamisk kompressors prestanda påverkas av yttre förhållanden. Exempelvis leder en förändring i inloppstemperaturen till en ändrad kapacitet.

Vad är centrifugalkompressorer?

bild som visar en centrifugalkompressor

En centrifugalkompressor kännetecknas av det radiella utloppsflödet. Luften sugs in i mitten av ett roterande kompressorhjul med radiella blad och trycks ut mot kompressorhjulets periferi genom centrifugalkraften. Luftens radiella rörelse leder både till en tryckökning och att kinetisk energi genereras. Innan luften leds mot mitten av kompressorhjulet i nästa kompressorsteg passerar den genom en diffusor samt ett spiralhus där den kinetiska energin omvandlas till tryckenergi.

Varje steg utgör en del av kompressorenhetens totala tryckökning. I industrimaskiner är det maximala tryckförhållandet i ett centrifugalkompressorsteg ofta inte högre än tre. Högre tryckförhållanden minskar stegeffektiviteten. I flerstegstillämpningar går det att mellankyla för att minska energibehovet. Flera steg kan ordnas i serie längs en enda axel med lågt varvtal. Det här konceptet används ofta inom olje-, gas- och processindustrin.

Tryckförhållandet över varje steg är lågt, men ett stort antal steg och/eller flera kompressorer i serie används för att uppnå önskat utloppstryck. För komprimering av luften integreras en växellåda med högt varvtal med kompressorstegen för att rotera kompressorhjulen på höghastighetsdrev. Ett kompressorhjul kan ha antingen en öppen eller en sluten konstruktion.

Öppen konstruktion

Kompressorhjul med öppen konstruktion är vanligast vid applikationer för luft med höga hastigheter. Då är kompressorhjulet normalt tillverkat av en speciell rostfri stållegering eller av aluminium. Kompressorhjulets axelvarvtal är mycket högt jämfört med andra kompressortyper. Varvtal på 15 000–100 000 varv/min är vanliga.Detta innebär bland annat att lagringen av kompressoraxeln inte sker med rullager utan med oljefilmslager.

Oljefri

Alternativt kan luftfilmslager eller aktiva magnetlager användas för en helt oljefri maskin. Två kompressorhjul är monterade på varje ände av samma axel för att motverka de axiella belastningar som orsakas av tryckskillnader. Normalt används två eller tre steg med mellankylare för vanliga tryckluftstillämpningar.

I en modern konfiguration av centrifugalkompressorn används elmotorer med extremt högt varvtal för att direktdriva kompressorhjulen. Den här tekniken gör kompressorn kompakt utan växellåda och tillhörande oljesmörjningssystem, och därmed fås en helt oljefri kompressor.

Tätningar

Varje centrifugalkompressor måste tätas på lämpligt sätt för att minska läckaget längs axeln där den passerar kompressorhuset. Många typer av tätningar används och de mest avancerade återfinns i kompressorer med höga varvtal avsedda för höga tryck. De vanligaste typerna är labyrinttätningar, ringtätningar (vanligtvis grafitringar) samt mekaniska tätningar.

Vad är en dynamisk axialkompressor?

en axialkompressor är en typ av dynamisk kompressor

En axialkompressor har ett axiellt flöde där luften eller gasen passerar längs kompressoraxeln genom rader med roterande och stationära skovelhjul. På detta sätt ökar luftens hastighet stegvis samtidigt som de stationära skovlarna omvandlar den kinetiska energin till tryckenergi. För att balansera ut axialkrafterna brukar en balanstrumma byggas in i kompressorn.

Axialkompressorer är i allmänhet mindre och lättare än motsvarande centrifugalkompressorer och arbetar normalt med högre varvtal. De används för konstanta och höga volymflöden med relativt måttligt tryck, till exempel i ventilationssystem. Den höga rotationshastigheten gör att de passar perfekt för gasturbiner som används i elproduktion och flygplansdrift.

Till början 

Relaterade artiklar

Check out our wide range of reliable, energy-efficient and cost-effective air compressors. For all your low, medium and high pressure applications.